ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 76
Data podjęcia
2019-04-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-59/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-04-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-58/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu opieki i dokarmiania nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-57/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-04-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-55/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-04-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
Nr aktu prawnego
Z-56/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2019-03-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-52/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-04-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Z-54/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-04-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-53/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
VIII/72/19
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
VIII/71/19
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 - 2031
Nr aktu prawnego
VIII/70/19
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
VIII/69/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
VIII/68/19
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
Nr aktu prawnego
VIII/67/19
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Międzyrzecz do Związku Miast Polskich
Nr aktu prawnego
VIII/66/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji