ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 46
Data podjęcia
2019-03-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-52/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-04-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Z-54/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-04-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-53/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
VIII/72/19
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
VIII/71/19
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 - 2031
Nr aktu prawnego
VIII/70/19
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
VIII/69/19
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
VIII/68/19
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
Nr aktu prawnego
VIII/67/19
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Międzyrzecz do Związku Miast Polskich
Nr aktu prawnego
VIII/66/19
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie 0013 Kuźnik odpłatną służebnością gruntową
Nr aktu prawnego
Z-51/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-03-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia i wynajęcia do na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców
Nr aktu prawnego
Z-50/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-03-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-49/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-03-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-48/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-03-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-47/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji