ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WPP.6220.3.2014.MM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-09 12:11:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 2014.05.09
 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

znak sprawy: WPP.6220.3.2014.MM

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 73 ust. 1, art. 33 i art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
zawiadamia
że na wniosek złożony przez inwestora – BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, działającej poprzez pełnomocnika Pana Krzysztofa Starkowskiego – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową ze złoża kruszywa naturalnego „Kwiecie BDX” położonego na działkach nr ewid. 84/2 i 85/2 w obrębie geodezyjnym Kwiecie gmina Międzyrzecz.
Celem wszczętego postępowania jest dokonanie analizy oraz oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Dane o przedmiotowym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza – nr karty 2/A/2014 – na internetowej stronie Rejestru Informacji o Środowisku: http://www.miedzyrzecz.rios.pl.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
Marcin Mokrzycki

p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Mokrzycki Data wytworzenia informacji: 2014-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Mokrzycki Data wprowadzenia do BIP 2014-05-09 12:11:44
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2014-05-09 12:12:14
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2014-05-09 12:12:13
Artykuł był wyświetlony: 5053 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

wydanie decyzji nr 1/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach WPP.6220.1.2013.MM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-28 15:06:12

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu