Akty prawne - Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1351 2013-05-07 zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia na okres do lat 5 Z-40/2013 Obowiązujący
1352 2013-05-07 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-39/2013 Obowiązujący
1353 2013-05-02 zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Międzyrzecz Z-37/2013 Uchylony
1354 2013-04-30 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 Z-36/2013 Obowiązujący
1355 2013-04-29 uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu XXX/261/13 Obowiązujący
1356 2013-04-29 uchwała w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza XXX/260/13 Obowiązujący
1357 2013-04-29 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz XXX/259/13 Obowiązujący
1358 2013-04-29 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym na okres powyżej 3 lat na obszarach stanowiących tereny cmentarzy komunalnych w Gminie Międzyrzecz wraz z parkingami lub miejscami wyznaczonymi do postoju samochodów XXX/258/13 Obowiązujący
1359 2013-04-29 uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Międzyrzecz XXX/257/13 Obowiązujący
1360 2013-04-29 uchwała w sprawie przyznania w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków XXX/256/13 Obowiązujący
1361 2013-04-29 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XXX/255/13 Obowiązujący
1362 2013-04-29 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 XXX/254/13 Obowiązujący
1363 2013-04-29 uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu XXX/253/13 Obowiązujący
1364 2013-04-29 uchwała w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 3 w Międzyrzeczu z Oddziałem Zamiejscowym w Bukowcu XXX/252/13 Obowiązujący
1365 2013-04-29 uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Edukacyjnego w Międzyrzeczu XXX/251/13 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu