ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-03-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Pniewo
Nr aktu prawnego
Z-46/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Nr aktu prawnego
Z-45/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-03-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Z-44/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-40/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-03-04
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia a inkaso
Nr aktu prawnego
VII/65/19
Status
Zmieniony
Lp: 66
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
VI/64/19
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży
Nr aktu prawnego
VI/63/19
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej położonej w obrębie 0007 Kuligowo nieodpłatną służebnością gruntową
Nr aktu prawnego
VI/62/19
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej położonej w obrębie 0013 Kuźnik odpłatną służebnością gruntową
Nr aktu prawnego
VI/61/19
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nr aktu prawnego
VI/60/19
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
VI/59/19
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VI/58/19
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
VI/57/19
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
VI/56/19
Status
Uchylony
Lp: 75
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
VI/55/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji