Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ˆ

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

WYBORY REZYDENTA RP 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-20 09:54:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apel Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
do Wyborców
Warszawa, dnia 15 kwietnia 2015 r.
PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-603-193/15
 
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
 
Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) gminy muszą sporządzić spisy wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które będą aktualizowane do czasu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym.
 
Pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.
 
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.
 
Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy (wzór w załączeniu). Polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
 
Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z apelem do wyborców, aby korzystali z ustawowego uprawnienia, o którym mowa w art. 36 § 1 Kodeksu wyborczego i sprawdzali, czy zostali ujęci w spisie wyborców sporządzonym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarządzenie Burmistrza Nr 29/2015
z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
Z DNIA 17 KWIETNIA 2015 r.
 
o publicznym losowaniu na członków obwodowych komisji wyborczych,
spośród kandydatów zgłoszonych na członków obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

         Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2015 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2011 r. Nr 30, poz. 345z późn. zm.)
informuję komitety wyborcze kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, że publiczne losowanie na członków obwodowych komisji wyborczych, spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze odbędzie się 20 kwietnia 2015 r. o  godz. 930w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
                                                                                                                                                                                 Burmistrz Międzyrzecza
                                                            (-) Remigiusz Lorenz      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o  możliwości głosowania korespondencyjnego:
- w kraju
- za granicą 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
INFORMACJA
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 25 lutego 2015 roku
 
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:
 
I. Teren miasta Międzyrzecza
 
Słupy ogłoszeniowe rozmieszczone na obszarze miasta, usytuowane przy:
 
 1. ul. Waszkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Winnica
 2. ul. Waszkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Młyńską (główne skrzyżowanie w mieście
  z sygnalizacją świetlną)
 3. ul. Świerczewskiego (obok sklepu MEDIAEXPERT)
 4. ul. Świerczewskiego (obok bloku  nr 50)
 5. ul. Świerczewskiego  (obok bloku  nr  100)
 6. ul. Chopina ( obok skrzyżowania z  ul. Świerczewskiego)
 7. ul. Wojska Polskiego (przy Sądzie Rejonowym)
 8. ul. Krasińskiego przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza
 9. ul. Krasińskiego przy skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza
 10. ul. Zachodnia przy skrzyżowaniu z ul. Zamoyskiego)
 11. ul. Zamoyskiego
 12. ul. Konstytucji 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Spokojną
 13. ul. Konstytucji 3 Maja (obok Biblioteki Miejskiej)
 14. ul. Marcinkowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Rolną
 15. ul. Marcinkowskiego obok Placu Powstańców Wlkp.
 16. ul. 30 Stycznia (obok Banku PKO BP)
 17. ul. Dąbrowskiego
 18. ul. Piastowska
 19. ul. Rocha
 20. ul. Przemysłowa (obok Starostwa Powiatowego)
 21. ul. Sienkiewicza
 22. ul. Poznańska przy drodze osiedlowej
 
II. Teren gminy Międzyrzecz
 
Słupy ogłoszeniowe  i tablice ogłoszeń  w sołectwach, znajdują się w miejscowościach:
 
1. Bobowicko             11. Kuźnik
2. Bukowiec               12. Nietoperek
3. Gorzyca                  13. Pieski
4. Jagielnik                 14. Pniewo
5. Kalsko                    15. Szumiąca
6. Kaława                   16. Święty Wojciech
7. Kęszyca                  17. Wysoka
8. Kęszyca Leśna        18. Wyszanowo
9. Kuligowo                19. Żółwin
10. Kursko                            
                                                                                             
Informuję również, że zgodnie z art. 110 Kodeksy wyborczego, tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia, można umieszczać plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych.
Natomiast przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.
Plakaty lub hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez spowodowania szkód.
 
Przypominam także, że kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny, zgodnie z art. 67 § 1 Kodeksu wykroczeń.
Burmistrz Międzyrzecza
(-) Remigiusz Lorenz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyjaśnienia PKW dot. głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2015 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Rzepa Data wytworzenia informacji: 2015-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Grajewska Data wprowadzenia do BIP 2015-02-20 09:54:55
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2015-02-20 09:54:59
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2015-07-23 11:25:35
Artykuł był wyświetlony: 2880 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYJAŚNIENIA DLA WYBORCÓW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-25 09:30:40

Wybory do Samorządu 2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-26 14:23:50

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-26 14:10:38
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu