ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1366 2013-10-31 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 Z-104/2013 Obowiązujący
1367 2013-10-29 uchwała w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz XXXV/298/13 Zmieniony
1368 2013-10-29 uchwała w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu oraz nadania mu Statutu XXXV/297/13 Obowiązujący
1369 2013-10-29 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej XXXV/296/13 Obowiązujący
1370 2013-10-29 uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 XXXV/295/13 Obowiązujący
1371 2013-10-29 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 XXXV/294/13 Obowiązujący
1372 2013-10-29 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy XXXV/293/13 Obowiązujący
1373 2013-10-29 uchwała w sprawie wniosku o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości XXXV/292/13 Obowiązujący
1374 2013-10-25 zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do lat 3 Z-103/2013 Obowiązujący
1375 2013-10-24 zarządzenie w sprawie uzgodnienia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Z-102/2013 Obowiązujący
1376 2013-10-24 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 Z-101/2013 Obowiązujący
1377 2013-10-23 zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu Z-100/2013 Obowiązujący
1378 2013-10-17 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-99/2013 Obowiązujący
1379 2013-10-16 zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających rady sołeckiej w Sołectwie Wysoka Z-98/2013 Obowiązujący
1380 2013-10-15 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 Z-97/2013 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu