ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 76
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. informacji o kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. zgłoszonego na kadencję 2020 - 2023
Nr aktu prawnego
XIII/107/19
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XIII/106/19
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
XIII/105/19
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XIII/104/19
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz oraz określenia granic obwodów tych szkół
Nr aktu prawnego
XIII/103/19
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XIII/102/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
XIII/101/19
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-07-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Międzyrzecz przy drodze powiatowej nr 1347F w miejscowości Kuźnik
Nr aktu prawnego
XIII/100/19
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-07-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-07-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-84/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-07-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
Z-85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-07-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia i wynajęcia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców
Nr aktu prawnego
Z-83/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-07-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania na terenie Gminy Międzyrzecz Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Wojewody Lubuskiego
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-07-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
Nr aktu prawnego
Z-82/2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-07-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-81/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji