ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Azbest 2015/2016

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o uzyskaniu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                     
 
 
Gmina Międzyrzecz zakończyła w 2016 r. realizację zadania "Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu Gminy Międzyrzecz" dofinasowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W oparciu o przyznaną dotację z WFOŚIGW w Zielonej Górze oraz przy udziale środków NFOŚiGW w Warszawie w dniu 27 lipca 2016 r. podpisano umowę z firmą Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski - Wykonawcą zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbestem z terenu gminy Międzyrzecz w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032” przyjętego Uchwałą Nr XXVI/208/12  Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w dniu 28 grudnia 2012 r. zmienionego Uchwałą Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2015 r.


Ostatecznie odebrano 29,84 Mg odpadów z 5 nieruchomości, których właściciele złożyli informacje o wyrobach  zawierających azbest i zgłosili chęć uczestnictwa na zasadach narzuconych przez WFOŚiGW. 
Koszt zadania wyniósł 16.893,86 zł w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  8.446,93 zł, a kwota 8.446,93 zł pochodziła z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kornela Manyś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szadkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-25 14:15:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-25 14:16:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-25 14:21:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4429 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
  Burmistrz Międzyrzecza informuję, że wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z obszaru gminy Międzyrzecz w ramach „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032”, dotyczące niżej wymienionych nieruchomości :
1.Bukowiec 42a
2.Wysoka 29
3.Międzyrzecz, ul. Winnica 10
4.Kalsko 48
5.Żółwin 25
zakwalifikowały się do realizacji w 2016r.
 
 
Natomiast nieruchomość:
1. Gorzyca 12
wpisana została na listę rezerwową.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Adamowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lubaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-31 14:13:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-31 14:14:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-31 14:14:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
 
Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z obszaru gminy Międzyrzecz w ramach „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032” i wyznacza termin ich składania do dnia 15 września 2015r.( decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego, a nie data nadania przesyłki).
Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 7, pokój nr 207 w godzinach urzędowania lub ze strony www.bip.miedzyrzecz.pl.
Wnioski mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub władający nieruchomością pod innym tytułem prawnym.
Złożone wnioski będą weryfikowane.
Wnioski niekompletne, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Realizacja wniosku uzależniona jest od pozyskania na ten cel środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jej wysokości, ilości wniosków, kolejności wpływu wniosków i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest.
O zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu wniosku do realizacji zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
W przypadku nie uzyskania środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zainteresowani zostaną powiadomieni komunikatem na stronie www.bip.miedzyrzecz.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w terminie do końca marca 2016r.
 
W przypadku wątpliwości pytania można kierować mailem: , telefonicznie: 95 742 69 53, 95 742 69 63 lub bezpośrednio do pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 7, w Międzyrzeczu, w godzinach urzędowania (poniedziałek: 900-1700, wtorek, środa, czwartek, piątek: 700 – 1500, piątek).
 
Burmistrz Międzyrzecza
(-) Remigiusz Lorenz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-13 10:50:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-13 10:56:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-13 10:56:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8888 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »