ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
16 2019-03-18 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 Z-49/2019 Obowiązujący
17 2019-03-14 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-48/2019 Obowiązujący
18 2019-03-14 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-47/2019 Obowiązujący
19 2019-03-14 zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Pniewo Z-46/2019 Obowiązujący
20 2019-03-06 zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców Z-45/2019 Obowiązujący
21 2019-03-05 zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego Z-44/2019 Obowiązujący
22 2019-02-28 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 Z-40/2019 Obowiązujący
23 2019-03-04 uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia a inkaso VII/65/19 Obowiązujący
24 2019-02-26 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Międzyrzecz VI/64/19 Obowiązujący
25 2019-02-26 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży VI/63/19 Obowiązujący
26 2019-02-26 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej położonej w obrębie 0007 Kuligowo nieodpłatną służebnością gruntową VI/62/19 Obowiązujący
27 2019-02-26 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej położonej w obrębie 0013 Kuźnik odpłatną służebnością gruntową VI/61/19 Obowiązujący
28 2019-02-26 uchwała w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej VI/60/19 Obowiązujący
29 2019-02-26 uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu VI/59/19 Obowiązujący
30 2019-02-26 uchwała o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok VI/58/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu