ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1366 2013-02-26 uchwała w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kursko XXVIII/228/13 Obowiązujący
1367 2013-02-26 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych z przeznaczeniem na cele rolne na okres do lat 3 XXVIII/227/13 Obowiązujący
1368 2013-02-26 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy XXVIII/226/13 Obowiązujący
1369 2013-02-26 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia nieruchomości gruntowych na okres 5 lat XXVIII/225/13 Obowiązujący
1370 2013-02-26 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych na okres do lat 3 XXVIII/224/13 Obowiązujący
1371 2013-02-26 uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XXVIII/223/13 Obowiązujący
1372 2013-02-26 uchwała w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Międzyrzecz na rok 2013 XXVIII/222/13 Obowiązujący
1373 2013-02-26 uchwała o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok XXVIII/221/13 Obowiązujący
1374 2013-02-26 uchwała w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia kontroli objętej planem pracy XXVIII/220/13 Obowiązujący
1375 2013-02-26 uchwała o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego XXVIII/219/13 Obowiązujący
1376 2013-02-26 uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych XXVIII/218/13 Obowiązujący
1377 2013-02-26 uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu XXVIII/217/13 Obowiązujący
1378 2013-02-26 uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 3 w Międzyrzeczu z Oddziałem Zamiejscowym w Bukowcu XXVIII/216/13 Obowiązujący
1379 2013-02-15 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-17/2013 Obowiązujący
1380 2013-02-13 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-16/2013 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu