ˆ

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-12-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:38:53 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie pn. „Droga do sukcesu” Marcin Rzepa
18:37:02 Edycja elementu informacja Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie pn. „Droga do sukcesu” Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2018-11-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
21:37:12 Edycja elementu informacja Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie pn. „Droga do sukcesu” Marcin Rzepa
21:02:25 Edycja elementu informacja Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie pn. „Droga do sukcesu” Marcin Rzepa
21:01:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie pn. „Droga do sukcesu” Marcin Rzepa
21:00:00 Edycja elementu informacja Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie pn. „Droga do sukcesu” Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2018-10-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:35:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie pn. „Droga do sukcesu” Marcin Rzepa
10:34:12 Edycja elementu załącznik do informacji Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie pn. „Droga do sukcesu” Marcin Rzepa
10:33:54 Edycja elementu informacja Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie pn. „Droga do sukcesu” Marcin Rzepa

Zmiany z dnia: 2018-10-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:30:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie pn. „Droga do sukcesu” Marcin Rzepa

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony