ˆ

Informacje dla mieszkańców gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja dotycząca stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych obowiązująca od 1 czerwca 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-10 13:33:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA!
Od 1 czerwca 2019 r. wzrosną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i będą wynosiły:
 • 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 36,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane
  w sposób selektywny.
Zmiana stawek spowodowana jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagają bowiem, aby wpłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, pokrywały koszty funkcjonowania systemu w szczególności:
- odbiór odpadów komunalnych przez firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady,
- obsługa administracyjna systemu,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Na tak gwałtowny wzrost cen za wywóz odpadów wpływ miały:
 • wzrost opłat za składowanie odpadów („opłaty marszałkowskiej”), której wysokość jest ustalana przez Radę Ministrów i waloryzowana przez Ministra Środowiska. Jeszcze w latach 2014 – 2017 jej wysokość wynosiła 73,60 – 74,26 zł/Mg, w 2018 r. już 140, w 2019 r. - 170, a w 2020 r. - 270 zł/Mg,
 • nowe obowiązki wynikające z ustawy o odpadach nałożone na podmioty magazynujące odpady komunalne, między innymi uruchomienie systemów przeciwpożarowych i monitoringu wizyjnego (jako reakcja na liczne pożary
  na wysypiskach śmieci), co spowodowało wzrost ceny za utylizację odpadów
  w Celowym Związku Gmin CZG-12 z 200 do 270 zł/Mg, gdzie w latach poprzednich 2014-2018 cena przyjęcia odpadów do CZG-12 nie ulegała zmianie,
 • brak konkurencji na rynku związanym z odbiorem odpadów komunalnych (w dwóch kolejnych przetargach na odbiór odpadów wpływała tylko jedna oferta składana przez konsorcjum trzech firm), co spowodowało wzrost ceny za odbiór odpadów
  o 39%,
 • wzrost płacy minimalnej,
 • wyższe ceny paliw oraz wzrost cen energii elektrycznej,
 • rosnąca ilość odpadów spowodowana wzrostem konsumpcji, słabnącą jakością kupowanych środków trwałych, które częściej wymieniamy, likwidacją przydomowych kompostowników,
 • zakaz składowania odpadów kalorycznych powyżej 6MJ/kg,
 • problem z zagospodarowaniem odpadów selektywnie zebranych (szkło, papier, tworzywa sztuczne), a w perspektywie przyszłych lat nawet konieczność dopłacania do tony odpadów segregowanych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Wiolleta Lachowicz Data wytworzenia informacji: 2019-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Lubaczewska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-10 13:33:01
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2019-05-10 13:33:09
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2019-05-10 13:33:09
Artykuł był wyświetlony: 107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-10 09:30:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA!!!
 
W REJONIE III nastąpi zmiana harmonogramu mycia i dezynfekcji pojemników na odpady selektywne. 
 
Informujemy, że z przyczyn technicznych w REJONIE III
termin mycia pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów selektywnych
zostaje przesunięty na dzień 14.05.2019.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Lachowicz Data wytworzenia informacji: 2019-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Lubaczewska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-10 09:30:33
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2019-05-10 09:32:20
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2019-05-10 09:32:20
Artykuł był wyświetlony: 109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu