ˆ

Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.276.2018 13.11.2018 Bartosz Antonowicz usunięcia porzuconych pojazdów interpelacja odpowiedź
0003.275.2018 13.11.2018 Grzegorz Skrzek przycięcia korony drzew topoli przy Szkole Podstawowej Nr 3 interpelacja odpowiedź
0003.274.2018 13.11.2018 Maria Kijak remontu budynku przy ul. Księdza Skargi 3 interpelacja odpowiedź
0003.273.2018 29.10.2018 Justyna Adamirowicz progu zwalniającego na drodze gminnej przy ul. Chopina interpelacja odpowiedź
0003.272.2018 02.10.2018 Jerzy Kardela alternatywnej drogi transportu ścieków do oczyszczalni w Kęszycy Leśnej interpelacja odpowiedź
0003.271.2018 17.10.2018 Jan Skoczylas sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych w Kaławie interpelacja odpowiedź
0003.270.2018 02.10.2018 Paweł Gall ustawienia barierek przy drodze 137 w Bobowicku interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.269.2018 02.10.2018 Paweł Gall odmalowania lub ustawienia nowej wiaty interpelacja odpowiedź
0003.268.2018 25.09.2018 Elżbieta Jarmolińska zwolnienia z pracy byłej ** MOK zapytanie odpowiedź
0003.267.2018 24.09.2018 Marian Łabuza pojemników na odbiór odpadów komunalnych przy Przedszkolu "Pod Jarzębinką"  zapytanie odpowiedź
0003.266.2018 20.09.2018 Arkadiusz Madzelan, Jarosław Tomaszewski umorzenia dwóch kolejnych rat podatku rolnego interpelacja odpowiedź
0003.265.2018 14.09.2018 Andrzej Chmielewski wprowadzenia do budżetu Gminy Międzyrzecz stałej kwoty na dofinansowania inwestycji na Rodzinnych Ogrodach Działkowych interpelacja odpowiedź
0003.264.2018 14.09.2018 Andrzej Chmielewski przejęcia budynków po byłym PGR na Winnicy zapytanie odpowiedź
0003.263.2018 03.09.2018 Marian Łabuza estetyka w mieście interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
odpowiedź3
0003.262.2018 03.09.2018 Marian Łabuza bezpieczeństwa w ruchu drogowym zapytanie odpowiedź
0003.261.2018 03.09.2018 Marian Łabuza bezpieczeństwo, estetyka w mieście interpelacja odpowiedź
0003.260.2018 21.08.2018 Edward Toczyński poboru opłat interpelacja odpowiedź
0003.259.2018 20.08.2018 Elżbieta Jarmolińska plagi szczurów w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.258.2018 24.07.2018 Józef Kaczmarek opracowania i pokrycia kosztów druku oraz rozprowadzenia broszury pt. sprawozdanie klubu radnych "Razem dla Międzyrzecza" z kluczowych zadań wykonanych w VII kadencji zapytanie odpowiedź
0003.257.2018 10.07.2018 Edward Toczyński żłobka dla dzieci interpelacja odpowiedź
0003.256.2018 02.07.2018 Justyna Adamirowicz wynagrodzenia Prezesa i Rady Nadzorczej PGK Sp. z o.o. w 2017 r. zapytanie odpowiedź
0003.255.2018 02.07.2018 Andrzej Chmielewski wniosku o usunięcie drzew na ul. Staszica interpelacja odpowiedź
0003.254.2018 21.06.2018 Grzegorz Skrzek tablicy z okazji 1000lecia Niepodległości Polski w holu ratusza zapytanie odpowiedź
0003.253.2018 18.06.2018 Andrzej Chmielewski o ustalenie donosiciela interpelacja odpowiedź
0003.252.2018 18.06.2018 Andrzej Chmielewski zabezpieczanie pism Stowarzyszenia 2.0 interpelacja odpowiedź
0003.251.2018 29.05.2018 Paweł Gall utwardzenia drogi szutrowej w Kuźniku interpelacja odpowiedź
odpowiedź2

Akapit nr 2 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.250.2018 29.05.2018 Paweł Gall naprawienia zapadlisk na ścieżce pieszo-rowerowej na odcinku Międzyrzecz-Bobowicko oraz naprawienia wjazdu na torowisko w Bobowicku od strony Międzyrzecz interpelacja odpowiedź
0003.249.2018 23.05.2018 Justyna Adamirowicz zmiany organizacji ruchu na ul. Mickiweicza przy Szkole Podstawowej nr 3 interpelacja odpowiedź
0003.248.2018 21.05.2018 Grzegorz Skrzek dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.247.2018 21.05.2018 Grzegorz Skrzek wycięcia drzew na placu przy SP3 zapytanie odpowiedź
0003.246.2018 14.05.2018 Andrzej Chmielewski usunięcia starych drzew topoli przy Pracowniczych Ogródkach Działkowych Krecik interpelacja odpowiedź
0003.245.2018 11.05.2018 Jarosław Tomaszewski doposażenia placów zabaw w sołectwach Szumiąca oraz Wyszanowo w kosze na śmieci oraz ławki interpelacja odpowiedź
0003.244.2018 11.05.2018 Jarosław Tomaszewski zakup oraz montaż tablicy informacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Szumiącej interpelacja odpowiedź
0003.243.2018 11.05.2018 Jarosław Tomaszewski oczyszczenia słupów ogłoszeniowych w sołectwach interpelacja odpowiedź
0003.242.2018 04.05.2018 Jarosław Tomaszewski wykonania prac porządkowych na cmentarzu komunalnym w Wyszanowie interpelacja odpowiedź
0003.241.2018 04.05.2018 Jarosław Tomaszewski naprawy dachu na nowym boksie garażowym w budynku Remizy OSP Wyszanowo interpelacja odpowiedź
0003.240.2018 30.04.2018 Jerzy Kardela czystość i estetyka Kęszycy Leśnej interpelacja odpowiedź
0003.239.2018 27.04.2018 Arkadiusz Madzelan wykonania nowej wiaty przystankowej interpelacja odpowiedź
0003.238.2018 27.04.2018 Zbigniew Mazurek zamontowania ławek interpelacja odpowiedź
0003.237.2018 25.04.2018 Rafał Kozdra przejęcia działek od krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego w miejscowości Rojewo interpelacja odpowiedź
0003.236.2018 25.04.2018 Jan Skoczylas dokończenie budowy chodnika w Pniewie interpelacja odpowiedź
0003.235.2018 25.04.2018 Jan Skoczylas naprawy rynien elewacji oraz wymiany dachu interpelacja odpowiedź
0003.234.2018 23.04.2018 Andrzej Chmielewski usunięcia drewna z terenu ogródków działkowych Krecik interpelacja odpowiedź
0003.233.2018 23.04.2018 Arkadiusz Madzelan wystąpienia z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o pilne usunięcie drzew stwarzających zagrożenie dla mieszkańców budynku nr 34/13 w Gorzycy interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.232.2018 23.04.2018 Arkadiusz Madzelan remontu lub wymiany na nową ręcznej pompy wody znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Gorzycy interpelacja odpowiedź
0003.231.2018 16.04.2018 Jadwiga Jurek budowy drogi na dz. 2/32 w Międzyrzeczu; przebudowy chodnika na ul. Słonecznej w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.230.2018 16.04.2018 Arkadiusz Madzelan ustawienia lustra poprawiającego widoczność na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową w miejscowości Kursko interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.229.2018 16.04.2018 Andrzej Chmielewski przyznania z budżetu gminy stałej kwoty pieniężnej na działalność Młodzieżowej Rady Miasta w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.228.2018 16.04.2018 Andrzej Chmielewski odnowienia ławki przy ulicy Marcinkowskiego interpelacja odpowiedź
0003.227.2018 06.04.2018 Jan Skoczylas nasadzenia drzew zapytanie odpowiedź
0003.226.2018 04.04.2018 Edward Toczyński naprawy parkingu interpelacja odpowiedź

Akapit nr 3 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.225.2018 27.03.2018 Paweł Gall ustawienie lampy solarnej w Żółwinie interpelacja odpowiedź
0003.224.2018 27.03.2018 Paweł Gall wyrównania drogi szutrowej ul. Wodnej w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.223.2018 16.03.2018 Edward Toczyński możliwości oddawania działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w drodze przetargów nieograniczonych w użytkowanie wieczyste interpelacja odpowiedź
0003.222.2018 16.03.2018 Andrzej Chmielewski koszy na śmieci na ulicy 30 stycznia interpelacja odpowiedź
0003.221.2018 13.03.2018 Grzegorz Skrzek dodatkowego oznakowania przejść dla pieszych interpelacja odpowiedź
0003.220.2018 27.02.2018 Grzegorz Skrzek worków do selektywnej zbiórki odpadów interpelacja odpowiedź
0003.219.2018 06.02.2018 Edward Toczyński przeglądu przejść dla pieszych interpelacja odpowiedź
0003.218.2018 06.02.2018 Maria Kijak umieszczenia na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz zakładki "Inwestycje Gminne" interpelacja odpowiedź
0003.217.2018 02.02.2018 Arkadiusz Madzelan wystąpienia do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie z prośbą o usunięcie połamanych drzew zalegających na drodze wokół sali wiejskiej w Gorzycy interpelacja odpowiedź1
0003.216.2018 01.02.2018 Jerzy Kardela palnów zagospodarowania działki nr ewid. 258/17 w m. Nietoperek zapytanie odpowiedź
0003.215.2018 30.01.2018 Maria Kijak montażu barierek przy schodach wejściowych do budynku Urzędu przy ul. Rynek 7 interpelacja odpowiedź
0003.214.2018 30.01.2018 Andrzej Chmielewski wymiany tablic informacji turystycznej interpelacja odpowiedź
0003.213.2017 28.12.2017 Andrzej Chmielewski przewieszenia tablicy z nazwą ulicy Wesoła interpelacja odpowiedź
0003.212.2017 28.12.2017 Grzegorz Skrzek wymiany odeskowania ławek przy ratuszu interpelacja odpowiedź
0003.211.2017 28.12.2017 Paweł Gall poprawy stanu drogi gruntowej do Łęgowskie i ustalenie numeracji domów interpelacja odpowiedź
0003.210.2017 18.12.2017 Elżbieta Jarmolińska zwolnienia z pracy dyrektora MOK interpelacja odpowiedź
0003.209.2017 15.12.2017 Paweł Gall ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się na ul. Libelta interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.208.2017 01.12.2017 Arkadiusz Madzelan wyeliminowania lub ograniczenia uciążliwych zapachów wydobywających się ze studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przy posesji nr 13 w Kursku interpelacja odpowiedź
0003.207.2017 01.12.2017 Arkadiusz Madzelan uzupełnienia oraz modernizacji oświetlenia drogowego w miejscowości Kursko interpelacja odpowiedź
0003.206.2017 01.12.2017 Andrzej Chmielewski znaku drogowego przed przejściem dla pieszych na ul. 30 stycznia interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.205.2017 01.12.2017 Andrzej Chmielewski uruchomienia lampy przy bloku MTBS interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.204.2017 27.11.2017 Bartosz Antonowicz rozwiązania problemu zagrożenia bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ul. Kiszmanowicza i Żołnierskiej interpelacja odpowiedź
0003.203.2017 24.11.2017 Zbigniew Mazurek postawienia znaku interpelacja odpowiedź
0003.202.2017 24.11.2017 Zbigniew Mazurek przejścia dla pieszych interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.201.2017 24.11.2017 Zbigniew Mazurek przebudowy zjazdu interpelacja odpowiedź
odpowiedź2

Akapit nr 4 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.200.2017 10.11.2017 Józef Kaczmarek dalszego wykorzystania baraków na terenie SP nr 1 zapytanie odpowiedź
0003.199.2017 31.10.2017 Paweł Gall utwardzenia z rumorem z ul. Mieszka I terenów drogi gminnej w Kuligowie interpelacja odpowiedź
0003.198.2017 24.10.2017 Justyna Adamirowicz funkcjonowania PGK Sp. z o.o. zapytanie odpowiedź
0003.197.2017 24.10.2017 Paweł Gall wyznaczenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów na drodze powiatowej do Żółwina interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.196.2017 24.10.2017 Elżbieta Jarmolińska zwiększenia dotacji na remont organów Kościoła Św. Wojciecha interpelacja odpowiedź
0003.195.2017 26.09.2017 Rafał Kozdra ogłowienia pni drzew przy drodze wojewódzkiej nr 137 interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.194.2017 26.09.2017 Leszek Kołodziejczak rewitalizacji terenów zielonych wokół ratusza w Międzyrzeczu, na które zostało uzuskane dofinansowanie zapytanie odpowiedź
0003.193.2017 25.09.2017 Arkadiusz Madzelan uzupełnienia ubytków w drodze na terenie wsi Gorzyca interpelacja odpowiedź
0003.192.2017 25.09.2017 Arkadiusz Madzelan uzupełnienia ubytków w drodze na terenie wsi Gorzyca interpelacja odpowiedź
0003.191.2017 11.09.2017 Andrzej Chmielewski utwardzenia placu przy garażach na ulicy Pamiątkowej interpelacja odpowiedź
0003.190.2017 31.08.2017 Andrzej Chmielewski podania do publicznej wiadomości nieruchomości na których panuje nieporządek zapytanie odpowiedź
0003.189.2017 31.08.2017 Andrzej Chmielewski przebudowy progu zwalniającego na ul. Pamiątkowej interpelacja odpowiedź
0003.188.2017 29.08.2017 Maria Kijak przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2017/2018 zapytanie odpowiedź
0003.187.2017 28.08.2017 Elżbieta Jarmolińska połączenia jednostek MOK i MRU interpelacja odpowiedź
0003.186.2017 28.08.2017 Maria Kijak częściowego remontu ul. Tadeusza Kościuszki interpelacja odpowiedź
0003.185.2017 17.08.2017 Grzegorz Skrzek naprawy elewacji budynku węzła ZEC przy ul. Kopernika 13 interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.184.2017 31.07.2017 Elżbieta Jarmolińska Ośrodka wypoczynkowego na Głębokim interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.183.2017 31.07.2017 Elżbieta Jarmolińska połączenia Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury i Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie interpelacja odpowiedź
0003.182.2017 12.07.2017 Paweł Gall załatania wyrw w drodze betonowej Żółwin-Kuligowo interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.181.2017 30.06.2017 Paweł Gall postawienia progu zwalniającego na ul. Klonowej w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.180.2017 30.06.2017 Paweł Gall nasadzenia drzew ozdobnych interpelacja odpowiedź
0003.179.2017 30.06.2017 Paweł Gall wycinki krzewów przy ścieżce pieszo-rowerowej do Bobowicka interpelacja odpowiedź1
odpowiedź2
0003.178.2017 19.06.2017 Leszek Kołodziejczak nadania nazwy pasażowi interpelacja odpowiedź
0003.177.2017 19.06.2017 Justyna Adamirowicz oznakowania dodatkowego ronda przy stacji paliw NEO interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.176.2017 26.05.2017 Zbigniew Mazurek utwardzenia drogi interpelacja odpowiedź

Akapit nr 5 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.175.2017 26.05.2017 Zbigniew Mazurek postawienia znaku interpelacja odpowiedź
0003.174.2017 23.05.2017 Leszek Kołodziejczak parkingu przy szpitalu zapytanie odpowiedź
0003.173.2017 19.05.2017 Józef Kaczmarek oznakowania poziomego miejsc parkingowych na ul. Piastowskiej interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.172.2017 18.05.2017 Paweł Gall wyrównania ul. Długiej w Żółwinie interpelacja odpowiedź
0003.171.2017 18.05.2017 Paweł Gall utwardzenia ul. Wodnej w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.170.2017 18.05.2017 Paweł Gall ustawienia lustra drogowego na ul. Wodnej w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.169.2017 11.05.2017 Józef Kaczmarek remontu zjazdu z ul. Krasińskiego za blokiem nr 15 interpelacja odpowiedź
0003.168.2017 10.05.2017 Edward Toczyński parkingów miejskich interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.167.2017 27.04.2017 Edward Toczyński podziału geodezyjnego plaży byłego PUBR-u zapytanie odpowiedź
0003.166.2017 25.04.2017 Justyna Adamirowicz rezygnacji z przeprowadzenia eliminacji powiatowych Lubuskiej Gali Tanecznej PRO ARTE zapytanie odpowiedź
0003.165.2017 25.04.2017 Jan Skoczylas obniżenia stawki na wynajem sali w Pniewie interpelacja odpowiedź
0003.164.2017 07.04.2017 Andrzej Chmielewski umieszczenia znaku informacyjnego o dworcu PKP interpelacja odpowiedź
0003.163.2017 07.04.2017 Andrzej Chmielewski informacji dlaczego Gmina Międzyrzecz nie była zainteresowana nabyciem budynku Dworca PKP zapytanie odpowiedź
0003.162.2017 07.04.2017 Maria Kijak montażu ławek w obrębie Osiedla Kasztelańskiego interpelacja odpowiedź
0003.161.2017 04.04.2017 Andrzej Chmielewski przedstawienia strategii turystycznej Gminy Międzyrzecz interpelacja odpowiedź
0003.160.2017 03.04.2017 Jadwiga Jurek podcięcia gałęzi drzew na ul. Leśnej interpelacja odpowiedź
0003.159.2017 24.03.2017 Andrzej Chmielewski ustawienia znaku drogowego przy ul. Reymonta interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.158.2017 20.03.2017 Józef Kaczmarek równania ulicy Zamoyskiego na jej odcinku ziemnym zapytanie odpowiedź
0003.157.2017 15.02.2017 Zbigniew Mazurek oświetlenia przejścia dla pieszych interpelacja odpowiedź
0003.156.2017 15.02.2017 Zbigniew Mazurek naprawy mostka interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.155.2017 14.02.2017 Józef Kaczmarek organizacji ruchu na ul. Chrobrego interpelacja odpowiedź
0003.154.2017 28.02.2017 Jan Skoczylas dowozu mieszkańców autobusem PKS interpelacja odpowiedź
0003.153.2017 28.02.2017 Jan Skoczylas podjęcia stosownych działań w związku z salą w Pniewie interpelacja odpowiedź
0003.152.2017 23.02.2017 Jadwiga Jurek budowy pawilonów sklepowych interpelacja odpowiedź
0003.151.2017 23.02.2017 Jadwiga Jurek utwardzenia dróg interpelacja odpowiedź

Akapit nr 6 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.150.2017 22.02.2017 Marian Łabuza estetyki i czystości miasta interpelacja odpowiedź
0003.149.2017 22.02.2017 Marian Łabuza infrastruktury drogowej i estetyki miasta interpelacja odpowiedź
0003.148.2017 17.02.2017 Marian Łabuza bezpieceństwa przechodniów (mieszkańców) interpelacja odpowiedź
0003.147.2017 16.02.2017 Paweł Gall budowy chodnika w Żółwinie interpelacja odpowiedź
0003.146.2017 16.02.2017 Paweł Gall wyznaczenia przejścia dla pieszych w Obrzycach przy przystanku interpelacja odpowiedź
0003.145.2017 16.02.2017 Paweł Gall wyznaczenia przejścia dla pieszych przy ratuszu interpelacja odpowiedź
0003.144.2017 13.02.2017 Andrzej Chmielewski przystąpienia do programu "Czad cichy zabójca" interpelacja odpowiedź
0003.143.2017 31.01.2017 Józef Kaczmarek utwardzenia parkingu interpelacja odpowiedź
0003.142.2017 31.01.2017 Józef Kaczmarek budowy instalacji do segregowania odpadów interpelacja odpowiedź
0003.141.2017 30.01.2017 Andrzej Chmielewski dodatkowego parkingu przed OW Głębokie interpelacja odpowiedź
0003.140.2017 25.01.2017 Józef Kaczmarek badania powietrza w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.139.2017 03.01.2017 Jadwiga Jurek wybudowania chodników dla pieszych interpelacja odpowiedź
0003.138.2016 28.12.2016 Justyna Adamirowicz zamiaru przygotowania regulaminu dotyczącego obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew dla osób fizycznych zapytanie odpowiedź
0003.137.2016 13.12.2016 Andrzej Chmielewski przekazania dla Muzeum w Międzyrzeczu materiałów promocyjnych zapytanie odpowiedź
0003.136.2016 13.12.2016 Andrzej Chmielewski rewitalizacja Parku Zamkowego zapytanie odpowiedź
0003.135.2016 09.12.2016 Zbigniew Mazurek naprawy drogi dojazdowej interpelacja odpowiedź
0003.134.2016 09.11.2016 Andrzej Chmielewski oświetlenia parku miejskiego przy ulicy Stoczniowców interpelacja odpowiedź
0003.133.2016 09.11.2016 Andrzej Chmielewski oświetlenia pod wiatą PKS na Placu Powstańców Wielkopolskich interpelacja odpowiedź
0003.132.2016 25.10.2016 Leszek Kołodziejczak parkingu przy Szpitalu - ul. Marcinkowskiego / Konstytucji 3 Maja zapytanie odpowiedź
0003.131.2016 25.10.2016 Leszek Kołodziejczak parkowania samochodów przy Ratuszu zapytanie odpowiedź
0003.130.2016 30.09.2016 Bartosz Antonowicz rewitalizacji parku przy ulicy Stoczniowców Gdańskich interpelacja odpowiedź
0003.129.2016 30.09.2016 Bartosz Antonowicz rozwiązania problemu z ruchem pojazdów na ulicy Sportowej interpelacja odpowiedź
0003.128.2016 28.09.2016 Edward Toczyński przejścia dla pieszych interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.127.2016 21.09.2016 Andrzej Chmielewski rewitalizacji parku miejskiego przy ulicy Stoczniowców interpelacja odpowiedź
0003.126.2016 12.09.2016 Jan Skoczylas wymiany pokrycia dachowego na budynku Remizy OSP Kaława interpelacja odpowiedź

Akapit nr 7 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.125.2016 05.09.2016 Andrzej Chmielewski naprawy nawierzchni przy Punkcie Czerpania wody nad Obrą interpelacja odpowiedź
0003.124.2016 02.09.2016 Paweł Gall likwidacji wodotrysku przy ratuszu interpelacja odpowiedź
0003.123.2016 02.09.2016 Paweł Gall wymiany balustrad na moście nad rzeką Obrą interpelacja odpowiedź
0003.122.2016 23.08.2016 Edward Toczyński zorganizowania dowozu osób na cmentarz miejski interpelacja odpowiedź
0003.121.2016 22.08.2016 Józef Kaczmarek naprawy nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Międzyrzecz - Nietoperek interpelacja odpowiedź
0003.120.2016 18.08.2016 Jerzy Kardela poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w m. Kęszyca interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.119.2016 26.07.2016 Grzegorz Skrzek ławek na cmentarzu komunalnym interpelacja odpowiedź
0003.118.2016 20.07.2016 Józef Kaczmarek nadania nazwy dla ronda na ul. Zachodniej interpelacja odpowiedź
0003.117.2016 22.05.2016 Justyna Adamirowicz realizacji uchwały Rady Miejskiej dot. ustanowienia pomników przyrody w Gmine Międzyrzecz zapytanie odpowiedź
0003.116.2016 16.05.2016 Leszek Kołodziejczak tytułu honorowego "Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz" interpelacja odpowiedź
0003.115.2016 25.05.2016 Andrzej Chmielewski współpracy z miastami partnerskimi zapytanie odpowiedź
0003.114.2016 25.05.2016 Andrzej Chmielewski wymiany tablic miast partnerskich interpelacja odpowiedź
0003.113.2016 25.05.2016 Leszek Kołodziejczak cmentarza żydowskiego - obelisk zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.112.2016 25.05.2016 Krzysztof Kochan zamontowanie luster  zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.111.2016 25.05.2016 Leszek Kołodziejczak wymalowania pasów na jezdni przy ul. Libelta interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.110.2016 19.05.2016 Roman Rojek zamontowania luster na skrzyżowaniu ulic Młyńskiej i Zachodniej interpelacja odpowiedź
0003.109.2016 08.04.2016 Grzegorz Skrzek przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego interpelacja odpowiedź
0003.108.2016 08.04.2016 Paweł Gall postawienia znaku zakazu wiazdu samochodów powyżej 10 ton na ul. Dworcowej w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.107.2016 08.04.2016 Paweł Gall wyzanczenia przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej na wysokości sklepu Bricomarche interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.106.2016 15.03.2016 Jan Skoczylas zapalenia lamp nad przejściem dla pieszych w Kaławie interpelacja odpowiedź
0003.105.2016 15.03.2016 Edward Toczyński jeziora Głębokie interpelacja odpowiedź
0003.104.2016 09.03.2016 Marian Łabuza bezpieczeństwa przechodniów (mieszkańców) interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.103.2016 03.03.2016 Edward Toczyński zamontowania lustra interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
odpowiedź3
0003.102.2016 26.02.2016 Leszek Kołodziejczak sprzedaży działek w centrum Międzyrzecza zapytanie odpowiedź
odpowiedź2
0003.101.2016 26.02.2016 Elżbieta Jarmolińska umieszczenia symboli Gminy (flaga, herb) w szkołach na terenie Gminy interpelacja odpowiedź

Akapit nr 8 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.100.2016 15.02.2016 Rafał Kozdra uzupełnienia oświetlenia w m. Święty Wojciech interpelacja odpowiedź
0003.99.2016 12.02.2016 Jadwiga Jurek zamontowania koszy na śmieci interpelacja odpowiedź
0003.98.2016 12.02.2016 Jadwiga Jurek podcięcia gałęzi drzew w pasie drogowym ul. Długiej interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.97.2016 08.02.2016 Rafał Kozdra naprawy bieżącej i budowy nowego mostu drewnianego w m. Święty Wojciech interpelacja odpowiedź
0003.96.2016 04.02.2016 Elżbieta Jarmolińska umieszczenia relkamy firmy pogrzebowej Caelum odpowiedź
odpowiedź2
odpowiedź3
0003.95.2016 02.02.2016 Jerzy Kardela zakupu i montażu kontenerów w Kęszycy Leśnej i Bobowicku zapytanie odpowiedź
0003.94.2016 27.01.2016 Edward Toczyński obserwatorium astronomicznego interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.93.2016 27.01.2016 Edward Toczyński parkingów miejskich interpelacja odpowiedź
0003.92.2016 27.01.2016 Edward Toczyński przeglądów miasta i gmin zapytanie odpowiedź
0003.91.2015 18.12.2015 Andrzej Chmielewski uporządkowania rowu melioracyjnego przy ul. Pamiątkowej interpelacja odpowiedź
0003.90.2015 03.12.2015 Jerzy Kardela dojazdu do miejscowości Kęszyca Leśna drogą powiatową zapytanie
0003.89.2015 03.12.2015 Leszek Kołodziejczak rozwoju miasta Międzyrzecz interpelacja odpowiedź
0003.88.2015 03.12.2015 Leszek Kołodziejczak dodatkowych koszy na śmieci interpelacja odpowiedź
0003.87.2015 16.11.2015 Jadwiga Jurek modernizacji ok 20m odcinka drogi interpelacja odpowiedź
0003.86.2015 16.11.2015 Jadwiga Jurek wyznaczenie i namalowanie pasów na jezdni na ul. Krótkiej interpelacja odpowiedź
0003.85.2015 03.11.2015 Edward Toczyński ustawienia lustra na skrzyżowaniu ulic Marcinkowskiego i Rolnej interpelacja odpowiedź
0003.84.2015 27.10.2015 Grzegorz Skrzek otwarcia przejścia na teren Muzeum od ul. Zachodniej interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.83.2015 05.10.2015 Jerzy Kardela przywrócenia stanu pomnika żołnierza w Kęszycy Leśnej zapytanie odpowiedź
0003.82.2015 02.10.2015 Jadwiga Jurek utwardzenia drogi interpelacja odpowiedź
0003.81.2015 02.10.2015 Jadwiga Jurek ustawienia znaku ostrzegawczego i bramek zabezpieczających interpelacja odpowiedź
0003.80.2015 28.09.2015 Józef Kaczmarek zwożenia śmieci w wielkich ilościach do miasta Międzyrzecz zapytanie
0003.79.2015 28.09.2015 Marian Łabuza utrzymania zieleni w mieście zapytanie odpowiedź
0003.78.2015 15.09.2015 Roman Rojek przyczep-reklam na parking interpelacja odpowiedź
0003.77.2015 15.09.2015 Roman Rojek reklam napoi alkoholowych zapytanie odpowiedź
0003.76.2015 15.09.2015 Roman Rojek uszkodzonej nawierzchni chodnika przy ulicy Kopernika w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź

Akapit nr 9 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.75.2015 15.09.2015 Andrzej Chmielewski ustalenia faktu, czy w gminie Międzyrzecz funkcjonują jakieś odznaczenia lokalne zapytanie odpowiedź
0003.74.2015 15.09.2015 Andrzej Chmielewski naprawy fragmentów chodnika przy ulicy Sienkiewicza interpelacja odpowiedź
0003.73.2015 14.09.2015 Elżbieta Jarmolińska aktualnej sytuacji dotyczącej Kontraktu Lubuskiego interpelacja odpowiedź
0003.72.2015 14.09.2015 Elżbieta Jarmolińska rewitalizacji centrum Miasta interpelacja odpowiedź
0003.71.2015 14.09.2015 Elżbieta Jarmolińska budowy parkingu przy Szpitalu Międzyrzeckim interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.70.2015 14.09.2015 Elżbieta Jarmolińska zagospodarowania budynku dawnego ogniska muzycznego interpelacja odpowiedź
0003.69.2015 31.08.2015 Józef Kaczmarek nielegalnego wysypiska śmieci przy drodze Wojciechowo - Wojciechówek interpelacja odpowiedź
0003.68.2015 31.08.2015 Marian Łabuza poprawy infrastruktury drogowej i estetyki miasta interpelacja
0003.67.2015 31.08.2015 Marian Łabuza estetyki miasta interpelacja
0003.66.2015 20.08.2015 Rafał Kozdra naprawy pompy wodnej na cmentarzu w m. Kalsko interpelacja odpowiedź
0003.65.2015 18.08.2015 Elżbieta Jarmolińska dawnej bożnicy żydowskiej interpelacja odpowiedź
0003.64.2015 18.08.2015 Elżbieta Jarmolińska usuwania nieużytkowanych samochodów na terenie Miasta i Gminy Międzyrzecz interpelacja
0003.63.2015 18.08.2015 Elżbieta Jarmolińska oczyszczenia rzeki Obry na terenie miasta interpelacja
0003.62.2015 18.08.2015 Elżbieta Jarmolińska oznakowania drogi przy wyjeździe z Międzyrzecza w kierunku Wolsztyna interpelacja
0003.61.2015 18.08.2015 Justyna Adamirowicz ustanowienia zakazu postoju na ul. Wojska Polskiego przy budynku Prokuratury i GZO (nr 13) w Międzyrzeczu oraz odcinku drogi gminnej przy ul. Chopina interpelacja odpowiedź
0003.60.2015 18.08.2015 Andrzej Chmielewski budowy placu zabaw przy ul. Sienkiewicza interpelacja odpowiedź
0003.59.2015 20.07.2015 Grzegorz Skrzek lamp oświetleniowych w obrębie ulic Mickiewicza, Kopernika i Krasińskiego interpelacja odpowiedź
0003.58.2015 10.07.2015 Andrzej Chmielewski prac budowlanych na ulicy Winnica w Międzyrzeczu zapytanie odpowiedź
0003.57.2015 10.07.2015 Andrzej Chmielewski nielegalnych prac na stanowisku archeologicznym zapytanie odpowiedź
0003.56.2015 10.07.2015 Andrzej Chmielewski ustanowienia Dnia Pioniera Ziemi Międzyrzeckiej interpelacja odpowiedź
0003.55.2015 24.06.2015 Leszek Kołodziejczak ustanowienia LOGO Gminy Międzyrzecz zapytanie odpowiedź
0003.54.2015 23.06.2015 Grzegorz Skrzek likwidacji starych bramek piłkarskich przy bulwarze Jana Pawła II i instalacja w to miejsce nowych interpelacja odpowiedź
0003.53.2015 22.06.2015 Elżbieta Jarmolińska zalegalizowania samowoli budowlanej placu zabaw w miejscowości Wysoka interpelacja odpowiedź
0003.52.2015 17.06.2015 Andrzej Chmielewski zaptrudnienia/wynajęcia ochrony podczas otwarcia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyrzecz w dn. 08.05.2015 r. zapytanie odpowiedź
0003.51.2015 01.06.2015 Krzysztof Kochan ponownego rozpatrzenia prośby mieszkańców ul. Świerczewskiego 48, 50 i 52 w sprawie drogi i dojazdu do garaży interpelacja odpowiedź

Akapit nr 10 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.50.2015 27.05.2015 Marian Łabuza bezpieczeństwa przechodniów (mieszkańców) interpelacja odpowiedź
0003.49.2015 27.05.2015 Marian Łabuza estetyki i czystości miasta zapytanie odpowiedź
0003.48.2015 27.05.2015 Marian Łabuza budowy garaży przy ul. Głowackiego zapytanie odpowiedź
0003.47.2015 28.04.2015 Grzegorz Skrzek miejskich toalet zapytanie odpowiedź
0003.46.2015 27.04.2015 Bartosz Antonowicz zaśmiecania ścieżki pomiędzy os. Kasztelańskim a drogą prowadzącą do Św. Wojciecha interpelacja odpowiedź
0003.45.2015 27.04.2015 Bartosz Antonowicz zagospodarowania dawnego Folwarku na Winnicy interpelacja odpowiedź
0003.44.2015 27.04.2015 Bartosz Antonowicz utworzenia parku dla psów interpelacja odpowiedź
0003.43.2015 24.04.2015 Arkadiusz Madzelan przekazania dla Hufca ZHP Międzyrzecz budynku z przeznaczeniem zagospodarowania jako Komendy Hufca/harcówki interpelacja odpowiedź
0003.42.2015 23.04.2015 Leszek Kołodziejczak portretów Burmistrzów i Przewodniczących Rad zapytanie odpowiedź
0003.41.2015 22.04.2015 Jerzy Kardela wyjaśnienia wątpliwości zgłoszonych przez sołtysa i mieszkańców sołectwa Nietoperek zapytanie odpowiedź
0003.40.2015 22.04.2015 Arkadiusz Madzelan zmiany zapisów w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 - 2032 interpelacja odpowiedź
0003.39.2015 20.04.2015 Bartosz Antonowicz braku koszy na śmieci przy ulicy Zamoyskiego interpelacja odpowiedź
0003.38.2015 13.04.2015 Andrzej Chmielewski dobudowania fragmentu chodnika na ulicy Marcinkowskiego interpelacja odpowiedź
0003.37.2015 13.04.2015 Andrzej Chmielewski dobudowania fragmentu chodnika przy ulicy Pamiątkowej interpelacja odpowiedź
0003.36.2015 31.03.2015 Jerzy Kardela możliwości przewozu osób z Międzyrzecza do Kęszycy Leśnej interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.35.2015 31.03.2015 Józef Kaczmarek ustanowienia zakazu postoju na ul. Malczewskiego w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.34.2015 25.03.2015 Jadwiga Jurek systematycznego wyrównywania nawierzchni dróg piaszczystych interpelacja odpowiedź
0003.33.2015 25.03.2015 Jadwiga Jurek zagrożenia wynikającego z prawie martwego i mocno przechylonego w stronę jezdni drzewa interpelacja odpowiedź
0003.32.2015 25.03.2015 Jadwiga Jurek budowy drogi asfaltowej interpelacja odpowiedź
0003.31.2015 19.03.2015 Rafał Kozdra tablicy ogłoszeniowej interpelacja odpowiedź
0003.30.2015 12.03.2015 Edward Toczyński oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej interpelacja odpowiedź
0003.29.2015 05.03.2015 Roman Rojek opłaty za reklamę umieszczoną na pasie drogowym zapytanie odpowiedź
0003.28.2015 05.03.2015 Roman Rojek ubytków w nawierzchni jezdni na ulicy Kopernika w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź
0003.27.2015 19.02.2015 Bartłomiej Góra dróg lokjalnych, gminnych z terenów wiejskich interpelacja odpowiedź
0003.26.2015 20.02.2015 Józef Kaczmarek ofert pracy dla oczekujących oraz uruchomienia prac publicznych zapytanie odpowiedź

Akapit nr 11 - brak tytułu

Numer 
sprawy
Data
wpływu
Radna 
/Radny
w sprawie Plik
interpelacji
/zapytania
Plik z
odpowiedzią
0003.25.2015 17.02.2015 Jerzy Kardela dokonania zmian w statutach sołectw dotyczących uprawnień do głosowania na zebraniach wiejskich czy udziału w konsultacjach interpelacja odpowiedź
0003.24.2015 16.02.2015 Józef Kaczmarek interwencji celem ustawienia wiaty dla podróżnych na peronie stacji PKP w Międzyrzeczu interpelacja odpowiedź 
odpowiedź2
0003.23.2015 16.02.2015 Józef Kaczmarek remontu cząstkowego jezdni ul. Tadeusza Kościuszki interpelacja odpowiedź
0003.22.2015 26.01.2015 Andrzej Chmielewski braków oświetlenia na ulicy 30 stycznia zapytanie odpowiedź
0003.21.2015 26.01.2015 Andrzej Chmielewski progu zwalniającego na ul. Pamiątkowej interpelacja odpowiedź
0003.20.2015 19.01.2015 Jan Skoczylas projektu budowy boiska wielofunkcyjnego w Kaławie zapytanie odpowiedź
0003.19.2015 16.01.2015 Paweł Gall oświetlenia na ulicy Rzemieślniczej interpelacja odpowiedź
0003.18.2015 15.01.2015 Paweł Gall ustawienia 2 latarni na drodze 137 na skrzyżowaniu z drogą do Żółwina interpelacja odpowiedź
0003.17.2015 15.01.2015 Paweł Gall oświetlenia kolonii Jeleniogłowy interpelacja odpowiedź
0003.16.2015 15.01.2015 Paweł Gall utwardzenia 70 metrów ulicy Wodnej w Bobowicku interpelacja odpowiedź
0003.15.2015 14.01.2015 Zbigniew Mazurek oświetlenia skrzyżowania przy ul. Poznańskiej interpelacja odpowiedź
0003.14.2015 07.01.2015 Marian Łabuza zagospodarowania "Łąki kolejowej" interpelacja odpowiedź
0003.13.2014 30.12.2014 Marian Łabuza funduszu: Obywatelski fundusz na rzecz mieszkańców Międzyrzecza  interpelacja odpowiedź
0003.12.2014 30.12.2014 Marian Łabuza estetyki i czystości miasta interpelacja odpowiedź
0003.11.2014 30.12.2014 Marian Łabuza naprawy nawierzchni ulic Kilińskiego i Lipce interpelacja odpowiedź
0003.10.2014 30.12.2014 Marian Łabuza estetyki i ochrony środowiska interpelacja odpowiedź
0003.9.2014 24.12.2014 Andrzej Chmielewski sfinansowania inwestycji budowy parkingu przy PKO w 2015 roku interpelacja odpowiedź
0003.8.2014 18.12.2014 Rafał Kozdra wyrównania pobocza drogi Międzyrzecz - Święty Wojciech interpelacja odpowiedź
odpowiedź2
0003.7.2014 18.12.2014 Jan Sokczylas naniesienia na mapę Polski miejscowości Pniewo w celu promocji MRU interpelacja odpowiedź
0003.6.2014 18.12.2014 Jerzy Kardela sporządzenia wykazu, które tereny w Kęszycy Leśnej są terenami gminnymi  interpelacja odpowiedź
0003.5.2014 18.12.2014 Leszek Kołodziejczak umieszczenia przy autostradzie A2 wspólnie z Powiatem reklamy miasta Międzyrzecz i atrakcji turystycznych interpelacja odpowiedź
0003.4.2014 18.12.2014 Roman Rojek parkowania samochodów ciężarowych na parkingach miejskich oraz arkowania samochodów na ulicach przy domkach jednorodzinnych zapytanie odpowiedź
0003.3.2014 22.12.2014 Jadwiga Jurek uzupełnienia oświatlenia, wycinki zarośli i krzewów oraz nasadzenia nowych drzew interpelacja odpowiedź
0003.2.2014 16.12.2014 Józef Kaczmarek sygnalizacji światlnej na skrzyżowaniu ulic Waszkiewicza i Bolesława Chrobrego  interpelacja odpowiedź
0003.1.2014 09.12.2014 Józef Kaczmarek realizacji inwestycji "Budowa kładki nad rzeką Obra" interpelacja odpowiedź
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-09 13:55:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-09 14:39:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-18 11:42:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17814 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »