ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-11-01 01:10:04 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności:
1)     zapewnienie obsługi organizacyjno - administracyjnej kierownictwa Urzędu, a zwłaszcza:
-       przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
-       prowadzenie ewidencji korespondencji,
-       prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu,
-       przygotowywanie pomieszczeń i obsługa zebrań organizowanych przez kierownictwo Urzędu,
-       przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz  organizowanie  ich kontaktów z kierownictwem Urzędu.
2)     zapewnienie administracyjno - gospodarczej obsługi Urzędu, a zwłaszcza:
-       zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt, materiały biurowe i kancelaryjne,
-       prowadzenie magazynu materiałów biurowych,
-       prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacja budynku, pomieszczeń, urządzeń i sprzętu biurowego,
-       gospodarowanie lokalami biurowymi,
-       prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
-       prowadzenie księgi inwentarzowej,
-       analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
-       prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego, oraz prowadzenie archiwum Państwowego Ośrodka Maszynowego w Międzyrzeczu, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Międzyrzeczu, Zakładu Remontowo-Budowlanego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Międzyrzeczu, 
-       utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
-       zabezpieczenie i ochrona mienia Urzędu,
3)     organizowanie obsługi prawnej i informatycznej Urzędu,
4)     prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
5)     organizacja praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie.
6)     organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,
7)     prowadzenie działalności socjalnej pracowników Urzędu,
8)      prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeniem p.poż. i ochroną mienia,
9)      prowadzenie zbioru przepisów gminnych,
10)  podejmowanie czynności organizacyjnych do przeprowadzenia wyborów, referendów i spisów,
11)  udzielanie wszelkiej pomocy jednostkom pomocniczym Gminy (sołectwom) w wykonywaniu ich zadań w zakresie działania Wydziału.
« powrót do poprzedniej strony