ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 46
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
Nr aktu prawnego
XIV/117/19
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały nr VI/64/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XIV/116/19
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 – 2031
Nr aktu prawnego
XIV/115/19
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
XIV/114/19
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
XIV/113/19
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. Kazimierza Wielkiego jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Krótkiej 2
Nr aktu prawnego
XIV/112/19
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kursko
Nr aktu prawnego
XIV/111/19
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat
Nr aktu prawnego
XIV/110/19
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu
Nr aktu prawnego
XIV/109/19
Status
Zmieniony
Lp: 55
Data podjęcia
2019-09-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia i wynajęcia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców
Nr aktu prawnego
Z-105/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
Z-104/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-99/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-103/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-102/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-101/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji