ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 139

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 139

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku nr 15 w m. Kęszyca (obręb 0010 Kęszyca) wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 11/100 części działki oznaczonej nr ewid. 38/9 o pow. 0,3304 ha

Ogłoszono dnia: 2017-03-02 00:00:00 przez Zofia Paszko

Data przetargu

2017-04-13 10:00:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, pierwsze piętro, pokój nr 202)

Księga wieczysta

GW1M/00025457/9

Cena wywoławcza

Cena gruntu w udziale 11/100 9.881,00 zł
Cena lokalu 39.119,00 zł

Razem cena wywoławcza 49.000,00 zł

Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.

Wadium

5.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości na każdy z lokali objętych niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na konto Gminy Międzyrzecz nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. do dnia 07 kwietnia 2017 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).

Aby uczestniczyć w przetargu na dany lokal mieszkalny należy uiścić określoną kwotę wadium.
Aby uczestniczyć w sprzedaży wybranego lub wszystkich lokali, należy wpłacić wadium na każdy z tych lokali.
Na dowodzie wpłaty wadium, należy dokładnie wskazać nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Działka nr ewid. 38/9 o powierzchni 3304 m2 zlokalizowana jest o obrębie 0010 Kęszyca. Działka zabudowana jest 2–kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, wybudowanym w 1960 r. i dwoma budynkami niemieszkalnymi użytkowanymi jako pomieszczenia gospodarcze i garaże. Budynek zawiera 8 lokali. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska i zabudowa siedliskowa. Działka o regularnym i korzystnym kształcie, teren zbliżony do płaskiego. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość posiada dobry dostęp do sieci komunikacyjnej i obiektów użyteczności publicznej. Przeznaczenie w mpzp: Dla działki nr ewid. 38/9 położonej w obrębie geodezyjnym Kęszyca, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r., ww. działka znajduje się w strefie osadnictwa wiejskiego. Przedmiotowa działka podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn.zm.) – położona jest w granicach obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Nietoperek – kod obszaru PLH080003. Przetargiem objęto LOKAL MIESZKALNY nr 4 o pow. 37,21 m2 składający się z: dwóch (2) pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju położonych na parterze. Lokal wymaga remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt. Sposób zagospodarowania: utrzymanie istniejącego zagospodarowania jako lokal mieszkalny. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200 z późn. zm.) dla wszystkich trzech ww. lokali mieszkalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892): „w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.”

Informacje dodatkowe

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem, tel. 95 742 69 61 lub 95 742 6977. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Zofia Paszko Data wytworzenia informacji: 2017-03-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Lambrych Data wprowadzenia do BIP 2017-03-02 18:18:08
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2017-03-02 18:19:06
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2017-04-26 13:33:39
Artykuł był wyświetlony: 356 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu