ˆ

Organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2021 roku

Informacja ogłoszona dnia 2020-12-30 13:13:38 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 30 grudnia 2020 r.
WSS.524.3.2020
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2021 roku
 
I. Informacje ogólne:
 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ ustawą”, Burmistrz Międzyrzecza  zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na członków komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy.
 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.
 
II. Wymagania:
 
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie , którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 
 1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w/w.
 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
 3. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
 4. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 
III. Udział w komisji  konkursowej:
 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch  członków, reprezentujących podmioty wyłonione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Międzyrzecza w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2 da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2021, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.
 4. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy
 
IV. Zadania Komisji Konkursowej:
Zadania komisji konkursowej zostały określone w § 16 uchwały Nr XXVI/230/20 Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 
V. Miejsce i termin składania dokumentów:
Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć wypełniony i podpisany formularz w kopercie oznaczonej- „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2021 r.” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1,  66-300 Międzyrzecz
 Dokumenty należy składać w terminie – do dnia 13 stycznia 2021 r.
 
Wszelkich informacji udziela pracownik merytoryczny, do którego należą sprawy organizacji pozarządowych Sylwia Najderek –  telefon: 95 742 69 41, e-mail:
 
 
BURMISTRZ
 
mgr inż. Remigiusz Lorenz
 
Zał. Nr 1
 1. Formularz  zgłoszenia do komisji konkursowej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Remigiusz Lorenz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-30 13:11:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-30 13:13:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-30 13:13:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
132 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony