ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Referendum ogólnokrajowe

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-06-22 20:59:16 Informacja ogłoszona dnia 2015-06-22 21:10:39 przez Mirosław Matla

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 66/2015
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
Z DNIA 20 SIERPNIA 2015 ROKU
w sprawie powołania obwodowych komisji wybvorczych do spraw referendum 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
Z DNIA 20 LIPCA 2015 ROKU
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) i art. 12a, art. 53a § 1 i art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym oraz w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr X/84/15 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej oraz Nr X/85/15 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o lokalach wyznaczonych do głosowania korespondencyjnego w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 
Nr obwodu
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum
1.
Międzyrzecz
ulice: Antka, Boryny, Budowlanych, Dąbrowskiego, Fabryczna, Głowackiego, Hanki, Kilińskiego, Lipce, Przemysłowa, Reymonta, Rocha, Rokitniańska
 
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
 
2.
Międzyrzecz
ulice: Bolesława Chrobrego, dr Tadeusza Podbielskiego, Libelta, Mahatmy Gandhiego, Osiedle Zamkowe, Waszkiewicza, Winnica, Zakaszewskiego
 
Przedszkole Nr 1 w Międzyrzeczu
ul. dr Tadeusza Podbielskiego 5
3.
Międzyrzecz
ulice: Komisji Edukacji Narodowej, Osiedle Kasztelańskie, Tadeusza Kościuszki
 
Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych*
Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego**
4.
Międzyrzecz
ulice: Chopina, Karola Szymanowskiego, Moniuszki, Wojska Polskiego
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Międzyrzeczu
ul. Mickiewicza 5
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych*
Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego**
5.
Międzyrzecz
ulice: Cypriana Kamila Norwida, Jacka Malczewskiego, Józefa Chełmońskiego, Kopernika, Kossaka, Krasińskiego, Marii Konopnickiej, Matejki, Mickiewicza, Słowackiego, Wita Stwosza, Wyspiańskiego
 
Przedszkole Nr 6 w Międzyrzeczu
ul. Mickiewicza 25
6.
Międzyrzecz
ulice: Chłodna, Garncarska, Konstytucji 3 Maja, Lipowa, Łąkowa, Młyńska, Ogrodowa, Osiedle Gen. W. Sikorskiego, Podzamcze, Polna, Różana, Rynek, Spokojna, Świerczewskiego, Wesoła
 
Międzyrzecki Ośrodek Kultury w Międzyrzeczu
ul. Konstytucji 3 Maja 30
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych*
Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego**
7.
Międzyrzecz
ulice: 30 Stycznia, Hugo Kołłątaja, Księdza Skargi, Mieczysława Mikuły, Sportowa, Staszica, Szkolna, Ściegiennego
 
Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu
ul. Staszica 22 A
8.
Międzyrzecz
ulice: Osiedle Centrum od nr 1do nr 4, od nr 9 do nr 19
 
Biblioteka Publiczna w Międzyrzeczu
Os. Centrum 8
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych*
Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego**
9.
Międzyrzecz
ulice: Kwiatowa, Marcinkowskiego, Osiedle Centrum od nr 5 do nr 7, Pamiątkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Rolna, Sienkiewicza, Stoczniowców Gdańskich 1970
 
Zespół Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu
ul. Marcinkowskiego 26
10.
Międzyrzecz
ulice: Poznańska
Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu
ul. Poznańska 109
Pawilon IV – Klub Chorych
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych*
Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego**
11.
Miejscowości:
Kaława, Pniewo, Szumiąca, Wysoka
 
Szkoła Podstawowa w Kaławie 92
12.
Miejscowości:
Bukowiec, Czarny Bocian, Wyszanowo
 
Szkoła Podstawowa w Bukowcu 61
13.
Miejscowości:
Bobowicko, Karolewo, Kuligowo, Kuźnik, Łęgowskie, Marianowo,
Międzyrzecz - Wybudowanie, Skoki, Żółwin
 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Bobowicku
ul. Międzyrzecka 7a
14.
Miejscowości:
Brzozowy Ług, Głębokie, Jagielnik, Jeleniegłowy, Kalsko, Kęszyca - Kolonia, Kolonia Żółwin, Kwiecie, Lubosinek, Porąbka, Rojewo, Święty Wojciech, Wojciechówek
 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu
ul. Libelta 4
15.
Miejscowości:
Kęszyca, Kęszyca Leśna, Nietoperek
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kęszycy Leśnej 56
16.
Miejscowości:
Gorzyca, Kursko, Pieski, Zamostowo
 
Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Gorzycy 36
17.
Międzyrzecz
ulice: Piastowska
Ośrodek Szkolenia  i Wychowania
Ochotnicze Hufce Pracy w Międzyrzeczu
ul. Piastowska 18
18.
Międzyrzecz
ulice: Bolesława Prusa, Jana Zamoyskiego,
Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich, Stanisława Ożoga, Zachodnia
 
Przedszkole Nr 4 w Międzyrzeczu
ul. Zachodnia 8
19.
Międzyrzecz
ulice: Aleksandra Zawadzkiego, Alfa Kowalskiego, Długa, Krótka,
Ks. Inf. Henryka Guzowskiego, Leśna, L. Kiszmanowicza, Marcelego Nowotki, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sybiraka, Żołnierska
 
Nadleśnictwo Międzyrzecz w Międzyrzeczu
ul. Poznańska 38
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych*
Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego**
20.
Międzyrzecz
Szpital Międzyrzecki Sp. z o. o. w Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35
 
Szpital Międzyrzecki Sp. z o. o.
w Międzyrzeczu
ul. Konstytucji 3 Maja 35
21.
Międzyrzecz
Areszt Śledczy w Międzyrzeczu, ul. Młyńska 21
 
Areszt Śledczy w Międzyrzeczu
ul. Młyńska 21
22.
Międzyrzecz
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109
Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu
Pawilon IV – Klub Chorych
ul. Poznańska 109
(wejście główne)
 
* Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do burmistrza, w którym wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do 28 sierpnia 2015 r.
** Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza burmistrzowi do 24 sierpnia 2015 r.
 
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą w godzinach 600 do 2200.
Z up. Burmistrza Międzyrzecza
(-) Agnieszka Śnieg
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
INFORMACJA
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 2 lipca 2015 roku
 
 
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym:
 
I. Teren miasta Międzyrzecza
 
Słupy ogłoszeniowe rozmieszczone na obszarze miasta, usytuowane przy:
 
 1. ul. Waszkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Winnica
 2. ul. Waszkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Młyńską (główne skrzyżowanie w mieście
  z sygnalizacją świetlną)
 3. ul. Świerczewskiego (obok sklepu MEDIAEXPERT)
 4. ul. Świerczewskiego (obok bloku  nr 50)
 5. ul. Świerczewskiego  (obok bloku  nr  100)
 6. ul. Chopina ( obok skrzyżowania z  ul. Świerczewskiego)
 7. ul. Wojska Polskiego (przy Sądzie Rejonowym)
 8. ul. Krasińskiego przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza
 9. ul. Krasińskiego przy skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza
 10. ul. Zachodnia przy skrzyżowaniu z ul. Zamoyskiego)
 11. ul. Zamoyskiego
 12. ul. Konstytucji 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Spokojną
 13. ul. Konstytucji 3 Maja (obok Biblioteki Miejskiej)
 14. ul. Marcinkowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Rolną
 15. ul. Marcinkowskiego obok Placu Powstańców Wlkp.
 16. ul. 30 Stycznia (obok Banku PKO BP)
 17. ul. Dąbrowskiego
 18. ul. Piastowska
 19. ul. Rocha
 20. ul. Przemysłowa (obok Starostwa Powiatowego)
 21. ul. Sienkiewicza
 22. ul. Poznańska przy drodze osiedlowej
 
II. Teren gminy Międzyrzecz
 
Słupy ogłoszeniowe  i tablice ogłoszeń  w sołectwach, znajdują się w miejscowościach:
 
1. Bobowicko             
2. Bukowiec               
3. Gorzyca                 
4. Jagielnik                
5. Kalsko                    
6. Kaława                    
7. Kęszyca                  
8. Kęszyca Leśna        
9. Kuligowo                 
10. Kursko
11. Kuźnik
12. Nietoperek
13. Pieski
14. Pniewo
15. Szumiąca
16. Święty Wojciech
17. Wysoka
18. Wyszanowo
19. Żółwin
                          
                                                                                             
Informuję również, że zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia, można umieszczać plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych.
Natomiast przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.
Plakaty lub hasła referendalne należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez spowodowania szkód.
 
Przypominam także, że kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny, zgodnie z art. 67 § 1 Kodeksu wykroczeń.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Burmistrz Międzyrzecza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (-) Remigiusz Lorenz
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym
 
____________________________________________________________________________________________________________________
 
uprawnienia niepełnosprawnych osób do udziału referendum ogólnokrajowym
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Grajewska Data wytworzenia informacji: 2015-06-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Grajewska Data wprowadzenia do BIP 2015-06-22 20:59:16
Wprowadził informację do BIP: Mirosław Matla Data udostępnienia informacji: 2015-06-22 21:10:39
Osoba, która zmieniła informację: Mirosław Matla Data ostatniej zmiany: 2015-08-18 14:44:06
Artykuł był wyświetlony: 3539 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu