ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1396 2013-04-03 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-30/2013 Obowiązujący
1397 2013-04-03 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-29/2013 Obowiązujący
1398 2013-03-26 uchwała w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza XXIX/246/13 Obowiązujący
1399 2013-03-26 uchwała o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę XXIX/245/13 Obowiązujący
1400 2013-03-26 uchwała o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz XXIX/244/13 Obowiązujący
1401 2013-03-26 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013 – 2032 XXIX/243/13 Obowiązujący
1402 2013-03-26 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 XXIX/242/13 Obowiązujący
1403 2013-03-26 uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Międzyrzeckiego zarządzania publiczną drogą powiatową XXIX/241/13 Obowiązujący
1404 2013-03-26 uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XXIX/240/13 Obowiązujący
1405 2013-03-26 uchwała w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 XXIX/239/13 Obowiązujący
1406 2013-03-26 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich XXIX/238/13 Obowiązujący
1407 2013-03-26 uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz XXIX/237/13 Obowiązujący
1408 2013-03-26 uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki XXIX/236/13 Obowiązujący
1409 2013-03-28 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-27/2013 Obowiązujący
1410 2013-03-20 zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej Z-26/2013 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu