ˆ

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegóły informacji

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-03-31 08:57:00 Informacja ogłoszona dnia 2016-03-31 09:00:27 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA!
Od 1 lutego 2018 r. wzrosną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i będą wynosiły:
  • 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Zmiana stawek spowodowana jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagają bowiem, aby wpłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, pokrywały koszty funkcjonowania systemu w szczególności:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego,
- prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady,
- obsługa administracyjna systemu,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi.
 
Uchwała Nr  XLIV/418/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r. poz. 14)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Lachowicz Data wytworzenia informacji: 2016-03-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Lubaczewska Data wprowadzenia do BIP 2016-03-31 08:57:00
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2016-03-31 09:00:27
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2018-01-18 14:51:27
Artykuł był wyświetlony: 7557 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu