ˆ

Informacje dla mieszkańców gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJA o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Międzyrzecz obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-11-19 23:56:55 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJA
o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Międzyrzecz obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku
 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, iż znowelizowana  w lipcu 2019 r., ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza istotne zmiany w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Kluczowa zmiana wynikająca z nowej ustawy to obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów.
Niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkowały będą odebraniem odpadów jako zmieszanych i nałożeniem kary od dwu do nawet czterokrotności wysokości opłaty podstawowej za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.
 
Ponadto przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mają prawo do częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, że przy wyliczaniu opłaty stosuje się stawkę obniżoną. Kwota zwolnienia wynosi 3,00 zł miesięcznie od nieruchomości.
Mieszkańcy gminy, którzy nie prowadzili dotychczas selektywnej zbiórki odpadów, powinni złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podania w niej wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny tj. 22,50 zł miesięcznie od mieszkańca.
 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad segregacji czy prawidłowego wypełnienia i złożenia deklaracji proszę o kontakt pod nr tel. (95) 742 69 87 lub (95) 742 69 93.
 
« powrót do poprzedniej strony