ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-79/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 - 2031
Nr aktu prawnego
Z-78/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2019-06-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-74/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2019-06-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-77/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2019-06-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-76/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2019-06-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-75/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych spraw rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania w tych sprawach wszelkich informacji
Nr aktu prawnego
Z-73/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej-zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XII/99/19
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
XII/98/19
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
XII/97/19
Status
Obowiązujący
Lp: 101
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz pomiędzy ulicą Zachodnią i ulicą Ożoga
Nr aktu prawnego
XII/96/19
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Nr aktu prawnego
XII/95/19
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XII/94/19
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2018
Nr aktu prawnego
XII/93/19
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyrzecza wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XII/92/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji