ˆ

Konsultacje z mieszkańcami

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic miasta Międzyrzecz

Informacja ogłoszona dnia 2022-10-26 17:42:24 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Międzyrzecza
działając na podstawie uchwały nr XLIX/493/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczy z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Międzyrzecz (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z dnia 07 kwietnia 2022 r. poz. 797) i w wykonaniu uchwały nr LV/544/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Międzyrzecz oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Jagielnik, Sołectwa Kalsko oraz Sołectwa Święty Wojciech, zmienionej uchwałą nr LVII/568/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2022 roku
 
zaprasza mieszkańców Sołectwa Jagielnik i Sołectwa Święty Wojciech w obrębie ewidencyjnym Święty Wojciech oraz Sołectwa Kalsko w obrębie ewidencyjnym Żółwin, a także przedsiębiorców, których zakłady są zlokalizowane w obszarach wymienionych w §1 uchwały nr LV/544/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Międzyrzecz oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Jagielnik, Sołectwa Kalsko oraz Sołectwa Święty Wojciech, zmienionej uchwałą nr LVII/568/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2022 roku
 
do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic miasta Międzyrzecz
w dniach od 10 listopada do 10 grudnia 2022 r.
 
Przedmiotem konsultacji jest poszerzenie granic administracyjnych miasta Międzyrzecz o:
1) części terenu Sołectwa Jagielnik z obszaru ewidencyjnego Święty Wojciech o pow. ok. 336,2399 ha;
2) części terenu Sołectwa Kalsko z obszaru ewidencyjnego Żółwin o pow. ok. 18,8572 ha;
3) części terenu Sołectwa Święty Wojciech z obszaru ewidencyjnego Święty Wojciech o pow. ok. 46,6815 ha.
 
Obszary planowane do przyłączenia obejmują przede wszystkim tereny zabudowane zakładami produkcyjnymi, przemysłowymi (teren Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego I – załącznik graficzny nr 2 do uchwały), teren przeznaczony pod budowę wschodniej obwodnicy miasta Międzyrzecz (załącznik nr 3 do uchwały) oraz tereny inwestycyjne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej s3, przeznaczone zgodnie z zamierzeniami ich właścicieli pod zabudowę mieszkalno–inwestycyjną, zgodnie zobowiązującymi w tych rejonach miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Włączenie terenu określonego w załączniku graficznym nr 2 w granice miasta pozwoli na uruchomienie nowej strefy inwestycyjnej, a tym samym przyczyni się do rozwoju gminy Międzyrzecz. Wszystkie opisane obszary są naturalną kontynuacją i przedłużeniem miasta. Zakłady zlokalizowane w obrębie Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego zgodnie z ewidencją numeracji porządkowej, posiadają adresy stanowiące kontynuację ulicy rozpoczynającej swój przebieg jeszcze na terenie miasta, tj. ul. Zakaszewskiego, zmiana granic pozwoliłaby uregulować ten stan. Realizacja tych planów wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój przedsiębiorczości, sprzyjając tworzeniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy i podnoszeniu jakości życia mieszkańców.

Zasięg obszarów planowanych do przyłączenia został określony w załącznikach nr 1–4 do uchwały nr LV/544/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Międzyrzecz oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Jagielnik, Sołectwa Kalsko oraz Sołectwa Święty Wojciech, zmienionej uchwałą nr LVII/568/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2022 roku
 
Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat planowanej zmiany granic miasta Międzyrzecz. 
Konsultacje prowadzone są w dniach od 10 listopada do 10 grudnia 2022 r.
Konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem ankiet konsultacyjnych, zawierających pytania o następującej treści:
1) „Czy jesteś za zmianą granic miasta Międzyrzecz, polegającej na włączeniu do obszaru miasta części obrębu ewidencyjnego Święty Wojciech z terenu Sołectwa Jagielnik, określonego w załączniku nr 1 do uchwały?”
2) „Czy jesteś za zmianą granic miasta Międzyrzecz, polegającej na włączeniu do obszaru miasta części obrębu ewidencyjnego Żółwin z terenu Sołectwa Kalsko, określonego w załączniku nr 2 do uchwały?”
3) „Czy jesteś za zmianą granic miasta Międzyrzecz, polegającej na włączeniu do obszaru miasta części obrębu ewidencyjnego Święty Wojciech z terenu Sołectwa Święty Wojciech, określonego w załączniku nr 3 do uchwały?”
 
Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu znaku „X” w odpowiedniej rubryce: „TAK”, „NIE” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”. 
Ankietę konsultacyjną można złożyć w następujących formach poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu lub przesłanie do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu (ul. Rynek 1, 66–300 Międzyrzecz). Formularz można uzyskać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, u Sołtysa Sołectwa, którego ankieta dotyczy lub pobrać ze strony internetowej www.bip.miedzyrzecz.pl (w zakładce Konsultacje społeczne).
 
Wykaz punktów konsultacyjnych, w których można pobrać ankietę:
1) w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu – Biuro Podawcze;
2) u Sołtysa Sołectwa: Jagielnik, Kalsko i Święty Wojciech;
Raport z przebiegu konsultacji społecznych zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.miedzyrzecz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.miedzyrzecz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzecz, a także na tablicach ogłoszeniowych w Sołectwach: Jagielnik, Kalsko i Święty Wojciech, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.
Za przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji odpowiada Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 7, 66–300 Międzyrzecz, tel. 95 742 69 42.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-26 17:02:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-26 17:42:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-09 23:58:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
164 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony