ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2019-04-25 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-05-30 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Winnica 30 w obrębie 0002 Międzyrzecz-2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 190/1000 części działki oznaczonej nr ewid. 257/1 o pow. 0,0594 ha
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza 150.000,00 zł w tym: Cena gruntu w udziale 190/1000 9.400,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 596.2 KiB)
 • wynik (PDF, 271.8 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2019-03-20 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-04-29 00:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr ewid. 99/9 położonej w obrębie geodezyjnym 0007 Kuligowo o pow. 0,0969 ha, stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza:……………………………………30.000,00 zł Dla przedmiotowej działki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków jej zabudowy, a zatem przedmiotowa nieruchomość nie jest terenem budowlanym w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatkach od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 729.3 KiB)
 • wynik (PDF, 228.9 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2019-01-28 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-03-01 12:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 675/121 o pow. 0,3652ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierska, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 214.000,00 zł Podatek VAT (23%): 49.220,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 263.220,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 3.7 MiB)
 • wynik (PDF, 540.9 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2019-01-28 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-03-01 12:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 675/120 o pow. 0,3845ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierska, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 225.000,00 zł Podatek VAT (23%): 51.750,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 276.750,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 3.7 MiB)
 • wynik (PDF, 538.6 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2019-01-28 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-03-01 11:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 675/99 o pow. 0,1276ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierska, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 107.000,00 zł Podatek VAT (23%): 24.610,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 131.610,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 3.7 MiB)
 • wynik (PDF, 538.7 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2019-01-28 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-03-01 11:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 675/98 o pow. 0,1276ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierska, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 107.000,00 zł Podatek VAT (23%): 24.610,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 131.610,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 3.7 MiB)
 • wynik (PDF, 542.6 KiB)
Lp: 7
Data ogłoszenia
2019-01-28 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-03-01 10:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 675/97 o pow. 0,1312ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierska, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 110.000,00 zł Podatek VAT (23%): 25.300,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 135.300,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 3.7 MiB)
 • wynik (PDF, 538.8 KiB)
Lp: 8
Data ogłoszenia
2019-01-28 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-03-01 10:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 675/90 o pow. 0,1269ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 106.000,00 zł Podatek VAT (23%): 24.380,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 130.380,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 3.7 MiB)
 • wynik (PDF, 539.2 KiB)
Lp: 9
Data ogłoszenia
2019-01-28 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-03-01 09:30:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 675/89 o pow. 0,1269ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 106.000,00 zł Podatek VAT (23%): 24.380,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 130.380,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 3.7 MiB)
 • wynik (PDF, 539.6 KiB)
Lp: 10
Data ogłoszenia
2019-01-28 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-03-01 09:00:00
Dotyczy
sprzedaży nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 675/76 o pow. 0,1217ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Sybiraka, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 102.000,00 zł Podatek VAT (23%): 23.460,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 125.460,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 3.7 MiB)
 • wynik (PDF, 539.8 KiB)
Lp: 11
Data ogłoszenia
2019-01-28 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-02-28 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Winnica 30 w obrębie 0002 Międzyrzecz-2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 190/1000 części działki oznaczonej nr ewid. 257/1 o pow. 0,0594 ha
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza: 150.000,00 zł w tym: Cena gruntu w udziale 190/1000: 9.400,00 zł Lokal wymaga remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1.1 MiB)
 • wynik (PDF, 579.8 KiB)
Lp: 12
Data ogłoszenia
2018-11-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-12-14 10:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku nr 15 w m. Kęszyca 30 (obręb 0010 Kęszyca) wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 11/100 części działki oznaczonej nr ewid 38/9 o pow. 0,3304 ha
Cena wywoławcza
Cena gruntu w udziale 190/1000: 13.800,00 zł Cena lokalu: 62.600,00 zł Cena wywoławcza: 63.000,00 zł Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 430.4 KiB)
 • wynik (PDF, 601.8 KiB)
Lp: 13
Data ogłoszenia
2018-11-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-12-14 09:00:00
Dotyczy
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Winnica 30 w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 190/1000 części działki oznaczonej nr ewid 257/1 o pow. 0,0594 ha
Cena wywoławcza
Cena gruntu w udziale 190/1000: 9.400,00 zł. Cena lokalu: 144.000,00 zł. Cena wywoławcza: 150.000,00 zł. Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 430.4 KiB)
 • wynik (PDF, 576.3 KiB)
Lp: 14
Data ogłoszenia
2018-11-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-12-12 12:30:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej działki ew. nr 675/121 o pow. 0,3652ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierska, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 214.000,00 zł Podatek VAT (23%): 49.220,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 263.220,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 874 KiB)
 • wynik (PDF, 538.2 KiB)
Lp: 15
Data ogłoszenia
2018-11-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2018-12-12 12:00:00
Dotyczy
sprzedaż nieruchomości gruntowej działki ew. nr 675/120 o pow. 0,3845ha, położonej w Międzyrzeczu, ul. Żołnierska, obręb 0001 Międzyrzecz-1
Cena wywoławcza
Cena gruntu netto: 225.000,00 zł Podatek VAT (23%): 51.750,00 zł RAZEM cena wywoławcza: 276.750,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 874 KiB)
 • wynik (PDF, 539.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji