ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Z-22-2012 z dnia 28 lutego 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032

Z-21-2012 z dnia 22 lutego 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

Z-20-2012 z dnia 22 lutego 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Z-19-2012 z dnia 16 lutego 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-18-2012 z dnia 10 lutego 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie nieodpłatnego nabycia od Powiatu Międzyrzeckiego, nieruchomości położonych w Międzyrzeczu

Z-17-2012 z dnia 09 lutego 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej oraz zmianę umowy ustanowienia  odrębnej własności lokalu, umowy użytkowania wieczystego i sprzedaży

Z-16-2012 z dnia 09 lutego 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Z-15-2012 z dnia 1 lutego 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Z-14-2012 z dnia 31 stycznia 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

zmiana uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Z-13-2012 z dnia 26 stycznia 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

uchylające zarządzenie w sprawie stawek czynszu dzierżawnego dla gruntów komunalnych i sal wiejskich obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz

Z-12-2012 z dnia 24 stycznia 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

Z-11-2012 z dnia 13 stycznia 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego na rok 2012 dla jednostki budżetowej – Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu

Z-10-2012 z dnia 11 stycznia 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Międzyrzecz na rok 2012

Z-9-2012 11 stycznia 2012

Z-8-2012 z dnia 11 stycznia 2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego na rok 2012 dla jednostki Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Nawigacja między stronami listy informacji