ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje dla mieszkańców gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja dla właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.
 
Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację zawartej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz, przyjętym uchwałą z dnia 19 lipca 2016 r. nr XXII/195/16 z dnia 25 maja 2016 roku. Należy pamiętać by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ilość osadów, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar.
 
Jednocześnie informujemy, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga dokonania zgłoszenia Burmistrzowi Międzyrzecza zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz.1396 ze zm.). Oczyszczalnie ścieków wykonywane na potrzeby zwykłego korzystania z wód, tj. na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego przy poborze nieprzekraczającym 5 m3 na dobę, wymagają zgłoszenia zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 2.07.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków należy dołączyć jej deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami.
 
Przypominamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.) podlega karze grzywny. 
 
Informujemy mieszkańców posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o kontrolach, które będą prowadzone przez pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-23 22:57:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-23 22:58:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-23 23:05:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obowiązek złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych - PRZYPOMNIENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przypominamy o obowiązku, złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wynikającym  z art. 6m ust. 1 i 2  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 tj ze zm.).
Deklarację należy złożyć Burmistrzowi w terminie 14 dni  od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lubaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-09 11:06:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-09 11:06:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-09 11:06:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
845 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »