ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1411 2013-04-29 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych na okres do lat 3 XXX/248/13 Obowiązujący
1412 2013-04-29 uchwała w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XXX/247/13 Obowiązujący
1413 2013-04-22 zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej Z-35/2013 Obowiązujący
1414 2013-04-17 zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do lat 3 Z-34/2013 Obowiązujący
1415 2013-04-17 zarządzenie w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowiec Z-33/2013 Obowiązujący
1416 2013-04-11 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 Z-32-2013 Obowiązujący
1417 2013-03-29 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 Z-28/2013 Obowiązujący
1418 2013-04-03 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-31/2013 Obowiązujący
1419 2013-04-03 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-30/2013 Obowiązujący
1420 2013-04-03 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-29/2013 Obowiązujący
1421 2013-03-26 uchwała w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza XXIX/246/13 Obowiązujący
1422 2013-03-26 uchwała o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę XXIX/245/13 Obowiązujący
1423 2013-03-26 uchwała o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz XXIX/244/13 Obowiązujący
1424 2013-03-26 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013 – 2032 XXIX/243/13 Obowiązujący
1425 2013-03-26 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 XXIX/242/13 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu