ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-14 zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu prowadzonych przez gminę Międzyrzecz Z-64/2018 Obowiązujący
2 2018-06-14 zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania w tych sprawach wszelkich informacji Z-63/2018 Obowiązujący
3 2018-06-14 zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców Z-62/2018 Obowiązujący
4 2018-06-14 zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanych lub ich części do wynajęcia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców Z-61/2018 Obowiązujący
5 2018-06-08 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-60/2018 Obowiązujący
6 2018-06-08 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-59/2018 Obowiązujący
7 2018-06-06 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018 Z-58/2018 Obowiązujący
8 2018-05-29 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018 Z-57/2018 Obowiązujący
9 2018-05-29 uchwała w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” LI/470/18 Obowiązujący
10 2018-05-29 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018 – 2031 LI/469/18 Obowiązujący
11 2018-05-29 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018 LI/468/18 Obowiązujący
12 2018-05-29 uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Międzyrzecz za pomocą innego instrumentu płatniczego LI/467/18 Obowiązujący
13 2018-05-29 uchwała w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego od 1 września 2018 roku uczniom oddziałów klas III i uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz LI/466/18 Obowiązujący
14 2018-05-29 uchwała w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie „Kampania informacyjno-edukacyjna na terenie gminy Międzyrzecz – „Mądrze kupujesz – odpady minimalizujesz” LI/465/18 Obowiązujący
15 2018-05-29 uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz LI/464/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu