Akty prawne - Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1411 2013-02-26 uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XXVIII/223/13 Obowiązujący
1412 2013-02-26 uchwała w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Międzyrzecz na rok 2013 XXVIII/222/13 Obowiązujący
1413 2013-02-26 uchwała o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok XXVIII/221/13 Obowiązujący
1414 2013-02-26 uchwała w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia kontroli objętej planem pracy XXVIII/220/13 Obowiązujący
1415 2013-02-26 uchwała o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego XXVIII/219/13 Obowiązujący
1416 2013-02-26 uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych XXVIII/218/13 Obowiązujący
1417 2013-02-26 uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu XXVIII/217/13 Obowiązujący
1418 2013-02-26 uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 3 w Międzyrzeczu z Oddziałem Zamiejscowym w Bukowcu XXVIII/216/13 Obowiązujący
1419 2013-02-15 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-17/2013 Obowiązujący
1420 2013-02-13 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-16/2013 Obowiązujący
1421 2013-02-11 zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej oraz zmianę terminu współużytkowania wieczystego Z-15/2013 Obowiązujący
1422 2013-01-31 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 Z-13/2013 Obowiązujący
1423 2013-02-01 zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do lat 3 Z-14/2013 Obowiązujący
1424 2013-01-29 zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Międzyrzecz ustawami na rok 2013 Z-11/2013 Obowiązujący
1425 2013-01-31 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-12/2013 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu