ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe)

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wykaz z dn. 14.06.2024r. w formie edytowalnego pliku pdf do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 29.05.2024r. w formie edytowalnego pliku pdf do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 29.04.2024r. w formie edytowalnego pliku pdf do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 10.04.2024r. w formie edytowalnego pliku pdf do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 25.01.2024r. w formie edytowalnego pliku pdf do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 12.12.2023r. w formie edytowalnego pliku pdf do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 11.12.2023r. w formie edytowalnego pliku pdf do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 01.08.2023r. w formie edytowalnego pliku pdf do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 21.06.2023r. w formie edytowalnego pliku pdf do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 29.05.2023r. w formie edytowalnego pliku pdf do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 03.03.2023r. w formie edytowalnego pliku pdf do pobrania tutaj
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
 
 
L.p.
 
 
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
5
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
6
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
7
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
8
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
9
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
10
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
11
Dondaj                Ewelina
27.12.2021
28.12.2021
6
 
12
Przybyszewska  Stanisława
2.12.2021
24.01.2022
1
 
13
Mrowiec             Stanisław
17.12.2021
9.02.2022
1
 
14
Jakubowski         Dariusz
15.02.2022
26.04.2022
1
 
15
Kołodziej             Paulina
18.03.2022
26.04.2022
3
 
z up. Burmistrza
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 25 lipca 2022 r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
5
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
6
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
7
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
8
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
9
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
10
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
11
Dondaj                Ewelina
27.12.2021
28.12.2021
6
 
12
Przybyszewska  Stanisława
2.12.2021
24.01.2022
1
 
13
Mrowiec             Stanisław
17.12.2021
9.02.2022
1
 
14
Jakubowski         Dariusz
15.02.2022
26.04.2022
1
 
15
Kołodziej             Paulina
18.03.2022
26.04.2022
3
 
16
Nowak                 Dorota
28.03.2022
26.04.2022
2
 
 
z up. Burmistrza
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 11 maja 2022 r.

Akapit nr 4 - brak tytułu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data złożenia wniosku
Data zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu
Liczba osób do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
3
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
4
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
5
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
6
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
7
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
8
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
9
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
10
Dondaj                Ewelina
27.12.2021
28.12.2021
6
 
11
Przybyszewska  Stanisława
2.12.2021
24.01.2022
1
 
12
Mrowiec             Stanisław
17.12.2021
9.02.2022
1
 
13
Jakubowski         Dariusz
15.02.2022
26.04.2022
1
 
14
Kołodziej             Paulina
18.03.2022
26.04.2022
3
 
15
Nowak                 Dorota
28.03.2022
26.04.2022
2
 
 
z up. Burmistrza
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 26 kwietnia 2022 r.

Akapit nr 5 - brak tytułu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data złożenia wniosku
Data zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu
Liczba osób do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
3
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
4
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
5
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
6
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
7
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
8
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
9
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
10
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
2
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
11
Ewelina Dondaj
27.12.2021
28.12.2021
6
 
12
Stanisława Przybyszewska
2.12.2021
24.01.2022
1
 
13
Stanisław Mrowiec
17.12.2021
9.02.2022
1
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 22 marca 2022 r.

Akapit nr 6 - brak tytułu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data złożenia wniosku
Data zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu
Liczba osób do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
5
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
6
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
7
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
8
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
9
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
10
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
11
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
12
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
2
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
13
Ewelina Dondaj
27.12.2021
28.12.2021
6
 
14
Stanisława Przybyszewska
2.12.2021
24.01.2022
1
 
15
Stanisław Mrowiec
17.12.2021
9.02.2022
1
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 11 marca 2022 r.

Akapit nr 7 - brak tytułu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 

L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
5
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
6
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
7
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
8
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
9
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
10
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
11
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
12
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
2
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
13
Honarata Najda
24.11.2021
27.12.2021
1
 
14
Ewelina Dondaj
27.12.2021
28.12.2021
6
 
15
Stanisława Przybyszewska
2.12.2021
24.01.2022
1
 
16
Stanisław Mrowiec
17.12.2021
9.02.2022
1
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 9 lutego 2022 r.

Akapit nr 8 - brak tytułu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
5
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
6
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
7
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
8
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
9
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
10
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
11
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
2
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
12
Honarata Najda
24.11.2021
27.12.2021
1
 
13
Ewelina Dondaj
27.12.2021
28.12.2021
6
 
14
Stanisława Przybyszewska
2.12.2021
24.01.2022
1
 
15
Stanisław Mrowiec
17.12.2021
9.02.2022
1
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 4 marca 2022 r.

 

Akapit nr 9 - brak tytułu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
 
L.p.
 
 
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
5
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
6
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
7
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
8
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
9
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
10
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
11
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
12
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
2
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
13
Honarata Najda
24.11.2021
27.12.2021
1
 
14
Ewelina Dondaj
27.12.2021
28.12.2021
6
 
15
Stanisława Przybyszewska
2.12.2021
24.01.2022
1
 
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Wykaz z dnia 24 stycznia 2022 r.

Akapit nr 10 - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
5
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
6
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
7
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
8
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
9
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
10
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
11
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
12
Renata                 Nowak
7.09.2020
23.02.2021
3
 
13
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
2
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
14
Honarata Najda
24.11.2021
27.12.2021
1
 
15
Ewelina Dondaj
27.12.2021
28.12.2021
6
 
 
z up. Burmistrza
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 4 stycznia 2022 r.

Akapit nr 11 - brak tytułu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data złożenia wniosku
Data zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
5
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
6
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
7
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
8
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
9
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
10
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
11
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
12
Renata                 Nowak
7.09.2020
23.02.2021
3
 
13
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
2
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
14
Honarata Najda
24.11.2021
27.12.2021
1
 
 
z up. Burmistrza
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 29 grudnia 2021 r.

Akapit nr 12 - brak tytułu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
 
 
L.p.
 
 
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
5
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
6
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
7
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
8
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
9
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
10
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
11
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
12
Renata                 Nowak
7.09.2020
23.02.2021
3
 
13
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
2
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
z up. Burmistrza
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
 
 
Międzyrzecz, 10 grudnia 2021 r.

Akapit nr 13 - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
5
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
6
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
7
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
8
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
9
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
10
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
11
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
12
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
2
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
13
Lidia                     Szik
22.07.2021
9.08.2021
6
 
 
z up. Burmistrza
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 28 października 2021 r.

Akapit nr 14 - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
5
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
6
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
7
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
8
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
9
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
10
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
11
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
12
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
13
Renata                 Nowak
7.09.2020
23.02.2021
3
 
14
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
1
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
15
Lidia                     Szik
22.07.2021
9.08.2021
6
 
 
z up. Burmistrza
 
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 9 sierpnia 2021 r.
 

Akapit nr 15 - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
5
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
6
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
7
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
8
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
9
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
10
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
11
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
12
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
13
Renata                 Nowak
7.09.2020
23.02.2021
3
 
14
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
1
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
 
z up. Burmistrza
 
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 26 lipca 2021 r.

Akapit nr 16 - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
2
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
3
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
4
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
5
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
6
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
7
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
8
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
9
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
10
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
11
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
12
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
13
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
14
Renata                 Nowak
7.09.2020
23.02.2021
3
 
15
Grażyna              Tyburska
17.04.2021
23.06.2021
1
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
z up. Burmistrza
 
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 6 lipca 2021 r.

Akapit nr 17 - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
2
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
3
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
4
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
5
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
6
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
7
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
8
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
9
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
10
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
11
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
12
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
13
Renata                 Nowak
7.09.2021
23.02.2021
3
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
 
z up. Burmistrza
 
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 16 czerwca 2021 r.

 

Akapit nr 18 - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
 I część - osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/108/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
1
Milewska            Barbara
1.09.2016
17.10.2016
1
 
2
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
3
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
4
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
5
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
6
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
7
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
8
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
9
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
10
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
11
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
12
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
13
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
14
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
15
Renata                 Nowak
7.09.2021
23.02.2021
3
 
II część – osoby  zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu w oparciu o przepisy uchwały
Rady Miejskiej nr XXXIV/302/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r.
 
z up. Burmistrza
 
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 10 czerwca 2021 r.

Akapit nr 19 - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu od 5 stycznia 2012 r.
1
Milewska            Barbara
1.09.2016
17.10.2016
1
 
2
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
3
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
4
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
5
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
6
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
7
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
8
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
9
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
10
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
11
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
12
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
13
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
14
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
15
Renata                 Nowak
7.09.2021
23.02.2021
3
 
16
Alina                    Korn
29.01.2021
8.03.2021
4
 
17
Wiesław             Nowak
31.03.2021
27.04.2021
4
 
 
z up. Burmistrza
 
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 27.04.2021

Akapit nr 20 - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu od 5 stycznia 2012 r.
1
Milewska            Barbara
1.09.2016
17.10.2016
1
 
2
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
3
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
4
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
5
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
6
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
7
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
8
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
9
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
10
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
11
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
12
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
13
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
14
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
15
Renata                 Nowak
7.09.2021
23.02.2021
3
 
16
Wiesław             Nowak
31.03.2021
27.04.2021
4
 
 
z up. Burmistrza
 
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, 18.05.2021
 

Akapit nr 21 - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
L.p.
Nazwisko i imię
Data złożenia wniosku
Data zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu
Liczba osób do wspólnego zamieszkania
U w a g i
Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu od 5 stycznia 2012 r.
1
Milewska            Barbara
1.09.2016
17.10.2016
1
 
2
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
3
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
4
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
5
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
6
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
7
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
8
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
9
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
10
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
11
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
12
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
13
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
14
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
15
Renata                 Nowak
7.09.2021
23.02.2021
3
 
16
Alina                    Korn
29.01.2021
8.03.2021
4
 
Międzyrzecz, 8.03.2021
Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza

Akapit nr 22 - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu od 5 stycznia 2012 r.
1
Milewska            Barbara
1.09.2016
17.10.2016
1
 
2
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
3
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
4
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
5
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
6
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
7
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
8
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
9
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
10
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
11
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
12
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
13
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
14
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
15
Renata                 Nowak
7.09.2021
23.02.2021
3
 
Międzyrzecz, 23.02.2021
 
Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza

Akapit nr 23 - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu od 5 stycznia 2012 r.
1
Milewska            Barbara
1.09.2016
17.10.2016
1
 
2
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
3
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
4
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
5
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
6
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
7
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
8
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
9
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
10
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
11
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
12
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
13
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
14
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
Międzyrzecz, 15.02.2021
Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza

 

Akapit nr 24 - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu od 5 stycznia 2012 r.
1
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
2
Milewska            Barbara
1.09.2016
17.10.2016
1
 
3
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
4
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
5
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
6
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
7
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
8
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
9
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
10
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
11
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
12
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
13
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
14
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
Międzyrzecz, 21.01.2021
Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
L.p.
Nazwisko i imię
Data
złożenia
wniosku
Data
zakwalifikowania
do zawarcia umowy najmu
Liczba osób
do wspólnego zamieszkania
U w a g i
Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu od 5 stycznia 2012 r.
1
Żyża                     Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
2
Twardowski       Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
3
Milewska            Barbara
1.09.2016
17.10.2016
1
 
4
Szymaniak          Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
5
Rak                      Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
6
Ohlewin             Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
7
Bąbelek              Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
8
Czerwiński          Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
9
Majewska           Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
10
Grudziński          Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
11
Cieciński             Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
12
Łunkiewicz         Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
13
Cholewa             Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
14
Nbili                     Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
Międzyrzecz, 9.12.2020
Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza

Akapit nr 25 - brak tytułu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU
NA CZAS NIEOZNACZONY-STAŁY
 
L.p.
Nazwisko i imię
Data złożenia wniosku
Data zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu
Liczba osób do wspólnego zamieszkania
U w a g i
Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu przed 5 stycznia 2012 r.
1
Łopaciński Jan
 
2009 r.
1
Przeniesienie
 z wykazu na lokal socjalny
(14.05.2015)
Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu od 5 stycznia 2012 r.
2
Żyża Zofia 
25.02.2014
28.02.2014
1
 
3
Twardowski Bolesław
5.05.2014
12.05.2014
1
 
4
Milewska Barbara
1.09.2016
17.10.2016
1
 
5
Szymaniak Maria
11.10.2016
17.10.2016
1
 
6
Rak Anna
10.04.2017
19.04.2017
2
 
7
Ohlewin Małgorzata
 
 
 
Przeniesiona z wykazu na lokal socjalny 27.05.2020
8
Bąbelek Bogumiła
15.03.2018
26.03.2018
3
 
9
Czerwiński Zbigniew
10.04.2018
25.04.2018
2
 
10
Majewska Irena
29.11.2018
7.12.2018
2
 
11
Grudziński Artur
20.05.2019
12.06.2019
4
 
12
Cieciński Zbigniew
8.07.2019
5.08.2019
2
 
13
Łunkiewicz Paulina
3.07.2019
10.09.2019
2
 
14
Cholewa Marek
1.10.2019
15.10.2019
2
 
15
Nbili Houcine
8.11.2019
3.12.2019
3
 
 
z up. Burmistrza
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Międzyrzecz, wykaz z dnia 6 października 2020 roku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wykaz z dn. 18.08.2020r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 27.05.2020r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 20.05.2020r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 17.12.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 03.12.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 01.10.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 10.09.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 27.08.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 05.08.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 27.06.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 12.06.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 05.04.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 26.03.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 01.02.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 18.01.2019r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 10.12.2018r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 06.09.2018r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 09.07.2018r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 25.04.2018r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 11.04.2018r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 06.04.2018r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 26.03.2018r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 27.12.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 19.12.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 29.11.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 17.11.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 14.07.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 26.06.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 25.05.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 08.05.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 19.04.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 28.02.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 16.02.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 08.02.2017r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 15.12.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 04.11.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 17.10.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 21.09.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 10.08.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 13.06.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 01.06.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 12.05.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 05.04.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 08.03.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 03.03.2016r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 29.12.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 22.12.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 04.12.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 02.12.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 10.11.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 14.09.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 04.09.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 28.08.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 29.07.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 03.07.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 22.06.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 11.06.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 03.06.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 14.05.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 21.04.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 20.03.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 17.03.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 04.02.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 28.01.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 13.01.2015r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 31.12.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 16.12.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 04.09.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 11.08.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 29.07.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 12.05.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 14.04.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 20.03.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 28.02.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 19.02.2014r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 19.12.2013r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 12.12.2013r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 02.12.2013r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 22.10.2013r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 03.10.2013r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 23.07.2013r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 14.06.2013r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 27.04.2013r. do pobrania tutaj
Wykaz z dn. 16.04.2013r. do pobrania tutaj - właściwy
Wykaz z dn. 16.04.2013r. do pobrania tutaj  
(błąd w poz. nr 9, jest Zenon, powinno być - Roman)
 
Wykaz z dn. 04.03.2013r. do pobrania tutaj
 
Wykaz z dn. 09.01.2013r. do pobrania tutaj
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-02 00:48:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-02 00:48:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-17 22:40:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9616 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »