Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 16
Data podjęcia
2019-11-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-125/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-11-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-124/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-123/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu
Nr aktu prawnego
XVI/132/19
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
XVI/131/19
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Nr aktu prawnego
XVI/130/19
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Nr aktu prawnego
XVI/129/19
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVI/128/19
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
XVI/127/19
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 – 2031
Nr aktu prawnego
XVI/126/19
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
XVI/125/19
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz pomiędzy drogą wojewódzką nr 137 a drogą ekspresową S3
Nr aktu prawnego
XVI/124/19
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w rejonie południowego węzła drogi ekspresowej S3 na zachód od ulicy Mieszka I
Nr aktu prawnego
XVI/123/19
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVI/122/19
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-10-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-122/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji