ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1366 2013-05-15 zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do lat 3 Z-44/2013 Obowiązujący
1367 2013-05-13 zarządzenie zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013-20124 Z-43/2013 Obowiązujący
1368 2013-05-10 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-42/2013 Obowiązujący
1369 2013-05-10 zarządzenie w sprawie ustalenia cennika opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych Gminy Międzyrzecz Z-41/2013 Obowiązujący
1370 2013-05-06 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 Z-38/2013 Obowiązujący
1371 2013-05-07 zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia na okres do lat 5 Z-40/2013 Obowiązujący
1372 2013-05-07 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-39/2013 Obowiązujący
1373 2013-05-02 zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Międzyrzecz Z-37/2013 Uchylony
1374 2013-04-30 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 Z-36/2013 Obowiązujący
1375 2013-04-29 uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu XXX/261/13 Obowiązujący
1376 2013-04-29 uchwała w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza XXX/260/13 Obowiązujący
1377 2013-04-29 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz XXX/259/13 Obowiązujący
1378 2013-04-29 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym na okres powyżej 3 lat na obszarach stanowiących tereny cmentarzy komunalnych w Gminie Międzyrzecz wraz z parkingami lub miejscami wyznaczonymi do postoju samochodów XXX/258/13 Obowiązujący
1379 2013-04-29 uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Międzyrzecz XXX/257/13 Obowiązujący
1380 2013-04-29 uchwała w sprawie przyznania w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków XXX/256/13 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu