ˆ

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-07-23 11:01:30 Informacja ogłoszona dnia 2015-07-23 11:01:35 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

________________________________________________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________________________________________
 
 
_______________________________________________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________________________________________
 
OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzyrzeczu
z dnia 8 września 2015 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających
do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu bez głosowania
w okręgu wyborczym Nr 17.
 
 
         Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) Miejska Komisja Wyborcza w Międzyrzeczu podaje do wiadomości wyborców, co następuje:
 
1. W okręgu wyborczym Nr 17 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu w wyborach uzupełniających, które dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Miejska Komisja Wyborcza w Międzyrzeczu zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
 
2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112
z późniejszymi zmianami), w okręgu wyborczym Nr 17 głosowania
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:
z listy nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców „KONICZYNKA”
 
1. TOMASZEWSKI Jarosław Jan, lat. 26, zam. Wyszanowo
 
 
 
                                                                             Przewodniczący
                                                                           Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                            w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jakub Szymański
_______________________________________________________________________________________________________
OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzyrzeczu
z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym Nr 17 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu, zarządzonych na dzień 11 października 2015 r.
 
 
         Na podstawie art. 434 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) Miejska Komisja Wyborcza w Międzyrzeczu podaje do wiadomości wyborców, co następuje:
 
1. Liczba zarejestrowanych w okręgu wyborczym Nr 17 kandydatów na radnych jest równa liczbie radnych wybieranych w tym okręgu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, zarządzonych na dzień 11 października 2015 r.
 
2 W związku z tym na podstawie art. 380 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) w okręgu wyborczym Nr 17 głosowanie nie zostanie przeprowadzone, a za wybranego na radnego Miejska Komisja Wyborcza w Międzyrzeczu uznaje zarejestrowanego kandydata.
 
 
                                                                             Przewodniczący
                                                                            Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                            w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jakub Szymański
 
_______________________________________________________________________________________________________________
OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzyrzeczu
z dnia 2 września 2015 r.
 
 
        Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) wobec nie zgłoszenia w okręgu wyborczym Nr 17  wymaganej liczby list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, zarządzonych na dzień 11 października 2015 r., Miejska Komisja Wyborcza w Międzyrzeczu wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
w okręgu wyborczym Nr 17
       
        W związku z tym termin zgłaszania list kandydatów na radnych w powyższym okręgu wyborczym ulega przedłużeniu do dnia 7 września 2015 r. do godz. 2400.
        Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzyrzeczu mieszczącej się w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, pokój 202, w dniach od 2 do 4 września 2015 r. w godzinach od 1500 do 1600, a w dniu 7 września 2015 r. w godzinach od 1800 do 2400.
 
 
                                                                             Przewodniczący
                                                                           Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                            w Międzyrzeczu
                                                                            (-) Jakub Szymański
______________________________________________________________________________________________________________________________
INFORMACJA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Międzyrzeczu
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
o miejscu, dniach i godzinach dyżurów
 
I.Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzyrzeczu powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających, zarządzonych na dzień 11 października 2015 r.:
 
Przewodniczący : Jakub SZYMAŃSKI, zam. Międzyrzecz, uzupełnienie składu
Zastępca Przewodniczącego: Paweł MERDAS, zam. Międzyrzecz, uzupełnienie składu
Członkowie : Elżbieta BŁASZCZAK, zam. Międzyrzecz, uzupełnienie składu
                      Natalia Karolina DROŻDŻYŃSKA, zam. Żółwin, uzupełnienie składu
                     Grażyna DUHAN, zam. Międzyrzecz, KWW „Koniczynka”
                     Alicja KRAJCER, zam. Międzyrzecz, uzupełnienie składu
                     Wacława Teresa KUCZYŃSKA, zam. Międzyrzecz, uzupełnienie składu
 
II.Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, pokój nr 202, nr telefonu 95 742 69 91.
 
 
III. Komisja pełni dyżury w swojej siedzibie od dnia 24 sierpnia 2015 roku do dnia wyborów. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 1400 do 1500.
 
 
Natomiast w dniu 1 września 2015 r. od godz. 1400 do godz. 2400 – ostatni dzień przyjmowania list kandydatów na radnych.
 
 
 
Zastępca Przewodniczącego
Miejskiej Komisji Wyborczej
               (-) Paweł Merdas                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Informacja
Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp.
​z dnia 23 lipca 2015 r.
w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
Z DNIA 24 LIPCA 2015 R.
 
         Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Nr XXIII/174/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012 roku w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz uchwałą Nr XLIV/393/14 Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Międzyrzecz podaję do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu zarządzonych na dzień 11 października 2015 r.
 
Numer okręgu wyborczego
Granica okręgu
Liczba wybieranych radnych w okręgu
17
                       Miejscowości:
                      Bukowiec, Czarny Bocian, Wyszanowo
 
1
 
 
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miejskim
w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, pokój nr 202, tel. 95 7426991.
 
Z up. Burmistrza Międzyrzecza
(-) Agnieszka Śnieg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ZARZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO

z dnia 21 lipca 2015 roku
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Rzepa Data wytworzenia informacji: 2015-07-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rzepa Data wprowadzenia do BIP 2015-07-23 11:01:30
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2015-07-23 11:01:35
Osoba, która zmieniła informację: Mirosław Matla Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 09:07:35
Artykuł był wyświetlony: 5621 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu