ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-04-16 zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu opieki i dokarmiania nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta i gminy Międzyrzecz Z-57/2019 Obowiązujący
2 2019-04-10 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 Z-55/2019 Obowiązujący
3 2019-04-11 zarządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Z-56/2019 Obowiązujący
4 2019-03-29 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 Z-52/2019 Obowiązujący
5 2019-04-08 zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Z-54/2019 Obowiązujący
6 2019-04-01 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-53/2019 Obowiązujący
7 2019-03-26 uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz VIII/72/19 Obowiązujący
8 2019-03-26 uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza VIII/71/19 Obowiązujący
9 2019-03-26 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 - 2031 VIII/70/19 Obowiązujący
10 2019-03-26 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 VIII/69/19 Obowiązujący
11 2019-03-26 uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz VIII/68/19 Obowiązujący
12 2019-03-26 uchwała w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty VIII/67/19 Obowiązujący
13 2019-03-26 uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Międzyrzecz do Związku Miast Polskich VIII/66/19 Obowiązujący
14 2019-03-28 zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie 0013 Kuźnik odpłatną służebnością gruntową Z-51/2019 Obowiązujący
15 2019-03-19 zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia i wynajęcia do na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców Z-50/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu