ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
1 2018-02-07 00:00:00 2018-03-21 07:30:00 sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 3, położonego w budynku przy ul. Mieszka I 47a w obrębie 0001 Międzyrzecz wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 76/1000 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.: 508/3 o pow. 0,0109 Przetargiem objęto LOKAL NIEMIESZKALNY nr 3 o pow. 18,10 m2, składający się z jednego pomieszczenia położonego w poziomie parteru budynku przy ul. Mieszka I 47a w Międzyrzeczu. Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 76/1000 (25%): 175,00 zł Podatek od towarów i usług (23%): 40,25 zł Cena lokalu: 11.300,00 zł Razem cena wywoławcza: 11.515,25 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty. Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 838.2 KiB)
2 2018-02-07 00:00:00 2018-03-21 08:00:00 sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Mieszka I 47a w obrębie 0001 Międzyrzecz wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 76/1000 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.: 508/3 o pow. 0,0109 Przetargiem objęto LOKAL NIEMIESZKALNY nr 4 o pow. 18,10 m2, składający się z jednego pomieszczenia położonego w poziomie parteru budynku przy ul. Mieszka I 47a w Międzyrzeczu. Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 76/1000 (25%): 175,00 zł Podatek od towarów i usług (23%): 40,25 zł Cena lokalu: 11.300,00 zł Razem cena wywoławcza: 11.515,25 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty. Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 838.2 KiB)
3 2018-02-07 00:00:00 2018-03-21 08:30:00 sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy ul. Mieszka I 47a w obrębie 0001 Międzyrzecz wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 76/1000 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.: 508/3 o pow. 0,0109 Przetargiem objęto LOKAL NIEMIESZKALNY nr 5 o pow. 18,00 m2, składający się z jednego pomieszczenia położonego w poziomie parteru budynku przy ul. Mieszka I 47a w Międzyrzeczu. Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 76/1000 (25%): 175,00 zł Podatek od towarów i usług (23%): 40,25 zł Cena lokalu: 11.300,00 zł Razem cena wywoławcza: 11.515,25 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty. Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 838.2 KiB)
4 2018-02-07 00:00:00 2018-03-21 09:00:00 sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 6, położonego w budynku przy ul. Mieszka I 47a w obrębie 0001 Międzyrzecz wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 76/1000 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.: 508/3 o pow. 0,0109 Przetargiem objęto LOKAL NIEMIESZKALNY nr 6 o pow. 18,10 m2, składający się z jednego pomieszczenia położonego w poziomie parteru budynku przy ul. Mieszka I 47a w Międzyrzeczu. Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu w udziale 76/1000 (25%): 175,00 zł Podatek od towarów i usług (23%): 40,25 zł Cena lokalu: 11.300,00 zł Razem cena wywoławcza: 11.515,25 zł Wysokość ceny i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty. Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 838.2 KiB)
5 2018-02-07 00:00:00 2018-03-21 09:30:00 sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku przy ul. 30 Stycznia 70 w obrębie 0001 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 65/100 części działki oznaczonej nr ewid. 208/3 o pow. 0,0157 ha Cena gruntu w udziale 65/100: 10.014,00 zł Cena lokalu: 92.986,00 zł Razem cena wywoławcza: 103.000,00 zł Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty. Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 701 KiB)
6 2018-02-14 00:00:00 2018-03-21 10:30:00 sprzedaży nieruchomości gruntowej dział. ewid. nr 675/76 o pow. 0,1217 ha położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka obręb 0001 Międzyrzecz-1 Cena gruntu netto: 92.000,00 zł Podatek VAT (23%): 21.160,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 113.160,00 zł Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 990.8 KiB)
7 2018-02-14 00:00:00 2018-03-21 11:00:00 sprzedaży nieruchomości gruntowej dział. ewid. nr 675/77 o pow. 0,1228 ha położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka obręb 0001 Międzyrzecz-1 Cena gruntu netto: 93.000,00 zł Podatek VAT (23%): 21.390,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 114.390,00 zł Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 990.8 KiB)
8 2018-02-14 00:00:00 2018-03-21 11:30:00 sprzedaży nieruchomości gruntowej dział. ewid. nr 675/88 o pow. 0,1305 ha położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka obręb 0001 Międzyrzecz-1 Cena gruntu netto: 99.000,00 zł Podatek VAT (23%): 22.770,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 121.770,00 zł Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 990.8 KiB)
9 2018-02-14 00:00:00 2018-03-21 12:00:00 sprzedaży nieruchomości gruntowej dział. ewid. nr 675/89 o pow. 0,1269 ha położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka obręb 0001 Międzyrzecz-1 Cena gruntu netto: 96.000,00 zł Podatek VAT (23%): 22.080,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 118.080,00 zł Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 990.8 KiB)
10 2018-02-14 00:00:00 2018-03-21 12:30:00 sprzedaży nieruchomości gruntowej dział. ewid. nr 675/90 o pow. 0,1269 ha położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka obręb 0001 Międzyrzecz-1 Cena gruntu netto: 96.000,00 zł Podatek VAT (23%): 22.080,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 118.080,00 zł Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 990.8 KiB)
11 2018-02-14 00:00:00 2018-03-21 13:00:00 sprzedaży nieruchomości gruntowej dział. ewid. nr 675/97 o pow. 0,1312 ha położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierskiej obręb 0001 Międzyrzecz-1 Cena gruntu netto: 95.000,00 zł Podatek VAT (23%): 21.850,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 116.850,00 zł Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 990.8 KiB)
12 2018-02-14 00:00:00 2018-03-21 13:30:00 sprzedaży nieruchomości gruntowej dział. ewid. nr 675/98 o pow. 0,1276 ha położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierskiej obręb 0001 Międzyrzecz-1 Cena gruntu netto: 92.000,00 zł Podatek VAT (23%): 21.160,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 113.160,00 zł Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 990.8 KiB)
13 2018-02-14 00:00:00 2018-03-21 14:00:00 sprzedaży nieruchomości gruntowej dział. ewid. nr 675/99 o pow. 0,1276 ha położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierskiej obręb 0001 Międzyrzecz-1 Cena gruntu netto: 92.000,00 zł Podatek VAT (23%): 21.160,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 113.160,00 zł Brak wyniku
 • ogłoszenie (PDF, 990.8 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu