Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 826
Data podjęcia
2016-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w zakresie przetargu na wywóz nieczystości ciekłych z terenu OW Głębokie
Nr aktu prawnego
XXIII/214/16
Status
Obowiązujący
Lp: 827
Data podjęcia
2016-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
Nr aktu prawnego
XXIII/211/16
Status
Obowiązujący
Lp: 828
Data podjęcia
2016-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXIII/210/16
Status
Obowiązujący
Lp: 829
Data podjęcia
2016-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim”
Nr aktu prawnego
XXIII/209/16
Status
Obowiązujący
Lp: 830
Data podjęcia
2016-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
XXIII/208/16
Status
Obowiązujący
Lp: 831
Data podjęcia
2016-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Pniewo w obrębie 0017 Kaława
Nr aktu prawnego
XXIII/207/16
Status
Obowiązujący
Lp: 832
Data podjęcia
2016-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej w sołectwie Kalsko
Nr aktu prawnego
XXIII/206/16
Status
Obowiązujący
Lp: 833
Data podjęcia
2016-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Głębokie na terenie gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXIII/205/16
Status
Obowiązujący
Lp: 834
Data podjęcia
2016-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
XXIII/204/16
Status
Nieobowiązujący
Lp: 835
Data podjęcia
2016-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2015
Nr aktu prawnego
XXIII/203/16
Status
Obowiązujący
Lp: 836
Data podjęcia
2016-06-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-53/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 837
Data podjęcia
2016-06-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-52/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 838
Data podjęcia
2016-06-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
Nr aktu prawnego
Z-51/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 839
Data podjęcia
2016-06-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016
Nr aktu prawnego
Z-50/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 840
Data podjęcia
2016-06-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Wysoka
Nr aktu prawnego
Z-49/2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji