ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-02-20 zarządzenie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Z-38/2019 Obowiązujący
2 2019-02-20 zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej Z-37/2019 Obowiązujący
3 2019-02-20 zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 1 roku Z-36/2019 Obowiązujący
4 2019-02-13 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 Z-35/2019 Obowiązujący
5 2019-02-12 zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat Z-34/2019 Obowiązujący
6 2019-02-12 zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat Z-33/2019 Obowiązujący
7 2019-02-12 zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie 0013 Kuźnik odpłatną służebnością gruntową Z-32/2019 Obowiązujący
8 2019-02-07 zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Z-31/2019 Obowiązujący
9 2019-02-07 zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Z-30/2019 Obowiązujący
10 2019-02-07 zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Z-29/2019 Obowiązujący
11 2019-01-31 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 Z-27/2019 Obowiązujący
12 2019-01-31 uchwała w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków V/51/19 Obowiązujący
13 2019-01-31 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie trybu nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” V/50/19 Obowiązujący
14 2019-01-31 uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 V/49/19 Obowiązujący
15 2019-01-31 uchwała w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego części zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz V/48/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu