ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor ds. księgowości podatkowej

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Finansowo-Budżetowy, ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Finansowo-Budżetowy

Data udostępnienia: 2018-03-02

Ogłoszono dnia: 2018-03-02 przez Irena Kiersztan

Termin składania dokumentów: 2018-03-14 14:00:00

Nr ogłoszenia: 2

Id ogłoszenia: WOA.210.2.2018

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne:
  *  wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, administracyjne lub prawne,
  *  co najmniej 3 letni staż pracy,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość aktów prawnych:
  - ustawa – Ordynacja podatkowa,
  - ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
  - ustawa o finansach publicznych,
  - ustawa o rachunkowości,
  - ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  - ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
  - ustawa o ochronie danych osobowych,
 2. znajomość zasad funkcjonowania samorządu,
 3. umiejętność biegłej obsługi komputera, programów komputerowych oraz innych urządzeń biurowych,
 4. zdolności interpersonalne: komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań,
 5. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywana pracę, rzetelność i staranność,
 6. umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. księgowanie należności podatkowych podatników podatku od nieruchomości z terenu miasta ( osoby fizyczne i prawne),
 2. księgowanie wpłat z tytułu dzierżaw majątku,
 3. systematyczna kontrola terminowości zapłaty zobowiązań podatkowych i innych wpłat,
 4. uzgadnianie obrotów i sald z księgowością budżetową,
 5. windykacja zaległości w zakresie prowadzonych podatków i innych opłat,
 6. prowadzenie rejestru wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych,
 7. stosowanie zabezpieczeń należności podatkowych poprzez wpis do hipoteki przymusowej,
 8. sporządzanie okresowych sprawozdań w zakresie należności podatkowych, wpłat, sald zaległości oraz nadpłat,
 9. prowadzenie bieżących spraw podatkowych, wynikających z korespondencji, a także innych dokumentów, będących w posiadaniu Wydziału,
 10.  współpraca z urzędem skarbowym, komornikiem sądowym w zakresie egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych,
 11.  obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów, korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w  budynku użyteczności publicznej – administracyjnym, w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 7.  
Pomieszczenie pracy, znajduje się na parterze, które wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Dodatkowym narzędziem pracy jest komputer wraz  z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie powyżej 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku. 
Praca z dużym, stałym dopływem informacji.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6,59%

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy  (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
5) oświadczenia o: - stanie zdrowia, - niekaralności, - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej, - o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-14 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować w zamkniętych kopertach z dopiskiem KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA w terminie do 14 marca 2018 r. do godziny 1400  (liczy się data wpływu do Urzędu).
c. Miejsce:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Międzyrzecza.
O przebiegu dalszych prac kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Kiersztan Data wytworzenia informacji: 2018-03-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Kiersztan Data wprowadzenia do BIP 2018-03-02 13:52:09
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2018-03-02 13:53:22
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2018-03-29 10:09:55
Artykuł był wyświetlony: 1343 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu