ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor ds. administracyjno–gospodarczych w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Data udostępnienia: 2017-11-29

Ogłoszono dnia: 2017-11-29 przez Irena Kiersztan

Termin składania dokumentów: 2017-12-12 15:00:00

Nr ogłoszenia: 6

Id ogłoszenia: WOA.210.7.2017

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne:
  *  wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, prawo, politologia, zarządzanie i marketing,
 2. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm.),
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość aktów prawnych:
  - ustawa o samorządzie gminnym,
  - ustawa o pracownikach samorządowych,
  - ustawy o finansach publicznych,
  - ustawy – prawo zamówień publicznych,
  - ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
  - znajomość obsługi komputerowych programów biurowych,
 2. umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych oraz ich stosowania przy przygotowywaniu projektów uchwał i zarządzeń,
 3. zdolności interpersonalne: komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań, odpowiedzialność, dokładność, terminowość wykonywania powierzonych zadań,
 4. umiejętność pracy pod presją czasu,
 5. prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zaopatrywanie pracowników w publikacje, wydawnictwa i czasopisma oraz prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych.
 2.  Zaopatrywanie urzędu w środki czystości i prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
 3.  Zaopatrywanie pracowników w druki, formularze, materiały biurowe i prowadzenie podręcznego magazynku materiałów biurowych.
 4.  Dbanie o terminowe uiszczanie opłat związanych z funkcjonowaniem urzędu – prowadzenie rejestru faktur w programie FINN.
 5.  Zaopatrywanie pracowników w pieczęcie i pieczątki oraz prowadzenie ich ewidencji.
 6. Prowadzenie ewidencji ogłoszeń i obwieszczeń burmistrza oraz wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, a także wywieszanie zarządzeń burmistrza, uchwał Rady Miejskiej oraz ogłoszeń innych urzędów i instytucji.
 7. Prowadzenie spraw związanych z opłatami pocztowymi i telefonicznymi urzędu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w  budynku użyteczności publicznej – administracyjnym, w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.  
Pomieszczenie pracy, znajduje się na II piętrze, które wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Dodatkowym narzędziem pracy jest komputer wraz  z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie powyżej 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku. Okresowe przybywanie na otwartej przestrzeni w różnych warunkach atmosferycznych. 
Wykorzystuje samochód prywatny do celów służbowych (delegacje służbowe).    

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6,75%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadany staż pracy (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
 5. oświadczenia o:
  - stanie zdrowia,
  - niekaralności,
  - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
  - o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-12-12 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować na adres w zamkniętych kopertach z dopiskiem INSPEKTOR WOA w terminie
do 12 grudnia 2017 r. do godziny 1500  (liczy się data wpływu do Urzędu).
c. Miejsce:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Międzyrzecza.
O przebiegu dalszych prac kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Kiersztan Data wytworzenia informacji: 2017-11-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Kiersztan Data wprowadzenia do BIP 2017-11-29 10:07:12
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 10:11:55
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2017-12-21 22:41:21
Artykuł był wyświetlony: 1468 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu