Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej-zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XII/99/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
XII/98/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
XII/97/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz pomiędzy ulicą Zachodnią i ulicą Ożoga
Nr aktu prawnego
XII/96/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Nr aktu prawnego
XII/95/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XII/94/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2018
Nr aktu prawnego
XII/93/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyrzecza wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XII/92/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-06-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia i wynajęcia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców
Nr aktu prawnego
Z-72/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nr aktu prawnego
Z-71/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
XI/91/19
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
XI/90/19
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
XI/89/19
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XI/88/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji