ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 16
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Nr aktu prawnego
XVI/130/19
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Nr aktu prawnego
XVI/129/19
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVI/128/19
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
XVI/127/19
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 – 2031
Nr aktu prawnego
XVI/126/19
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
XVI/125/19
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz pomiędzy drogą wojewódzką nr 137 a drogą ekspresową S3
Nr aktu prawnego
XVI/124/19
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w rejonie południowego węzła drogi ekspresowej S3 na zachód od ulicy Mieszka I
Nr aktu prawnego
XVI/123/19
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVI/122/19
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-10-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-122/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-10-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-120/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-10-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 2 lat
Nr aktu prawnego
Z-121/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-10-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-119/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-10-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie 0013 Kuźnik odpłatną służebnością gruntową
Nr aktu prawnego
Z-118/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-10-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Z-117/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji