ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.21.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz”

Szczegóły informacji

WRG.271.21.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz”

Status: w toku

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 536737-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-04-24 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-04-24 12:15:00

Ogłoszono dnia: 2019-04-11 przez Tomasz Dembowy

Treść:

    Międzyrzecz, 24 kwietnia 2019 r.        
WRG.271.21.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz”
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 8700,00 zł brutto.
 
W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Doświadczenie personelu Wykonawcy
Warunki płatności
1
Komplet Inwest sp. z o.o. sp.k.
ul. Małorolnych 24
66-400 Gorzów Wlkp.
8 160,00 zł
3 komplety usług
zgodnie
ze wzorem umowy
2
Doradztwo i Nadzór Budowlany Piotr Sokół
Święty Wojciech 31F
66-300 Międzyrzecz
5 658,00 zł
3 komplety usług
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin wykonania: 03.06.2019 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 18.04.2019 r.                                                                                                       
WRG.271.21.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:
 
Składanie ofert – do 24.04.2019 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert – 24.04.2019 r. o godz. 12:15
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 540076805-N-2019 z dnia 18-04-2019 r.
Międzyrzecz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 536737-N-2019
Data: 11-04-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-19, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-24, godzina: 12:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 536737-N-2019 z dnia 2019-04-11 r.
Gmina Międzyrzecz: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw i miejsca na ognisko nad jeziorem oraz budowa instalacji zewnętrznej elektrycznej oświetleniowej w miejscowości Bobowicko - gmina Międzyrzecz”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane jest ze środków ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2019-04-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2019-04-11 14:38:16
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2019-04-11 14:41:21
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2019-04-24 12:52:07
Artykuł był wyświetlony: 123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu