Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor ds. współpracy z sołectwami i ochrony przyrody

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Gospodarki Mieniem, ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem

Data udostępnienia: 2018-12-28

Ogłoszono dnia: 2018-12-28 18:42:08 przez Irena Kiersztan

Termin składania dokumentów: 2019-01-15 14:00:00

Nr ogłoszenia: 12

Id ogłoszenia: WOA.210.12.2018

Zlecający: Urząd Miejski w Międzyrzeczu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne:
  *  wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne lub kierunkowe z zakresu rolnictwa, ochrony przyrody, leśnictwa,
  *  wykształcenie średnie i co najmniej 3 letni staż pracy,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość aktów prawnych:
  - ustawa o samorządzie gminnym,
  - prawo wodne,
  - ustawa o funduszu sołeckim,
  - ustawa o ochronie przyrody,
  - prawo geologiczne i górnicze,
 2. znajomość zasad funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego,
 3. umiejętność biegłej obsługi komputera, programów komputerowych oraz innych urządzeń biurowych,
 4. zdolności interpersonalne: komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu zadań,
 5. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność, terminowość wykonywania powierzonych zadań,
 6. umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Realizacja zadań z zakresu ustawy o funduszu sołeckim, w tym: przygotowywanie umów, zleceń, sporządzanie zamówień, kontrola wydatków oraz rozliczanie faktur.
2. Prowadzenie spraw związanych z ustawą o ochronie przyrody, w tym: uzyskaniem oraz wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, ustanawianiem stref ochronnych, pomników przyrody, występowaniem w sprawach o naruszenie przepisów związanych z ochroną przyrody.
3. Realizacja zadań z zakresu ustawy prawo wodne, w tym bieżąca konserwacja i przegląd rowów melioracyjnych i innych urządzeń wodnych na terenie Gminy Międzyrzecz.
4. Współdziałanie z sołectwami w zakresie ich działalności oraz obsługa organizacyjna sołectw, w tym: współorganizacja wyborów sołtysów i rad sołeckich.
5. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich, w tym prowadzenie i aktualizacja książek obiektu, sporządzanie umów, zleceń na bieżące remonty itp.
6. Organizacja gminnego święta plonów.
7. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami, w tym: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Nadleśnictwem Międzyrzecz, Starostwem Powiatowym w Międzyrzeczu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w  budynku użyteczności publicznej – administracyjnym, w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 7.
Pomieszczenie pracy, znajduje się na I piętrze, które wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Dodatkowym narzędziem pracy jest komputer wraz  z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie powyżej 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku. Pracownik będzie miał częsty kontakt z interesantami.
Praca z dużym, stałym dopływem informacji.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6,51%

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO dostępna pod adresem: http://bip.miedzyrzecz.pl/system/pobierz.php?plik=WOA-klauzula-rodo-praca.pdf&id=7427&stats=true
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy  (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy, w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
6) oświadczenia o:
- stanie zdrowia,
- niekaralności,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-15 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy kierować w zamkniętych kopertach z dopiskiem PODINSPEKTOR WGM w terminie do 15 stycznia 2019 r. do godziny 1400  (liczy się data wpływu do urzędu).
c. Miejsce:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez burmistrza Międzyrzecza.
O przebiegu dalszych prac kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. urzędu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Kiersztan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Kiersztan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-28 18:41:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-28 18:42:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-30 13:59:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1710 raz(y)