ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1351 2014-02-06 zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Pniewo Z-16/2014 Obowiązujący
1352 2014-02-06 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-15/2014 Obowiązujący
1353 2014-01-31 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014 Z-13/2014 Obowiązujący
1354 2014-02-04 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-14/2014 Obowiązujący
1355 2014-01-30 uchwała w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Pniewo XXXVIII/317/14 Obowiązujący
1356 2014-01-22 zarządzenie w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej na okres do lat 3 Z-12/2014 Obowiązujący
1357 2014-01-16 zarządzenie w sprawie rozwiązania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzeczu i ustalenia jej regulaminu Z-11/2014 Obowiązujący
1358 2014-01-16 zarządzenie w sprawie uzgodnienia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Z-10/2014 Obowiązujący
1359 2013-12-31 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 Z-120/2013 Obowiązujący
1360 2014-01-14 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014 Z-9/2014 Obowiązujący
1361 2014-01-02 zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki Z-3/2014 Obowiązujący
1362 2014-01-02 zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w roku 2014 Z-2/2014 Obowiązujący
1363 2014-01-02 zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Międzyrzecz ustawami na rok 2014 Z-1/2014 Obowiązujący
1364 2013-12-31 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 Z-119/2013 Obowiązujący
1365 2014-01-13 zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej Z-8/2014 Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu