ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1396 2014-02-25 zarządzenie uchylające zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości Z-20/2014 Obowiązujący
1397 2014-02-11 zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu Z-19/2014 Obowiązujący
1398 2014-02-10 zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres lat 3 Z-18/2014 Obowiązujący
1399 2014-02-06 zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Z-17/2014 Obowiązujący
1400 2014-02-06 zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Pniewo Z-16/2014 Obowiązujący
1401 2014-02-06 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-15/2014 Obowiązujący
1402 2014-01-31 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014 Z-13/2014 Obowiązujący
1403 2014-02-04 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-14/2014 Obowiązujący
1404 2014-01-30 uchwała w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Pniewo XXXVIII/317/14 Obowiązujący
1405 2014-01-22 zarządzenie w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej na okres do lat 3 Z-12/2014 Obowiązujący
1406 2014-01-16 zarządzenie w sprawie rozwiązania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzeczu i ustalenia jej regulaminu Z-11/2014 Obowiązujący
1407 2014-01-16 zarządzenie w sprawie uzgodnienia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Z-10/2014 Obowiązujący
1408 2013-12-31 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 Z-120/2013 Obowiązujący
1409 2014-01-14 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014 Z-9/2014 Obowiązujący
1410 2014-01-02 zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki Z-3/2014 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu