ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 172

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 172

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Winnica 30 w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 190/1000 części działki oznaczonej nr ewid 257/1 o pow. 0,0594 ha

Ogłoszono dnia: 2018-11-29 00:00:00 przez Małgorzata Czyż

Data przetargu

2018-12-14 09:00:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój 202)

Księga wieczysta

GW1M/00020099/6

Cena wywoławcza

Cena gruntu w udziale 190/1000: 9.400,00 zł.
Cena lokalu: 144.000,00 zł.

Cena wywoławcza: 150.000,00 zł.

Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.

Wadium

Wysokość wadium: 15.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości, na każdą z działek objętych niniejszym ogłoszeniem, należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. do dnia 07 grudnia 2018 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).

Aby uczestniczyć w przetargu na daną nieruchomość należy uiścić określoną kwotę wadium. Aby uczestniczyć w sprzedaży wybranych lub wszystkich działek, należy wpłacić wadium na każdą z tych nieruchomości. W tytule przelewu należy podać nr działki, w przetargu której chce się uczestniczyć.

Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Działka nr ewid 257/1 o pow. 594 m2 zlokalizowana jest w obrębie 2 miasta Międzyrzecz przy ul. Winnica 30. Działka zabudowana jest 3-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej, wybudowany w 1962. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa wielorodzinna, obiekty handlowo-usługowe i użyteczności publicznej. Działka o kształcie nieregularnym. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, utwardzonej asfaltem. Przeznaczenie w mpzp: Dla działki nr ewid. 257/1 położonej przy ul. Winnica 30 w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz – 2, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zm.), stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r., ww. działka znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Przedmiotowa działka położona jest w otoczeniu zabytku jakim jest zespół urbanistyczno–krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK–I–72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 03.11.1957 r., decyzją nr 2171 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz nr KOK–I–6 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 21.10.1976 r. Skutkiem ww. decyzji obszar ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.). Przedmiotowa nieruchomość nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 1651). Nie wydano dla niej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Przetargiem objęto LOKAL MIESZKALNY nr 4 o pow. 69,68 m2, składający się z: trzech (3) pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju położonych na pierwszym piętrze. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,53 m2. Lokal wymaga remontu . Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt. Sposób zagospodarowania: Utrzymanie istniejącego zagospodarowania jako lokal mieszkalny. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. z 2018 r. poz. 1984) dla wszystkich ww. lokali mieszkalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716 ze zm.): ,,W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własności lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.”

Informacje dodatkowe

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem, tel. 95 742 6942 lub 95 742 6961. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne, bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Czyż Data wytworzenia informacji: 2018-11-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Nowak Data wprowadzenia do BIP 2018-11-29 21:06:05
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2018-11-29 22:21:00
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2018-11-29 22:20:59
Artykuł był wyświetlony: 131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu