ˆ

Rejestr instytucji kultury

Szczegóły informacji

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Międzyrzecz

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-11-21 09:18:48 Informacja ogłoszona dnia 2012-11-21 09:31:19 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Międzyrzecz, prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Międzyrzecz:
1.     Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2.     Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1)     otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2)     wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3.     Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4.     Każdy ma prawo przeglądać w godzinach pracy urzędu akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5.     Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze, natomiast odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu (pok. 103, ul. Rynek 7) lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz – BGŻ S.A. o/Międzyrzecz: 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200
 
Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
 
 
Zobacz: Rejestr Instytucji Kultury
 

Załączniki

  • Wniosek (PDF, 97.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2012-11-21 09:20:21 | Data wytworzenia informacji: 2012-11-21 09:20:21

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Rzepa Data wytworzenia informacji: 2012-11-21 09:18:48
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rzepa Data wprowadzenia do BIP 2012-11-21 09:18:48
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2012-11-21 09:31:19
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2012-11-21 09:32:38
Artykuł był wyświetlony: 11458 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu