ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
1 2017-07-14 00:00:00 2017-09-07 09:00:00 sprzedaży nieruchomości gruntowej dz. ewid. nr 43/3 o pow. 0,0294 ha położonej w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza, obręb 0002 Międzyrzecz-2 Cena (netto) wywoławcza 9.000,00 zł Podatek VAT (23%) 2.070,00 zł RAZEM 11.070,00 zł Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 240.7 KiB)
2 2017-07-14 00:00:00 2017-09-07 10:00:00 sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Chłodnej 3 w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 24/1000 części nieruchomości składającej się z działek: oznaczonych nr ewid.: 404/3 o pow. 0,0159, 404/23 o pow. 0,0042 ha, 404/24 pow. 0,0041 ha, 404/32 pow. 0,0004 ha i 404/33 o pow. 0,0002 Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 24/1000 (25%) 200,00 zł Podatek od towarów i usług (23%) 46,00 zł Cena lokalu 8.000,00 zł Podatek od towarów i usług (23%) 1.840,00 zł Razem cena wywoławcza 10.086,00 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty. Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 732.6 KiB)
3 2017-07-14 00:00:00 2017-09-07 11:00:00 sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy ul. Chłodnej 3 w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 27/1000 części nieruchomości składającej się z działek: oznaczonych nr ewid.: 404/3 o pow. 0,0159, 404/23 o pow. 0,0042 ha, 404/24 pow. 0,0041 ha, 404/32 pow. 0,0004 ha i 404/33 o pow. 0,0002 Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 27/1000 (25%) 225,00 zł Podatek od towarów i usług (23%) 51,75 zł Cena lokalu 9.000,00 zł Podatek od towarów i usług (23%) 2.070,00 zł Razem cena wywoławcza 11.346,75 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty. Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 732.6 KiB)
4 2017-07-14 00:00:00 2017-09-07 12:00:00 sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 6, położonego w budynku przy ul. Chłodnej 3 w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 21/1000 części nieruchomości składającej się z działek: oznaczonych nr ewid.: 404/3 o pow. 0,0159, 404/23 o pow. 0,0042 ha, 404/24 pow. 0,0041 ha, 404/32 pow. 0,0004 ha i 404/33 o pow. 0,0002 Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 21/1000 (25%) 175,00 zł Podatek od towarów i usług (23%) 40,25 zł Cena lokalu 7.000,00 zł Podatek od towarów i usług (23%) 1.610,00 zł Razem cena wywoławcza 8.825,25 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty. Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 732.6 KiB)
5 2017-07-14 00:00:00 2017-09-07 13:00:00 sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w klatce schodowej A budynku nr 36 w Kęszycy Leśnej (obręb 0010 Kęszyca) wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 6/100 części działki oznaczonej nr ewid. 195/22 o pow. 0,1404 ha Cena gruntu w udziale 6/100 2.543,00 zł Cena lokalu 41.557,00 zł Razem cena wywoławcza 44.100,00 zł Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty. Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 742.8 KiB)
6 2017-07-14 00:00:00 2017-09-07 13:30:00 sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w budynku nr 73 w Kęszycy Leśnej (obręb 0010 Kęszyca) wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 6/100 części działki oznaczonej nr ewid. 195/32 o pow. 0,1763 ha Cena gruntu w udziale 6/100 3.195,00 zł Cena lokalu 68.805,00 zł Razem cena wywoławcza 72.000,00 zł Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty. Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 742.8 KiB)
7 2017-07-14 00:00:00 2017-09-07 14:00:00 sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w klatce schodowej A budynku nr 74 w Kęszycy Leśnej (obręb 0010 Kęszyca) wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w udziale 227/10.000 części działki oznaczonej nr ewid. 195/33 o pow. 0,3075 ha Pierwsza opłata za współużytkowanie Wieczyste gruntu w udziale 227/10.000 291,75 zł Cena lokalu 79.055,00 zł Razem cena wywoławcza 79.346,75 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowanie wieczystego wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 742.8 KiB)
8 2017-07-14 00:00:00 2017-09-07 14:30:00 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w klatce schodowej B budynku nr 74 w Kęszycy Leśnej (obręb 0010 Kęszyca) wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w udziale 164/10.000 części działki oznaczonej nr ewid. 195/33 o pow. 0,3075 ha Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 164/10.000 209,70 zł Cena lokalu 48.802,00 zł Razem cena wywoławcza 49.011,70 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowanie wieczystego wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 742.8 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu