ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor ds. inwestycji

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Realizacji Inwestycji, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Realizacji Inwestycji

Data udostępnienia: 2019-07-08

Ogłoszono dnia: 2019-07-08 15:48:12 przez Irena Kiersztan

Termin składania dokumentów: 2019-07-22 14:00:00

Nr ogłoszenia: 6

Id ogłoszenia: WOA.210.6.2019

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a)  wymagania kwalifikacyjne:
*  wykształcenie wyższe preferowane inżynierskie o kierunku: budownictwo, drogi, inżynieria sanitarna,
*  lub wykształcenie średnie techniczne (technik budowlany) i co najmniej 3 letni staż pracy,
 b)  obywatelstwo polskie,
 c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 d)  niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej,
 e)  nieposzlakowana opinia,
 f)  stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
b. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość procedur i wymagań w odniesieniu do zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
b) znajomość aktów prawnych:
- prawo budowlane wraz z aktami towarzyszącymi z zakresu przygotowania inwestycji,
- prawo zamówień publicznych wraz ze zmianami,
- ustawa o finansach publicznych,
c) umiejętność analizowania i oceny dokumentacji projektowej pod kątem jej kompletności zgodnie z wymaganiami inwestora,
d) umiejętność należytej koordynacji procesu inwestycyjnego wraz ze znajomością procedur odbioru,
e) umiejętność należytego przygotowania realizacji i finasowania inwestycji wraz z aktualizowaniem wszystkich zmian w dokumentach budżetowych i planistycznych inwestora,
f) umiejętność przygotowania zakresu prac projektowych zadania oraz procedur przetargowych związanych z wyborem biur projektowych zgodnie z wymaganiami inwestora,
g) umiejętność przygotowania dokumentów oraz znajomość procedur przetargowych na wybór inwestorów zastępczych oraz wykonawców robót,
h) znajomość pakietów MS Office (Word, Excel) Open Office, poczty elektronicznej,
i) prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) udział w przygotowaniu oraz przygotowywanie dokumentów do przetargów związanych z zakresem działania Wydziału Realizacji Inwestycji.
2) przygotowywanie umów związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Wydział Realizacji Inwestycji.
3) uczestniczenie w procesie związanym z uzyskaniem pozwoleń na budowę i rozbiórkę, zgłoszeń dotyczących robót budowlanych i rozbiórkowych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę/rozbiórkę oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania.
4) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do projektów, zgłaszanych przez wykonawców lub inwestora oraz dokonywanie z nim stosownych wyjaśnień.
5) dokonywanie przeglądów gwarancyjnych.
6) rozliczenie końcowe realizowanych zadań łącznie z przyjęciem ich do ewidencji środków trwałych.
7) bezpośrednia koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Realizacji Inwestycji.
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy znajduje się na terenie Urzędu Miejskiego w Międzyrzecz w  budynku użyteczności publicznej – administracyjnym, przy ul. Rynek 1.   
Pomieszczenie pracy, znajdujące się na drugim piętrze, które wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Podstawowym narzędziem pracy jest komputer wraz z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy,  który wykorzystywany będzie ponad 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku.  
Pracownik będzie miał częsty kontakt z interesantami, oraz okresowo przebywać będzie w terenie otwartym w różnych warunkach atmosferycznych.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6,17 %

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO dostępna pod adresem:
http://bip.miedzyrzecz.pl/system/pobierz.php?plik=WOA-klauzula-rodo-praca.pdf&id=7427&stats=true
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy, w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
7) oświadczenia o:
- stanie zdrowia,
- niekaralności,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-07-22 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować w zamkniętych kopertach z dopiskiem podinspektor WRI w terminie do 22 lipca 2019 r. do godziny 1400  (liczy się data wpływu do Urzędu).
c. Miejsce:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Międzyrzecza.
O przebiegu dalszych prac kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Kiersztan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-08 15:48:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Wydrych
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-08 15:48:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Wydrych
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-08 16:02:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
235 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony