ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 196Drukuj informację Przetarg numer: 196

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 196

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Kęszycy Leśnej w budynku 36A, obręb 0010 Kęszyca wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 6/100 części działki oznaczonej ewid. nr 195/22 o pow. 0,1404 ha

Ogłoszono dnia: 2019-10-10 00:00:00 przez

Data przetargu

2019-11-15 10:00:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój 202)

Księga wieczysta

GW1M/00025038/6

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza: 40.000,00 zł
w tym:
Cena gruntu w udziale 190/1000: 1.570,70 zł

Wadium

Wysokość wadium: 4.000,00 zł

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na rachunek Gminy w Banku BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 do dnia 08 listopada 2019 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).

Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić określoną kwotę wadium. W tytule przelewu należy podać:
„wadium-przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 Kęszyca Leśna 36A”
Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Opis nieruchomości: Działka oznaczona ewid. nr 195/22 o pow. 1404 m² zlokalizowana jest w obrębie 0010 Kęszyca w m. Kęszyca Leśna 36. Działka zabudowana jest jednopiętrowym, dwuklatkowym budynkiem mieszkalnym, z częściowo użytkowym poddaszem. Budynek podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, wybudowanym w 1935 r. Działka posiada kształt regularny, foremnego wieloboku. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, ciąg garaży w zabudowie szeregowej, stacja transformatorowa oraz stare niedziałające kino. Dojazd do działki drogą asfaltową. Przeznaczenie w mpzp: Dla działki oznaczonej ewid. nr 195/22 położonej w Kęszycy Leśnej, obręb geodezyjny 0010 Kęszyca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r. ww. działka znajduje się w strefie osadnictwa wiejskiego. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie prawnej przewidzianej w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.). Działka podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) położona jest w granicach obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Nietoperek – kod obszaru PLH080003. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Nie została również wydana dla działki decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.). Przetargiem objęto LOKAL MIESZKALNY nr 5 o pow. 33,08 m², składający się z: jednego (1) pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju położonych na pierwszym piętrze. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,43m². Lokal wymaga remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt. Sposób zagospodarowania: Utrzymanie istniejącego zagospodarowania jako lokal mieszkalny. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób Obciążenia nieruchomości: trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1984) dla ww. budynku mieszkalnego. Zgodnie z art. 3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 716 ze zm.): „W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.”

Informacje dodatkowe

Informacje na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu tel.95 742 6942. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne, bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-10 11:25:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-10 11:44:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-10 11:44:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
58 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony