ˆ

Czyste powietrze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Stacja mobilna monitorująca stan jakości powietrza w Międzyrzeczu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Międzyrzeczu informuje o stacji mobilnej monitorującej stan jakości powietrza w Międzyrzeczu, która została uruchomiona dzięki współpracy Gminy Międzyrzecz z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.
 
Stacja wyświetla się na portalu jakości powietrza GIOŚ:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lubaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-01 23:22:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-01 23:22:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-01 23:22:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
604 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - informacje

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lubaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-02 23:56:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-02 23:58:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-06 23:21:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacje dotyczące Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
Szanowni Państwo
 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271, późniejszymi zmianami) od 2010 roku podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisję gazów cieplarnianych lub innych substancji, ma obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy raportu zawierającego informacje o wielkościach emisji i parametrach związanych z tymi emisjami, w terminie do końca lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.
Więcej informacji o Krajowej bazie można znaleźć na stronie internetowej KOBiZE IOŚ-PIB: https://krajowabaza.kobize.pl/o-krajowej-bazie/show
 
Równolegle, zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późniejszymi zmianami) podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do sporządzania i przesyłania wykazów opłat zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokości tych opłat.
Więcej informacji nt. opłat za korzystanie ze środowiska dostępnych jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.gov.pl/web/srodowisko/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska
 
UWAGA
Wprowadzenie raportu do Krajowej bazy wymaga wcześniejszej rejestracji (poprzez złożenie formularza rejestrowego) oraz nadania loginu i hasła.
 
Ponadto podmioty te przedkładają marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Przepis ten po raz pierwszy ma zastosowanie w odniesieniu do opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza naliczanych za 2019 rok, które podmioty korzystające ze środowiska będą przekładały do końca marca 2020 roku.
 
Jednocześnie informujemy, że w celu ułatwienia podmiotom korzystającym ze środowiska, realizacji obowiązku opracowania wykazu w systemie Krajowej bazy została uruchomiona dodatkowa funkcja umożliwiająca przygotowanie wykazu zawierającego informacje i dane o okresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Jest to usługa pomocnicza, z której korzystanie jest dobrowolne, pozwalająca na przygotowaniu ww. wykazu w formacie pliku Word. Generowany w systemie Krajowej bazy wykaz jest w pełni edytowalnym dokumentem tekstowym, którego zakres i układ jest zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2018 r. poz. 2527).
 
W przypadku pytań dotyczących wyżej wymienionych obowiązków prosimy o kontakt z Zespołem Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE IOŚ-PIB.
 
Infolinia systemu Krajowej bazy – tel. 22 569 65 96
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lubaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-04 19:13:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-04 19:13:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-04 19:13:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Apel

Akapit nr 1 - brak tytułu

CHCESZ BYĆ ZDROWY ?
 
SPRAWDŹ JAKIM DREWNEM PALISZ !
 
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są odpady powstające w produkcji przemysłowej: trociny, wióry, ścinki i drewno jak również pochodzące z gospodarstw domowych różnego rodzaju zużyte elementy drewniane. Wiele z tych odpadów stanowi drewno zanieczyszczone różnego rodzaju substancjami konserwującymi, lakierami, spoiwem, są to m.in pozostałości z obróbki płyt wiórowych czy forniru.
Spalanie takich śmieci w domowych piecach tworzy dym, który nie tylko wydziela nieprzyjemny zapach, ale także zanieczyszcza atmosferę związkami metali ciężkich, tlenkiem węgla i tlenkami azotu. Z kolei to skażone powietrze szkodzi ludzkiemu zdrowiu i zatruwa środowisko naturalne. Jeżeli kogoś nie przekonuje fakt, że przy spalaniu takiego zanieczyszczonego drewna i śmieci niszczy swoja instalacje to niech argumentem będzie fakt nieodwracalnych skutków zdrowotnych dla nas samych, naszych dzieci wnuków i sąsiadów.
Apelujemy o nie spalanie odpadów w tym zanieczyszczonego drewna w kotłach nieprzystosowanych do tego celu.
 
MOŻEMY SPRAWIĆ, ABY W MIĘDZYRZECZU ODDYCHAŁO SIĘ LEPIEJ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Jakubowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lubaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-28 20:55:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-28 20:55:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-28 20:55:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5014 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Czyste powietrze

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-24 11:29:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-24 11:29:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-24 11:29:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »