ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.82.2019 21.08.2019 Andrzej Chmielewski nasadzeń na terenie miasta drzew tlenowych interpelacje odpowiedź
0003.81.2019 21.08.2019 Maria Kijak zakazu parkowania przyczep z reklamami na miejscach parkingowych interpelacje odpowiedź
0003.80.2019 16.08.2019 Maria Kijak wykoszenia pobocza drogi powiatowej interpelacja odpowiedź
0003.79.2019 16.08.2019 Maria Kijak wykoszenia trawy w miejscowości Święty Wojciech interpelacja odpowiedź
0003.78.2019 16.08.2019 Maria Kijak montażu ławek przy ul. Rocha interpelacja odpowiedź
0003.77.2019 01.08.2019 Andrzej Chmielewski tablic informacyjnych interpelacja odpowiedź
0003.76.2019 01.08.2019 Andrzej Chmielewski usunięcia starych drzew przy ścieżce rowerowej interpelacja odpowiedź

Akapit nr 2 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.75.2019 01.08.2019 Andrzej Chmielewski tablicy z nazwą ulicy interpelacja odpowiedź
0003.74.2019 24.07.2019 Marek Cieloch wycinki drzew przy ulicy Staszica zapytanie odpowiedź
0003.73.2019 23.07.2019 Zbigniew Smejlis naprawy chodnika w miejscowości Nietoperek interpelacja odpowiedź
0003.72.2019 23.07.2019 Zbigniew Smejlis dopłat ściekowych interpelacja odpowiedź
0003.71.2019 23.07.2019 Zbigniew Smejlis utwardzenia drogi gminnej w m. Rojewo interpelacja odpowiedź
0003.70.2019 23.07.2019 Tadeusz Filus złego stanu miejskiego odcinka "rzeki Obry" zapytanie odpowiedź
0003.69.2019 23.07.2019 Tadeusz Filus placu zabaw, boiska do piłki nożnej i boiska "Małego Orlika" przy SP-3 w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.68.2019 23.07.2019 Tadeusz Filus "Szaletu miejskiego" na ul. Młyńskiej 3 zapytanie odpowiedź
0003.67.2019 15.07.2019 Zbigniew Mazurek wykonania nowego mostku interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.66.2019 01.07.2019 Andrzej Chmielewski fontanny na placu przy ratuszu zapytanie odpowiedź
0003.65.2019 01.07.2019 Arkadiusz Madzelan zamontowania rolet zewnętrznych na budynku oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 interpelacja odpowiedź
0003.64.2019 27.06.2019 Andrzej Chmielewski możliwości dodatkowego odbioru śmieci na terenach wiejskich zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.63.2019 27.06.2019 Andrzej Chmielewski śmietników na OW Głębokie interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
odpowiedź3
0003.62.2019 27.06.2019 Andrzej Chmielewski dobudowania chodnika przy ul. Staszica interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.61.2019 14.06.2019 Edward Toczyński segregacji śmieci interpelacja odpowiedź
0003.60.2019 11.06.2019 Dawid Wiśniewski renowacji przejść dla pieszych na terenie miasta Międzyrzecz interpelacja odpowiedź
0003.59.2019 11.06.2019 Tadeusz Filus kiedy Gmina Międzyrzecz planuje wykonanie kanalizacji na osiedlu domków jednorodzinnych przy osiedlu Kasztelańskim zapytanie odpowiedź
0003.58.2019 05.06.2019 Elżbieta Jarmolińska zainstalowania lurtyn wodnych w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.57.2019 31.05.2019 Jarosław Tomaszewski ustawienia znaków drogowych B-5 przy drodze gminnej w Wyszanowie prowadzącej do cmentarza interpelacja odpowiedź
0003.56.2019 31.05.2019 Jarosław Tomaszewski usunięcia nagromadzonego piasku z drogi gminnej w kierunku na Srtary Dwór w m. Wyszanowo interpelacja odpowiedź
0003.55.2019 28.05.2019 Tadeusz Filus przejęcia ścieżki pieszo-rowerowej Międzyrzecz - Głębokie odcinak leśnego od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Międzyrzecz interpelacja odpowiedź
0003.54.2019 29.04.2019 Andrzej Chmielewski posadzenia nowych drzew przy Ratuszu interpelacja odpowiedź
0003.53.2019 25.04.2019 Jarosław Tomaszewski wykonania prac porządkowych na cmentarzu komunalnym w Wyszanowie zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.52.2019 23.04.2019 Paweł Czop budowy parkingu lub utwardzenia placu, materiałem budowlanym kostka brukowa, na działce nr 298/11 w Międzyrzeczu u zbiegu ulic Mieszka I i Konstytucji 3 Maja interpelacja odpowiedź
0003.51.2019 23.04.2019 Eugeniusz Sawiński uporządkowania wejścia na Zamek od strony Osiedla Kasztelańskiego interpelacja odpowiedź

Akapit nr 3 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.50.2019 23.04.2019 Tadeusz Filus pracy emerytów w Zakładach i Spółkach podległych Gminie Międzyrzecz zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.49.2019 23.04.2019 Tadeusz Filus terenu na Ośrodku Wypoczynkowym "Głębokie" w Głebokim tj. "Slip" do wodowania sprzętu pływającego zapytanie odpowiedź
0003.48.2019 23.04.2019 Tadeusz Filus czwartków lekkoatletycznych organizowanych raz w miesiącu przez MOSiW na stadionie miejskim zapytanie odpowiedź
0003.47.2019 23.04.2019 Paweł Gall wywozu śmieci przy chodnikach w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.46.2019 23.04.2019 Paweł Gall drabinek na pomoście na dzikiej plaży w Bobowicku interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.45.2019 23.04.2019 Paweł Gall ustawienia świateł zwalniających na ul. Konstytucji w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.44.2019 23.04.2019 Jan Skoczylas wymiany rynien i podbitki w Szkole Podstawowej w Kaławie  interpelacja odpowiedź
0003.43.2019 26.03.2019 Tadeusz Filus zadządzenia konsultacji społecznych z mieszkacami Gminy Międzyrzecz w temacie "Budżet Obywatelski 2020" zapytanie odpowiedź
0003.42.2019 26.03.2019 Jan Skoczylas notatki z dyżuru radnych 3xM zapytanie odpowiedź1
odpowiedź2
0003.41.2019 26.03.2019 Jan Skoczylas dofinansowania dla MRU Pniewo zapytanie odpowiedź
0003.40.2019 26.03.2019 Jan Skoczylas budowy wjazdów oraz chodnika w sołectwie Pniewo interpelacja odpowiedź
0003.39.2019 26.03.2019 Eugeniusz Sawiński podwyżek płac pracowników urzędu zapytanie odpowiedź
0003.38.2019 26.03.2019 Eugeniusz Sawiński zmiany organizacji ruchu na ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich interpelacja odpowiedź
0003.37.2019 26.03.2019 Eugeniusz Sawiński nasadzenia drzew wzdłuż ul. Zachodniej interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.36.2019 21.03.2019 Paweł Gall utwardzenia miejsca postojowego przy szkole Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.35.2019 13.03.2019 Arkadiusz Madzelan dotyczy likwidacji w MOK kawiarenki STOPKLATKA zapytanie odpowiedź
0003.34.2019 13.03.2019 Andrzej Chmielewski opieki nad zwierzętami na terenie gminy Międzyrzecz zapytanie odpowiedź
0003.33.2019 04.03.2019 Józef Kaczmarek segregowania śmieci na cmentarzu miejskim interpelacja odpowiedź
0003.32.2019 26.02.2019 Eugeniusz Sawiński chodników przy ul. Zachodniej interpelacja odpowiedź
0003.31.2019 19.02.2019 Tadeusz Filus ogłoszenia ofert na wynajem pawilonu po byłej "Biedronce" na "Market spożywczy" zapytanie odpowiedź
0003.30.2019 04.02.2019 Tadeusz Filus czy ogłoszono już przetarg na oświetlenie lampami solarnymi koniec ul. Piastowskiej "BO" zapytanie odpowiedź
0003.29.2019 04.02.2019 Paweł Gall 4 słupy elektryczne Jagielnik - usunięcie interpelacja odpowiedź
0003.28.2019 31.01.2019 Marek Cieloch kompleksowa modernizacja Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.27.2019 25.01.2019 Edward Toczyński korzystania z basenu zapytanie odpowiedź
0003.26.2019 24.01.2019 Tadeusz Filus ogłoszenia przetargu na wykonanie inwestycji "Oświetlenie przejść dla pieszych lampami LED z dwóch stron jezdni" w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź

Akapit nr 4 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.25.2019 22.01.2019 Elżbieta Jarmolińska żałoby narodowej po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza interpelacja odpowiedź
0003.24.2019 22.01.2019 Maria Kijak wydzialania działki zapytanie odpowiedź
0003.23.2019 21.01.2019 Andrzej Chmielewski uwag do planu rewitalizacji terenu parku przy ulicy Stoczniowców Gdańskich interpelacja odpowiedź
0003.22.2019 21.01.2019 Andrzej Chmielewski herbu miasta Międzyrzecz zapytanie odpowiedź
0003.21.2019 15.01.2019 Marek Cieloch utrzymania czystości na terenie Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.20.2019 15.01.2019 Marek Cieloch terminu wykonania przez MPWiK nowej pneumatycznej przepompowni zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.19.2019 11.01.2019 Paweł Gall naprawy ścieżki pieszo-rowerowej w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.18.2019 11.01.2019 Paweł Gall ustawienia 6 kaczkomatów przy rzekach Obra i Paklica interpelacja odpowiedź
0003.17.2019 11.01.2019 Elżbieta Jarmolińska umożliwienia mieszkańcom bezpiecznego korzystania z dworca PKP interpelacja odpowiedź
0003.16.2019 11.01.2019 Zbigniew Mazurek wyłożenia kostki interpelacja odpowiedź
0003.15.2019 11.01.2019 Zbigniew Mazurek postawienia śmietników interpelacja odpowiedź
0003.14.2019 11.01.2019 Zbigniew Mazurek postawienia znaku świetlnego interpelacja odpowiedź
0003.13.2019 07.01.2019 Tadeusz Filus niewykonanych inwestycji z Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku interpelacja odpowiedź
0003.12.2019 07.01.2019 Józef Kaczmarek realizcji uchwały Nr 6/2018 r. Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24.04.2018 r. zapytanie odpowiedź
0003.11.2018 28.12.2018 Paweł Gall ustawienia bariery drogowej w Kuźniku interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.10.2018 28.12.2018 Paweł Gall utworzenia miejsc przejścia przez drogę w miejscowości Międzyrzecz-Wybudowanie interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.9.2018 28.12.2018 Paweł Gall ustawienia wiaty przystankowej w Kuźniku interpelacja odpowiedź
0003.8.2018 17.12.2018 Tadeusz Filus marketu spożywczego w budynku po byłej "Biedronce" na ul. Piastowskiej zapytanie odpowiedź
0003.7.2018 17.12.2018 Marek Cieloch przykrego zapachu wydobywającego się ze studzienek kanalizacyjnych przy ulicy 30-go Stycznia i Poznańskiej interpelacja odpowiedź
0003.6.2018 05.12.2018 Maria Kijak wykonania ścieszki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku cmentarz komunalny w Międzyrzeczu do zjazdu do miejscowości Gorzyca interpelacja odpowiedź
0003.5.2018 05.12.2018 Tadeusz Filus wykonania przez ZEC wyceny kosztów podłączenia szkół SP-1 i SP-2 do rurociągu ciepłowniczego interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.4.2018 05.12.2018 Tadeusz Filus podliczenia przez GZS kosztów ogrzewania gazowego szkół SP-1 i SP-2 za rok 2017 zapytanie odpowiedź
0003.3.2018 04.12.2018 Andrzej Chmielewski ddatkowego progu zwalniającego na ulicy Sienkiewicza interpelacja odpowiedź
0003.2.2018 04.12.2018 Andrzej Chmielewski dodatkowego kosza na śmieci przy ul. Konstytucji 3 Maja interpelacja odpowiedź
0003.1.2018 04.12.2018 Andrzej Chmielewski przebudowy lampy koło ORLEN interpelacja odpowiedź

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-07 18:45:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-07 18:46:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-05 23:34:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3866 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »