ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.19.2018 - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego

Szczegóły informacji

WRG.271.19.2018 - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego

Status: ogłoszony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 570370-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-06-22 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-06-22 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-06-08 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz, 18.06.2018 r.
WRG.271.19.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego.”
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęło pytanie do treści SIWZ. Odpowiedzi zostały zamieszczone poniżej w załącznikach.
Ponadto Zamawiający dokonał zmiany opisu poz. 25 w zakresie asortymentu klocków. Wszystkie zmiany uwzględniające powyższe odpowiedzi i modyfikacje zamawiającego naniesiono kolorem niebieskim. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia/tabela cenowa załączono wraz z odpowiedziami na pytanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 15.06.2018 r.
WRG.271.19.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego.”
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:
 
Składanie ofert – do 22.06.2018 r. do godz. 13:00
Otwarcie ofert – 22.06.2018 r. o godz. 13:15
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 500136543-N-2018 z dnia 15-06-2018 r.
Międzyrzecz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 570370-N-2018
Data: 08/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-18, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-22, godzina: 13:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 11.06.2018 r.
WRG.271.19.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego.”
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wynikającej z oczywistej omyłki pisarskiej w  następujących załącznikach:
 
Załącznik nr 6:
- w wierszu 3 w kolumnie 4 (szt. / kpl.) wpisano liczbę kpl. zestawów meblowych - 5;
- w wierszu 19 w kolumnie 4 (szt. / kpl.) wpisano liczbę szt. szafek ubraniowych - 5.
Zmiany naniesiono kolorem czerwonym.
 
Zmieniony załącznik jest integralnym załącznikiem do niniejszego zawiadomienia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 570370-N-2018 z dnia 2018-06-08 r.
Gmina Międzyrzecz: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Oś 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2018-06-08 13:49:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2018-06-08 13:51:15
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2018-06-18 16:10:18
Artykuł był wyświetlony: 171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu