ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.27.2017 - Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz ciągły i niezawodny odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 01.01.2018 r. do 30.11.2021 r.

Szczegóły informacji

WRG.271.27.2017 - Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz ciągły i niezawodny odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 01.01.2018 r. do 30.11.2021 r.

Status: unieważniony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr TED: 2017/S 190-389261

Termin składania ofert / wniosków: 2017-11-09 14:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-11-09 14:15:00

Ogłoszono dnia: 2017-10-04 przez Tomasz Dembowy

Treść:

 
Informujemy, że ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 008-014085.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                              Międzyrzecz, 10.11.2017 r.
WRG.271.27.2017                                                                                                                     
 
 
                                            INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz ciągły i niezawodny odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 01.01.2018 r. do 30.11.2021 r.”
 
 
Nazwa zamawiającego:               GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
j.t.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.  
 
Uzasadnienie:
W niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 6917137,56 zł złożona przez Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „NIEWIADOMSKI” Władysław Niewiadomski , ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz i Partner – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS PLUS Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34 A/2, 62-064 Plewiska.
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 3687600,00 zł brutto.
 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 10.11.2017 r.
 
 
WRG.271.27.2017
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz ciągły i niezawodny odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 01.01.2018 r. do 30.11.2021 r.”
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 3687600,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta od następujących wykonawców:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Liczba osób, które będą zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę
Warunki płatności
1
Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „NIEWIADOMSKI” Władysław Niewiadomski ,
ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz
Partner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS PLUS Sp. z o.o.,
ul. Szałwiowa 34 A/2, 62-064 Plewiska
6917137,56 zł
16 osób
zgodnie
ze wzorem umowy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 03.11.2017 r.
Informujemy, że ogłoszenie dotyczące zmian lub dodatkowych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 211-439018.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 31.10.2017 r.
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1579) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z udzielanymi odpowiedziami dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Odpowiedzi wraz z modyfikacją SIWZ zostały zamieszczone poniżej w załącznikach.
Ponadto zamawiający zmienił formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Zmodyfikowany formularz został zamieszczony w załącznikach do pobrania.
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną ogłoszenie dodatkowych informacji.
Przesłane ogłoszenie zostało zamieszczone w załącznikach do pobrania.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 04.10.2017 r.
Informujemy, że ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 190-389261.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej Zamawiającego udostępniona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2017-10-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2017-10-04 09:38:37
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2017-10-04 09:40:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 08:37:43
Artykuł był wyświetlony: 743 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu