ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej

Data udostępnienia: 2017-10-02

Ogłoszono dnia: 2017-10-02 przez Irena Kiersztan

Termin składania dokumentów: 2017-10-13 00:00:00

Nr ogłoszenia: 3

Id ogłoszenia: WOA.210.4.2017

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
wymagania niezbędne:
a) wymagania kwalifikacyjne:
      *  wykształcenie wyższe o kierunku: budownictwo, drogi, inżynieria sanitarna,
      * lub wykształcenie średnie techniczne i co najmniej 3 letni staż pracy,
b) obywatelstwo polskie,
c)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d)  niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej,
e)  nieposzlakowana opinia,
f)  stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
b. Wymagania dodatkowe:
wymagania dodatkowe:
a) znajomość aktów prawnych:
- ustawa o samorządzie gminnym,
- prawo wodne,
- ustawa o drogach publicznych,
- ustawa Prawo o ruchu drogowym,
- ustawa Prawo ochrony środowiska,
- kodeks spółek handlowych,
- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
b) znajomość obsługi programów WORD,
c) umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych oraz ich stosowania przy przygotowywaniu projektów uchwał i zarządzeń,
d) zdolności interpersonalne: komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań, odpowiedzialność, dokładność, terminowość wykonywania powierzonych zadań,
e) umiejętność pracy pod presją czasu.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Prowadzenie aktualnej ewidencji dróg i obiektów mostowych.
  2. Prowadzenie spraw z zakresu zaliczania dróg do poszczególnych kategorii dróg i ustalania przebiegu dróg.
  3. Prowadzenie spraw związanych ze stała organizacja ruchu.
  4. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją kanalizacji deszczowej, jej zarządzaniem, ewidencją i opłatami za korzystanie ze środowiska.
  5. Prowadzenie spraw związanych ze spółkami z udziałem Gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w  budynku użyteczności publicznej – administracyjnym, w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 7.  
Pomieszczenie pracy, znajduje się na I piętrze, które wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Dodatkowym narzędziem pracy jest komputer wraz  z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie powyżej 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku. 
Praca z dużym, stałym dopływem informacji.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6,67

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy  (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
5) oświadczenia o:
- stanie zdrowia,
- niekaralności,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
            6) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-13 00:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem PODINSPEKTOR WGK.

 
c. Miejsce:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
w terminie do 13 października 2017 r. do godziny 1500  (liczy się data wpływu do Urzędu).

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Międzyrzecza.
O przebiegu dalszych prac kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Kiersztan Data wytworzenia informacji: 2017-10-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Kiersztan Data wprowadzenia do BIP 2017-10-02 15:31:22
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2017-10-02 15:32:08
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2017-10-23 15:34:51
Artykuł był wyświetlony: 1021 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu