ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer
sprawy
Data
wpływu
Radna
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.346.2014 12.11.2014 Maciej Rębacz organizacji obchodów świąt państwowych i innych oficjalnych uroczystości gminnych zapytanie odpowiedź
0003.345.2014 03.11.2014 Tadeusz Filus nagrody dla uczniów szkoły podstawowej najlepiej dopingującej na meczu reprezentacji Polski i Szwajcarii w Międzyrzeczu w dniu 23 października 2014 roku zapytanie odpowiedź
0003.344.2014 27.10.2014 Eugeniusz Sawiński uwzględnienia rozwiązania wyjazdu z targowiska interpelacja odpowiedź
0003.343.2014 22.10.2014 Tadeusz Filus bezpłatnej nauki pływania dla uczniów klas drugich zapytanie odpowiedź
0003.342.2014 16.10.2014 Tadeusz Filus wejścia na targowisko miejskie od strony ul. Świerczewskiego zapytanie odpowiedź
0003.341.2014 23.09.2014 Ryszard Wojniusz parkingu przy ul. Mickiewicza zapytanie odpowiedź
0003.340.2014 25.09.2014 Maria Kijak wprowadzenia dodatkowego zapisu w cenniku usług cmentarnych na Cmentarzach Komunalnych Gminy Międzyrzecz interpelacja odpowiedź
0003.339.2014 22.09.2014 Antoni Tkocz zainstalowania lampy oświetleniowej interpelacja odpowiedź
0003.338.2014 10.09.2014 Stefan Nowak oświatlenia parkingu i śmietnika ul. Dąbrowskiego, Kilińskiego oraz Waszkiewicza interpelacja odpowiedź
0003.337.2014 29.08.2014 Tadeusz Filus zagospodarowania planu szkolnego przy SP Nr 2 w Międzyrzeczu tj. placu zabaw dla dzieci interpelacja odpowiedź
0003.336.2014 20.08.2014 Zbigniew Dębicki zaniedbanej zieleni miejskiej interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.335.2014 20.08.2014 Zbigniew Dębicki "napuchniętego" tynku na dawnej pączkarni interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.334.2014 22.07.2014 Józef Kaczmarek zespołu tanecznego "TRANS" w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.333.2014 01.07.2014 Jarosław Pilarczyk budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja interpelacja odpowiedź 
odpowiedź 2
0003.332.2014 01.07.2014 Jacek Baczyński mycia i zdezynfekowania pojemników na odpady zapytanie odpowiedź
0003.331.2014 01.07.2014 Lucyna Nowak stanu dróg gruntowych na terenie gminy Międzyrzecz, które są zaorywane przez rolników zapytanie odpowiedź
0003.330.2014 01.07.2014 Lucyna Nowak Kapituły ds. nazewnictwa ulic zapytanie odpowiedź
0003.329.2014 01.07.2014 Jerzy Gądek wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji środków poprawiających właściwości gleby, na terenie działki nr ewid. 275 położonej w obrębie geodezyjnym Święty Wojciech gm. Międzyrzecz zapytanie odpowiedź
0003.328.2014 20.06.2014 Tadeusz Filus budowy kładki dla pieszych na rzece Obrze zapytanie odpowiedź
0003.327.2014 20.06.2014 Tadeusz Filus przygotowania OW Głębokie do sezonu turystycznego zapytanie odpowiedź

Akapit nr 2 - brak tytułu

Numer
sprawy
Data
wpływu
Radna
/Radny
W sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.326.2014 10.06.2014 Józef Kaczmarek remontu chodnika w Wyszanowie przy drodze na cmentarz zapytanie odpowiedź
0003.325.2014 29.05.2014 Józef Kaczmarek postawienia wiaty na peronie dworca PKP w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.324.2014 29.05.2014 Eugeniusz Sawiński wysokiej trawy rosnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 137 zapytanie odpowiedź
0003.323.2014 29.05.2014 Jerzy Gądek wykonania zadania - ul. Waszkiewicza przez BRUKBET i Pana Niewiadomskiego zapytanie odpowiedź
0003.322.2014 29.05.2014 Jerzy Gądek dalszego działania w sprawie działek w Bobowicku zapytanie odpowiedź
0003.321.2014 29.05.2014 Ryszard Wojniusz uprzątnięcia ścieżki pieszo-rowerowej z Międzyrzecza w kierunku OW Głebokie zapytanie odpowiedź
0003.320.2014 28.05.2014 Tadeusz Filus inwestycji zagospodarowania placów szkolnych przy SP-2 i SP-3 w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.319.2014 27.05.2014 Roman Rojek pominięcia w projekcie kanalizowania wsi Pieski właścicieli wybranych posesji zapytanie odpowiedź
0003.318.2014 27.05.2014 Roman Rojek przyłącza kanalizacyjnego budynków znajdujących się na posesji nr 29 należących do Pana *** zapytanie odpowiedź
0003.317.2014 26.05.2014 Tadeusz Filus wniosek w sprawie usunięcia 7 zacieków powstałych z nieszczelności dachu i zagrzybienie na ścianach (w dwóch miejscach) wniosek odpowiedź
0003.316.2014 16.05.2014 Józef Kaczmarek, Eugeniusz Sawiński rozbudowy sieci wodociągowej i utwardzenia kolejnych ścieżek na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.315.2014 16.05.2014 Tadeusz Filus naprawy drogi betonowej ulicy Piastowskiej tj. koniec grogi na odcinku od bloku 34 do bloku 40 zapytanie odpowiedź
0003.314.2014 28.04.2014 Tadeusz Filus planowanego na 15 maja br. przekazania przez GDDKiA drogi krajowej (starej S3 od północnego ronda - stacja paliw CPN do granicy z Gminą Skwierzyna) interpelacja odpowiedź
04.06.2014 zapytanie odpowiedź
0003.313.2014 15.04.2014 Zbigniew Dębicki oświetlenia ulicy łączej os. Centrum z ul. Konstytucji 3 Maja interpelacja odpowiedź
0003.312.2014 31.03.2014 Zbigniew Dębicki doposażenia i zmodernizowania placu zabaw interpelacja odpowiedź
0003.311.2014 31.03.2014 Eugeniusz Sawiński uporządkowania poboczy dróg gminnych interpelacja odpowiedź
0003.310.2014 31.03.2014 Eugeniusz Sawiński wywożenia z miasta kostki granitowej na wioski interpelacja odpowiedź
0003.309.2014 25.03.2014 Eugeniusz Sawiński uporządkowania działki przy ul. Jacka Malczewskiego - monit interpelacja odpowiedź
0003.308.2014 18.03.2014 Emil Stankiewicz odnowienia tablicy informacyjnej Bulwar Jana Pawła II interpelacja odpowiedź
0003.307.2014 18.03.2014 Emil Stankiewicz drogi wojewódzkiej nr 137 interpelacja odpowiedź
0003.306.2014 18.03.2014 Józef Kaczmarek, Eugeniusz Sawiński realizacji zadania "Budowa kładki nad rzeką Obra" interpelacja odpowiedź
0003.305.2014 17.03.2014 Tadeusz Filus chodnika na ulicy Waszkiewicza od przejazdu kolejowego do ul. Rokitniańskiej - po prawej stronie ulicy interpelacja odpowiedź
07.04.2014 zapytanie odpowiedź
0003.304.2014 11.03.2014 Eugeniusz Sawiński budowy wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku od cmentarza na Oczko do skrzyżowania z drogą w kierunku Gorzycy interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.303.2014 07.03.2014 Zbigniew Dębicki bezradności obywateli wobec urzędniczej machiny interpelacja odpowiedź
0003.302.2014 07.03.2014 Zbigniew Dębicki udrożnienia przejścia dla pieszych interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.301.2014 04.03.2014 Jacek
Baczyński
dotacji dla klubu sportowego MKS "Orzeł"  zapytanie odpowiedź

Akapit nr 3 - brak tytułu

Numer
sprawy
Data
wpływu
Radna
/Radny
W sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.300.2014 26.02.2014 Józef
Kaczmarek
jak wygląda wprowadzenie w życie Karty Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych  zapytanie odpowiedź
0003.299.2014 18.02.2014 Józef
Kaczmarek
ustawienia wiaty na peronie dworca PKP w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.298.2014 18.02.2014 Józef
Kaczmarek
przesunięcia przejścia dla pieszych przy głównym skrzyżowaniu na ul. 30 Stycznia w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.297.2014 17.02.2014 Tadeusz
Filus
stanu nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowanej wzdłuż drogi krajowej nr 3 na odcinku od Międzyrzecza do OW Głębokie zapytanie
07.04.2014 interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
odpowiedź3
04.06.2014 interpelacja odpowiedź
0003.296.2014 10.02.2014 Stefan
Nowak
zamieszczenie stawek opłat za umieszczenie reklamy na terenach gminnych interpelacja odpowiedź
0003.295.2014 30.01.2014 Zbigniew Dębicki "ziemi niczyjej" czyli najprawdopodobniej gminnej interpelacja odpowiedź
0003.294.2013 31.12.2013 Jarosław Pilarczyk wycinki drzew zapytanie odpowiedź
0003.293.2013 18.12.2013 Tadeusz
Filus
bieżących spraw na OW Głębokie zapytanie odpowiedź
0003.292.2013 18.12.2013 Tadeusz
Filus
stanu ścieżki pieszo-rowerowej Międzyrzecz-Głębokie zapytanie
0003.291.2013 18.12.2013 Tadeusz
Filus
usuwania azbestu z terenu Gminy Międzyrzecz interpelacja odpowiedź
0003.290.2013 04.12.2013 Tadeusz
Filus
zadań inwestycyjnych, których termin gwarancyjny upływa w roku 2013 i w roku 2014 zapytanie odpowiedź
0003.289.2013 06.12.2013 Tadeusz
Filus
stanu drogi betonowej ul. Piastowskiej tj. koniec drogi na odcinku od bloku 34 do 40 interpelacja odpowiedź
0003.288.2013 04.12.2013 Hubert Zeh ściągnięcia opłat cmentarnych od firmy "Produkt" zapytanie odpowiedź
0003.287.2013 19.11.2013 Józef
Kaczmarek
sprzedaży nieruchomości gminnych dla firmy PRODUCTS zapytanie odpowiedź
0003.286.2013 18.11.2013 Tadeusz
Filus
realizacji zadania "utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Święty Wojciech"- kwota 45 000 zł zapytanie odpowiedź
0003.285.2013 06.11.2013 Tadeusz
Filus
projektu technicznego budowy kładki dla pieszych na rzece Obrze zapytanie odpowiedź
0003.284.2013 31.10.2013 Tadeusz
Filus
Regulaminu Pływalni Miejskiej "Kasztelanka" interpelacja odpowiedź
0003.283.2013 21.10.2013 Tadeusz
Filus
inwestycji "utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Św. Wojciech" - kwota 45 000 zł odpowiedź 
odpowiedź2
0003.282.2013 17.10.2013 Jerzy Gądek podania kwoty wydanej na wynagrodzenia pracownicze na stanowiska asystenta i doradcy (łącznie) w 2012r. zapytanie odpowiedź
0003.281.2013 01.10.2013 Józef
Kaczmarek
karty rodzin wielodzietnych zapytanie odpowiedź
0003.280.2013 17.09.2013 Józef Kaczmarek funkcjonowania ustawy śmieciowej interpelacja odpowiedź
0003.279.2013 16.09.2013 Tadeusz
Filus
realizacji inwestycji ujętych w budżecie Gminy na rok 2013 zapytanie odpowiedź
0003.278.2013 04.09.2013 Stefan Nowak wybudowania wjazdu na pole dla Państwa ... interpelacja odpowiedź
0003.277.2013 04.09.2013 Stefan
Nowak
oświetlenia miejsca parkingowego oraz wybudowanie śmietnika interpelacja odpowiedź
0003.276.2013 04.09.2013 Tadeusz
Filus
zagospodarowania boiska SP nr 2 w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź

Akapit nr 4 - brak tytułu

Numer
sprawy
Data
wpływu
Radna
/Radny
W sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.275.2013 02.09.2013 Tadeusz Filus projektu technicznego budowy kładki dla pieszych na rzece Obrze zapytanie odpowiedź
0003.274.2013 27.08.2013 Maria Kijak wykonania placu zabaw na os. Reymonta w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.273.2013 23.08.2013 Jerzy Gądek podania kwoty wydanej na wynagrodzenia pracownicze całego Wydziału Rozwoju i Promocji Gospodarczej w 2012r. zapytanie odpowiedź
0003.272.2013 12.08.2013 Tadeusz Filus usunięcia usterek na basenie w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.271.2013 05.08.2013 Tadeusz Filus opracowania projektu technicznego podłączenia budynków na os. Piastowskim do "Miejskiej" sieci ciepłowniczej zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej w Międzyrzeczu wg nowej koncepcji interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.270.2013 31.07.2013 Eugeniusz Sawiński uporządkowania działki przy ul. Jacka Malczewskiego interpelacja odpowiedź
0003.269.2013 25.07.2013 Lucyna Nowak skutecznego poinformowania mieszkańców odnośnie uiszczania opłat za śmieci zapytanie odpowiedź
0003.268.2013 25.07.2013 Lucyna Nowak ograniczenia ruchu pojazdów na drodze nr 003515F w Wyszanowie (odcinek drogi w od skrzyżowania Międzyrzecz-Szumiąca-Bukowiec w kierunku Starego Dworu) poprzez ustawienie znaku B-18 (Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7t.) z tabliczką nie dotyczy mieszkańców interpelacja odpowiedź
0003.267.2013 25.07.2013 Tadeusz Filus naprawy barierek na pomostach na OW Głębokie zapytanie odpowiedź
0003.266.2013 19.07.2013 Tadeusz Filus przebieralni na OW Głębokie zapytanie odpowiedź
0003.265.2013 16.07.2013 Tadeusz Filus utwardzenia ścieżki od ulicy Zakaszewskiego do Osiedla Zamkowego interpelacja odpowiedź
0003.264.2013 12.07.2013 Zbigniew Dębicki przydzielenia lokalu na magazynowanie żywności Chrześcijańskiemu Kościołowi Reformacyjnemu w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.263.2013 12.07.2013 Zbigniew Dębicki zaniedbanego terenu znajdującego się w centrum miasta interpelacja odpowiedź
0003.262.2013 12.07.2013 Zbigniew Dębicki budynku po przedszkolu w Bukowcu zapytanie odpowiedź
0003.261.2013 08.07.2013 Maria Kijak wykonania muld zwalniających na drodze gminnej nr 102124F w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.260.2013 04.07.2013 Eugeniusz Sawiński ilości niezbędnych pojemników do segregacji śmieci interpelacja odpowiedź
0003.259.2013 03.07.2013 Eugeniusz Sawiński niewłaściwego traktowania mieszkańca przez prezesa MTBS interpelacja odpowiedź
0003.258.2013 02.07.2013 Zbigniew Dębicki wybudowania ciągu pieszo-rowerowego nad prawym brzegiem Paklicy interpelacja odpowiedź
0003.257.2013 28.06.2013 Eugeniusz
Sawiński
zbierania opłat za odbiór odpadów komunalnych interpelacja odpowiedź
0003.256.2013 28.06.2013 Józef Kaczmarek gwarancji na pomosty na OW głębokie zapytanie odpowiedź
0003.255.2013 28.06.2013 Jerzy Gądek estetyki i wyglądu miasta zapytanie odpowiedź
0003.254.2013 28.06.2013 Jerzy Gądek remontu ulic Waszkiewicza i Chrobrego  zapytanie odpowiedź
0003.253.2013 25.06.2013 Ryszard Wojniusz rozwiązania problemu zapytania parkingu przy ul. Mickiewicza interpelacja
0003.252.2013 21.06.2013 Emil Stankiewicz przebudowy drogi wojewódzkiej nr-137 zapytanie odpowiedź
0003.251.2013 19.06.2013 Eugeniusz
Sawiński
budowy kładki nad rzeką Obrą                         interpelacja odpowiedź
 

Akapit nr 5 - brak tytułu

 
Numer sprawy
Data
wpływu
Radna
/Radny
W sprawie
Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.250.2013 17.06.2013 Eugeniusz Sawiński remontu ubikacji na ośrodku Głębokie - pole namiotowe interpelacja odpowiedź
0003.249.2013 14.06.2013 Tadeusz Filus opracowania projektu technicznego podłączenia budynków na os. Piastowskim do "Miejskiej" sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na ul. Fabrycznej w Międzyrzeczu interpelacja
0003.248.2013 10.06.2013 Tadeusz Filus wymiany nawierzchni chodnika przy ulicy Staczniowców Gdańskich (wzdłuż bloków na Osiedlu Centrum) interpelacja
załącznik
odpowiedź
0003.247.2013 10.06.2013 Emil Stankiewicz remontów chodników na ulicy Reymonta interpelacja odpowiedź
0003.246.2013 07.06.2013 Jerzy Gądek umorzenia podatku w 2012 r. interpelacja odpowiedź
0003.245.2013 04.06.2013 Józef Kaczmarek udostępnienia korespondencji ws. przejęcia ul. Chrobrego interpelacja odpowiedź
0003.244.2013 21.05.2013 Eugeniusz Sawiński rozbudowy ORLIKA na Osiedlu Kasztelańskim interpelacja odpowiedź
0003.243.2013 20.05.2013 Tadeusz Filus informacji o wykonanych inwestycjach zaplanowanych w budżecie Gminy Międzyrzecz na 2013 rok zapytanie odpowiedź
0003.242.2013 13.05.2013 Józef Kaczmarek remontu chdnika między ul. Kilińskiego a Reymonta interpelacja odpowiedź
0003.241.2013 07.05.2013 Józef Kaczmarek obcięcie konarów wierzb przy sklepie Biedronka przy ul. Piastowniej  interpelacja odpowiedź
0003.240.2013 26.04.2013 Józef Kaczmarek ustanowienia i wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej interpelacja
0003.239.2013 25.04.2013 Lucyna Nowak organizacji ruchu pojazdów na targowisku miejskim w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.238.2013 25.04.2013 Lucyna Nowak zabezpieczenia chodnika i pobocza barierkami na skrzyżowaniu dróg nr 003515F z działką nr 274 w Wyszanowie interpelacja odpowiedź
0003.237.2013 17.04.2013 Maria Kijak aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta i gminy Międzyrzecz odpowiedź
0003.236.2013 16.04.2013 Józef Kaczmarek przeznaczenia wolnych środków finansowych na remont kolejnych odcinków muru oporowego przy ul. Piastowskiej na wysokości bloku 40 interpelacja odpowiedź
0003.235.2013 16.04.2013 Józef Kaczmarek wydatków i wpływów związanych z utrzymaniem cmentarzy interpelacja odpowiedź
0003.234.2013 11.04.2013 Józef Kaczmarek remontu dachu domu pogrzebowego w Wyszanowie interpelacja odpowiedź
0003.233.2013 05.04.2013 Eugeniusz Sawiński naliczania podatku od nieruchomości interpelacja odpowiedź
0003.232.2013 04.04.2013 Zbigniew Dębicki zagospodarowania boiska SP 2 w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.231.2013 26.03.2013 Hubert Zeh zajęcia pasa drogowego - ul. Chrobrego zapytanie odpowiedź
0003.230.2013 26.03.2013 Jerzy Gądek czy będą opłaty za zajęcia pasa drogowego drogi - ulicy Chrobrego zapytanie odpowiedź
0003.229.2013 26.03.2013 Lucyna Nowak poszerzenia oferty zajęć prowadzonych w świetlicach wiejskich o zajęcia tematyczne prowadzone przez animatorów kultury interpelacja odpowiedź
0003.228.2013 20.03.2013 Tadeusz Filus usuwania azbestu z terenu Gminy Międzyrzecz i podanie do publicznej wiadomości informacji na temat możliwości składania przez mieszkańców wniosków o usunięcie azbestu ze swoich nieruchomości interpelacja odpowiedź
0003.227.2013
15.03.2013
Zbigniew Dębicki
współfinansowania zadań powiatu i województwa przez gminę Międzyrzecz
0003.226.2013
15.03.2013
Zbigniew Dębicki
zmiany - obecnie dyskryminującej  - uchwały nr XXIV/171/08 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z 27 listopada 2008 roku oraz uchwały nr XLII/221/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z 27 lipca 2009r.
 
 
 
 
 

Akapit nr 6 - brak tytułu

 
Numer
sprawy
Data wpływu Radna
/Radny
W sprawie Plik interpelacji / zapytania Plik
z odpowiedzią
0003.225.2013 08.03.2013 Tadeusz Filus zabezpieczenia bezpiecznego przejścia dzieci do szkół (SP N2, Gimnazjum Nr 1 i Liceum Ogólnokształcące) przez most kolejowy na rzece Obrze  interpelacja
0003.224.2013 08.03.2013 Tadeusz Filus zabezpieczenia budynku gospodarczego (stodoły) przy ul. Winnica (po byłym folwarku) interpelacja
0003.223.2013 08.03.2013 Tadeusz Filus powołania przy Burmistrzu Międzyrzecza społecznej "Rady Sportu" i utworzenia w Gminie Szkolnego Związku Sportowego interpelacja odpowiedź
0003.222.2013 04.03.2013 Jarosław Pilarczyk nadania nazwy ulicy na Osiedlu Czterdziestolecia dr Stanisława Szwedkowicza, byłego dyrektora Szpitala w Obrzycach interpelacja odpowiedź
0003.221.2013 04.03.2013 Jarosław Pilarczyk opłat za energię elektryczną zapytanie odpowiedź
0003.220.2013 26.02.2013 Eugeniusz Sawiński projektu organizacji ruchu drogowego ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu zapytanie
0003.219.2013 07.02.2013 Eugeniusz Sawiński wspierania działalności organizacji społecznych w 2012 r. interpelacja odpowiedź
0003.218.2013 05.02.2013 Tadeusz Filus wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesji interpelacja odpowiedź
0003.217.2013 05.02.2013 Tadeusz Filus deklaracji dotyczącej opłat za wywóz śmieci interpelacja odpowiedź
0003.216.2013 18.01.2013 Tadeusz Filus stanu technicznego mostu kolejowego na rzece Obrze (przejścia dla pieszych) interpelacja
0003.215.2013 10.01.2013 Eugeniusz Sawiński ustalenia warunków przetargu na wyłonienie operatora z Radą Miejską przed ogłoszeniem przetargu interpelacja
0003.214.2012  06.12.2012 Daniel Gądek skreślenia z listy oczekujących na mieszkanie zapytanie odpowiedź
0003.213.2012 03.12.2012 Eugeniusz Sawiński gospodarowania kamieniem z rozbiórek nawierzchni ulic w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.212.2012 03.12.2012 Eugeniusz Sawiński organizacja ruchu drogowego na czas remontu ul. Młyńskiej interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.211.2012 27.11.2012 Krzysztof Kochan ceny wody na OW Głębokie za lata 2008 – 2012 interpelacja odpowiedź
0003.210.2012 26.11.2012 Józef Kaczmarek remontu ul. Bolesława Chrobrego zapytanie odpowiedź 
0003.209.2012 08.11.2012 Jerzy Gądek przeglądy mostów – zapisy z kontroli zapytanie odpowiedź 
0003.208.2012 08.11.2012 Jerzy Gądek dokonania badań kontrolnych przez inwestora remontu ul. Waszkiewicza odpowiedź 
0003.207.2012 05.11.2012 Józef Kaczmarek remontu ul. Waszkiewicza zapytanie odpowiedź 
0003.206.2012 30.10.2012 Józef Kaczmarek zestawienia spraw jakie toczyły się lub są w trakcie przed sądami z wzajemnych pozwów pomiędzy Gminą a Jarosławem K zapytanie
0003.205.2012 30.10.2012 Jerzy Gądek przeprowadzenia przeglądów mostów zapytanie odpowiedź
0003.204.2012 30.10.2012 Jerzy Gądek jakości remontu ul. Waszkiewicza zapytanie odpowiedź 
0003.203.2012 29.10.2012 Maria Kijak drogi Święty Wojciech – Wojciechówek interpelacja odpowiedź 
0003.202.2012 19.10.2012 Stefan Nowak oddziału ginekologiczno-położniczego – rooming-in w międzyrzeckim szpitalu interpelacja odpowiedź
0003.201.2012 09.10.2012 Jarosław Pilarczyk remontu mostu ul. Waszkiewicza zapytanie odpowiedź
 
 

Akapit nr 7 - brak tytułu

0003.200.2012
05.10.2012
Eugeniusz Sawiński
czy jakikolwiek pracownik Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu lub w podległej mu placówce posiada umowę o pracę lub inną umowę np. menadżerską gwarantującą okres wypowiedzenia dłuższy niż 3 miesiące
0003.199.2012
02.10.2012
Daniel Gądek
braku współpracy MOK z zespołem tanecznym Trans
0003.198.2012
02.10.2012
Daniel Gądek
wydatków MOK za I półrocze 2012 r.
0003.197.2012
25.09.2012
Józef Kaczmarek
zespołu Trans
0003.196.2012
25.09.2012
Tadeusz Filus
miejsca dla Bractwa Rycerskiego, Uniwersytetu III Wieku, Chóru Kameralnego oraz zespołu Trans w budynku MOK
0003.195.2012
25.09.2012
Józef Kaczmarek
Restauracji Leśna na Ośrodku Wypoczynkowym w Głębokim
0003.194.2012
25.09.2012
Józef Kaczmarek
opłacania przez Gminę pobytu w Ośrodku w Gorzowie bezdomnego
0003.193.2012
25.09.2012
Józef Kaczmarek
monitoringu miejskiego
0003.192.2012
25.09.2012
Ryszard Wojniusz
wysypiska śmieci
0003.191.2012
25.09.2012
Antoni Tkocz
siedziby dla MUTW
0003.190.2012
25.09.2012
Antoni Tkocz
portretów burmistrzów i przewodniczących Rady Miejskiej
0003.189.2012
21.09.2012
Tadeusz Filus
niemożliwości wejścia na pływalnię miejską w międzyrzeczu w godzinach otwarcia obiektu
0003.188.2012
18.09.2012
Eugeniusz Sawiński
zakłócania porządku publicznego w parku koło kościoła pw. Św. Jana przy ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu
0003.187.2012
06.09.2012
Jerzy Gądek
utworzenia zatoki autobusowej na wysokości cmentarza komunalnego w Międzyrzeczu i ustanowienia tam przystanku na żądanie dla autobusów relacji Międzyrzecz-Sulęcin-Międzyrzecz
0003.186.2012
03.09.2012
Stefan Nowak
naprawy chodnika przy ul. Kosynierów Gdyńskich (od Biblioteki w kierunku restauracji TEQILLA)
0003.185.2012
28.08.2012
Eugeniusz Sawiński
nie planowania podwyżek podatków lokalnych na 2013r.
0003.184.2012
23.08.2012
Jerzy Gądek
rozgrodzenia terenu nad jeziorem Bobowicko
0003.183.2012
23.08.2012
Jerzy Gądek
braku działania monitoringu i naliczenia z tego tyt. Kar umownych
0003.182.2012
21.08.2012
Jerzy Gądek
zakupu zegarków i wręczenia ich jako upominków na święto Policji w 2011 r.
0003.181.2012
20.08.2012
Józef Kaczmarek
Orlika na Osiedlu Kasztelańskim
0003.180.2012
17.08.2012
Józef Kaczmarek
podatku od nieruchomości i koncesji na sprzedaż alkoholu
0003.179.2012
06.08.2012
Eugeniusz Sawiński
jakości dokumentów przygotowywanych przez Urząd Miejski
0003.178.2012
03.08.2012
Zbigniew Dębicki
odtworzenia boisk lekkoatletycznych
0003.177.2012
03.08.2012
Zbigniew Dębicki
renowacji pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego
0003.176.2012
23.07.2012
Zbigniew Dębicki
ulicy pozbawionej gospodarza
 

Akapit nr 8 - brak tytułu

0003.175.2012
23.07.2012
Zbigniew Dębicki
zaniedbań i braku systematyczności w estetycznym utrzymaniu zieleni miejskiej
0003.174.2012
23.07.2012
Zbigniew Dębicki
wyprostowania chodnika
0003.173.2012
19.07.2012
Antoni Tkocz
spotkania słuchaczy MUTW z projektantami dokumentacji
0003.172.2012
17.07.2012
Eugeniusz Sawiński
usunięcia kiosku koło kasyna przy ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu
0003.171.2012
17.07.2012
Daniel Gądek
parking za Neonet
0003.170.2012
17.07.2012
Daniel Gądek
dokonania frezowania rejonu przejścia z targowiska w kierunku kościoła na ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu
0003.169.2012
09.07.2012
Emil Stankiewicz
podtopień budynków mieszkalnych
0003.168.2012
02.07.2012
Józef Kaczmarek
postoju „taxi” koło dworca
0003.167.2012
02.07.2012
Józef Kaczmarek
ścieżki na Głębokie
0003.166.2012
27.06.2012
Józef Kaczmarek
odnowienia pomnika Tysiąclecia
0003.165.2012
27.06.2012
Roman Rojek
naliczania opłat za czyszczenie studzienek przez MPWiK
0003.164.2012
22.06.2012
Jarosław Pilarczyk
utwardzenia drogi w Kuligowej
0003.163.2012
22.06.2012
Jarosław Pilarczyk
budynku przy ulicy Kilińskiego 7
0003.162.2012
15.06.2012
Tadeusz Filus
wykorzystania pomieszczeń znajdujących się w piwnicy ratusza z osobnym wejściem
0003.161.2012
29.05.2012
Hubert Zeh
słupka przy wejściu na cmentarz
0003.160.2012
29.05.2012
Jarosław Pilarczyk
wysokiego krawężnika przy ścieżce rowerowej (ulica Zawadzkiego)
0003.159.2012
29.05.2012
Jarosław Pilarczyk
nieczynnej toalety koło dworca PKP
0003.158.2012
29.05.2012
Emil Stankiewicz
kilkunastocentymetrowej warstwy piachu przy
0003.157.2012
29.05.2012
Jacek Baczyński
usunięcia suchych topól
0003.156.2012
29.05.2012
Jacek Baczyński
psów wałęsających się po wsiach
0003.155.2012
29.05.2012
Józef Kaczmarek
złożonych wniosków o zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego
0003.154.2012
29.05.2012
Hubert Zeh
lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt
0003.153.2012
29.05.2012
Hubert Zeh
szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego
0003.152.2012
29.05.2012
Józef Kaczmarek
monitoringu miasta
0003.151.2012
29.05.2012
Emil Stankiewicz
pośpiesznego wprowadzania uchwały nr 10 29.05.2012r.
 

Akapit nr 9 - brak tytułu

0003.150.2012
29.05.2012
Emil Stankiewicz
zawartego porozumienia 14 sierpnia 2006r.
0003.149.2012
25.05.2012
Tadeusz Filus
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze geodezyjnym Kuźnik
0003.148.2012
17.05.2012
Tadeusz Filus
kanalizacji w Kuźniku tj. Międzyrzecz-Wybudowanie
0003.147.2012
14.05.2012
Zbigniew Dębicki
zaniedbania estetyki zieleni miejskiej
0003.146.2012
09.05.2012
Józef Kaczmarek
ustawienia wiaty na peronie PKP w Międzyrzeczu
0003.145.2012
09.05.2012
Józef Kaczmarek
likwidacji dzikiego wysypiska śmieci w Międzyrzeczu
0003.144.2012
07.05.2012
Eugeniusz Sawiński
wjazdu do Jednostki Wojskowej w Międzyrzeczu ul. Świerczewskiego
0003.143.2012
07.05.2012
Emil Stankiewicz
wycofanego kursu autobusowego na cmentarz
0003.142.2012
07.05.2012
Emil Stankiewicz
remontu drogi do Świętego Wojciecha
0003.141.2012
07.05.2012
Hubert Zeh
utrzymania porządku przez właścicieli prywatnych nieruchomości na terenie miasta
0003.140.2012
07.05.2012
Hubert Zeh
zanieczyszczania miasta poprzez psie odchody
0003.139.2012
07.05.2012
Hubert Zeh
działania pracowni tomografii komputerowej w międzyrzeckim szpitalu
0003.138.2012
27.04.2012
Lucyna Nowak
usuwania nielegalnych wysypisk z pomocą aresztantów
0003.137.2012
27.04.2012
Ryszard Wojniusz
zaśmiecania ścieżki rowerowej od skrzyżowania osiedla czterdziestolecia w kierunku Bobowicka
0003.136.2012
27.04.2012
Jacek Baczyński
przystanku autobusowego w Pniewie
0003.135.2012
27.04.2012
Jacek Baczyński
pojemników na sortowanie odpadów w miejscowościach Bukowiec, Pniewo
0003.134.2012
27.04.2012
Antoni Tkocz
terminu malowania pasów, czyszczenia barierek i znaków drogowych
0003.133.2012
27.04.2012
Tadeusz Filus
zadań inwestycyjnych, których termin gwarancji upływa w roku 2012
0003.132.2012
27.04.2012
Eugeniusz Sawiński
cmentarza komunalnego w Międzyrzeczu
0003.131.2012
27.04.2012
Eugeniusz Sawiński
naliczania podatku dla marketu LIDL w Międzyrzeczu
0003.130.2012
27.04.2012
Józef Kaczmarek
przejścia dla pieszych w Międzyrzeczu
0003.129.2012
27.04.2012
Daniel Gądek
uzbrojenia Parku Przemysłowego I i II
0003.128.2012
27.04.2012
Daniel Gądek
równania drogi od ul. Świerczewskiego do ogórków działkowych
0003.127.2012
27.04.2012
Jerzy Gądek
planowanego usytuowania Parku Przemysłowego II
0003.126.2012
27.04.2012
Jerzy Gądek
dotacji dla MOK
 

Akapit nr 10 - brak tytułu

0003.125.2012
27.04.2012
Lucyna Nowak
wysokości czynszu naliczonego lekarzom pediatrom
0003.124.2012
27.04.2012
Jarosław Pilarczyk
inwestycji na stadionie miejskim
0003.123.2012
27.04.2012
Jarosław Pilarczyk
budowy kanalizacji sanitarnej w m. Zamostowo, Kursko i Pieski
0003.122.2012
27.04.2012
Jarosław Pilarczyk
budowy drogi do m. Święty Wojciech
0003.121.2012
27.04.2012
Jarosław Pilarczyk
bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
0003.120.2012
24.04.2012
Tadeusz Filus
parkingu wokół „Ratusza” dla interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Międzyrzeczu
0003.119.2012
23.04.2012
Zbigniew Dębicki
zmiany – obecnie dyskryminującej – uchwały nr XXIV/171/08 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z 27 listopada 2008 roku oraz uchwały nr XLII/221/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z 27 listopada 2009r.
0003.118.2012 23.04.2012 Zbigniew Dębicki niefrasobliwości służb podległych Urzędowi Miasta interpelacja odpowiedź
0003.117.2012
20.04.2012
Maria Kijak
wykonania niezbędnego oświetlenia we wsi Święty Wojciech
0003.116.2012
20.04.2012
Tadeusz Filus
remontu murków oporowych przy parkingu ul. Piastowska 40 w Międzyrzeczu
0003.115A.2012
18.04.2012
Jarosław Pilarczyk
wyrównania i utwierdzenia drogi dojazdowej do Masarni Karatysz
0003.115.2012
29.03.2012
Jarosław Pilarczyk
wysokości przyznania środków z ZFŚS
0003.114.2012
27.03.2012
Józef Kaczmarek
remontu murków oporowych przy ul. Piastowskiej w Międzyrzeczu
0003.113.2012
27.03.2012
Józef Kaczmarek
rzekomych pustostanów na ulicy Chłodnej w Międzyrzeczu
0003.112.2012
27.03.2012
Jerzy Gądek
wykupu działek nad jeziorem w Bobowicku na poszerzenie
0003.111.2012
27.03.2012
Eugeniusz Sawiński
limitu kilometrów na samochody prywatne do celów służbowych
0003.110.2012
27.03.2012
Antoni Tkocz
poprawy estetyki miasta
0003.109.2012
27.03.2012
Antoni tkocz
zamontowania ławek przy ul. 30-go Stycznia
0003.108.2012
27.03.2012
Daniel Gądek
wpływów z reklam umieszczanych na obiektach gminnych
0003.107.2012
27.03.2012
Daniel Gądek
promocji Muzeum MRU
0003.106.2012
27.03.2012
Daniel Gądek
niszczenia drogi na odcinku Międzyrzecz-Skoki
0003.105.2012
27.03.2012
Daniel Gądek
kosztów zimowego utrzymania dróg
0003.104.2012
27.03.2012
Daniel Gądek
plac zabaw dla dzieci przy ul. Świerczewskiego
0003.103.2012
15.03.2012
Jarosław Pilarczyk
braku odpowiedzi na zadane pytania
0003.102.2012
07.03.2012
Jarosław Pilarczyk
obowiązujących regulaminów – poprawności przyznawania nagród i premii
0003.101.2012
01.03.2012
Józef Kaczmarek
budynku po byłym przedszkolu na ul. Chrobrego
 

Akapit nr 11 - brak tytułu

0003.100.2012
01.03.2012
Józef Kaczmarek
rozpoczęcia remontu ulicy Waszkiewicza
0003.98.2012
28.02.2012
Jerzy Gądek
ustalenia ilości pracujących emerytów w Urzędzie Gminy i podległych mu jednostek organizacyjnych, szkołach i zakładach budżetowych oraz w MOK
0003.97.2012
28.02.2012
Jerzy Gądek
wdrożenia szczepień ochronnych przed rakiem szyjki macicy (HPV)
0003.96.2012
28.02.2012
Jerzy Gądek
udostępnienia kserokopii ogłoszeń przetargów na zarzadzanie cmentarzami komunalnymi, protokołów z rozstrzygnięć przetargów oraz podpisanych w efekcie umów a także wszelkich aneksów do tych umów lub załączników jeżeli były sporządzane
0003.95.2012
28.02.2012
Daniel Gądek
baraków w Gimnazjum nr 1
0003.94.2012
28.02.2012
Daniel Gądek
placu zabaw dla dzieci na ul. Świerczewskiego
0003.93.2012
28.02.2012
Daniel Gądek
wpływów z reklam umieszczanych na obiektach gminnych
0003.92.2012
28.02.2012
Daniel Gądek
poprawy bezpieczeństwa pieszych na chodniku do miejscowości Międzyrzecz-Wybudowanie
0003.91.2012
28.02.2012
Daniel Gądek
budowy parku przemysłowego nr 2
0003.90.2012
28.02.2012
Eugeniusz Sawiński
oświetlenia przystanku autobusowego przy placu Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu
0003.89.2012
28.02.2012
Eugeniusz Sawiński
przygotowania zmian w Statucie Gminy i opracowania tekstu jednolitego
0003.88.2012
27.02.2012
Zbigniew Dębicki
błędów w nazwach ulic
0003.87.2012
27.02.2012
Zbigniew Dębicki
„ziemi niczyjej” czyli najprawdopodobniej gminnej
0003.86.2012
21.02.2012
Maria Kijak
systemu – Samorządowy Informator SMS
0003.85.2012
20.02.2012
Józef Kaczmarek
sprzątania ulic na terenie miasta
0003.84.2012
20.02.2012
Józef Kaczmarek
przetargu na remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu
0003.83.2012
13.02.2012
Antoni Tkocz
wykorzystania urlopów wypoczynkowych
0003.82.2012
13.02.2012
Antoni Tkocz
przydzielenia lokalu dla MUTW
0003.81.2012
06.02.2012
Józef Kaczmarek
wyciągnięcia konsekwencji wobec dyrektora MOK za nagrodę roczną dla głównej księgowej
0003.80.2012
06.02.2012
Jarosław Pilarczyk
umieszczenia i podniesienia flagi narodowej przed lub na budynku Ratusza
0003.76.2012
31.01.2012
Jerzy Gądek
działek nad jeziorem w Bobowicku
 

Akapit nr 12 - brak tytułu

Zobacz informacje publikowane w poprzednim serwisie Biuletynu Informacji Publicznej - tutaj

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-29 23:02:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-29 23:04:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-22 23:03:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17712 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »