ˆ

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów, a także świadczenie usług kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-13 16:19:21 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Status: rozstrzygnięty
Tryb: usługi społeczne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zamawiający: Gmina Międzyrzecz
Finansowanie: środki własne
Termin składania ofert do: 2019-11-25 10:00:00
Termin otwarcia ofert: 2019-11-25 10:15:00
Ogłoszono dnia: 2019-11-13 przez Marcin Rzepa
 
Treść:
Gmina Międzyrzecz: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów, a także świadczenie usług kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego 
w Międzyrzeczu od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 7 stycznia 2020 r.
WRG.271.31.2019
 
Informacja o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów, a także świadczenie usług kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 
Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1 ww. ustawy.
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów, a także świadczenie usług kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 
2. Wartość zamówienia:
222 250,00 zł brutto.
 
3. Nazwa i adres Wykonawcy, z którym została zawarta umowa:
Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 2 grudnia 2019 r.
WRG.271.31.2019
 
Nazwa zamawiającego:         GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów, a także świadczenie usług kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w ogłoszeniu, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Punktacja
1
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
222 250 zł
100
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, 21.11.2019 r.
WRG.271.31.2019
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów, a także świadczenie usług kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”
 
Zamawiający informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści ogłoszenia.
 1. Zamawiający w jednym z akapitów Specyfiki Głównych wymagań użył sformułowania, iż „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przesyłkę kurierską nadaną do godziny 15:00, następnego dnia po dniu nadania”.
  Wykonawca informuje, że zgodnie ze zmienionym w 2018 r. i obowiązującym regulaminem usługa kurierska Pocztex jest realizowana w następujących gwarantowanych terminach dla przesyłek Ekspres 24 nadanych w dniu roboczym:
  a) w mieście wojewódzkim – w placówkach pocztowych do godziny zakończenia urzędowania danej placówki pocztowej, nie później niż do 15:00, albo za pośrednictwem kuriera w siedzibie nadawcy do godziny 17:00,
  b) w pozostałych miejscowościach – do godziny 15:00,
  doręczenie nastąpi do drugiego dnia roboczego po dniu nadania, za wyjątkiem przesyłek z zawartością owadów, albo żywych ptaków (w szczególności pszczoły i pisklęta ptactwa domowego). Dla przesyłki niestandardowej doręczenie przesyłki nastąpi do czwartego dnia roboczego.
  Doręczenie przesyłki Ekspres 24 w gwarantowanym terminie na drugi dzień po nadaniu do godz. 15, jest możliwe po wykupieniu usługi dodatkowej „doręczenie we wskazanym dniu” i wskazaniu przez nadawcę dnia następnego po dniu nadania.
  Czy w związku z powyższym, wyceniając wskazaną przez Zamawiającego w formularzu ofertowym przesyłki kurierskie, których doręczenie następuje do godz. 15, należy wskazać cenę za przesyłkę kurierską z gwarantowanym terminem do drugiego dnia roboczego po dniu nadania czy przesyłkę kurierską z dodatkową usługą gwarantującą doręczenie dnia następnego po dniu nadania?

  Odpowiedź: Należy wskazać cenę za przesyłkę kurierską z gwarantowanym terminem do drugiego dnia roboczego po dniu nadania, zgodnie z treścią formularza ofertowego.

   
 2. Zgodnie z opisem specyfiki wymagań „Przesyłki listowe nadawane przez Zamawiającego dostarczane przez wykonawcę do każdego miejsca w kraju i za granicą.”
  Czy gwoli ścisłości wykonawca może rozumieć, iż zapis ten jest równoznaczny z poniższym, gdzie Zamawiający dopisał w kwestii nadawanych paczek, że „dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i za granicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym”?

  Odpowiedź: Tak.

   
 3. W formularzu ofertowym należy wskazać opłaty za druki bezadresowe. Czy w zawiązku z tym, że druki bezadresowe nie mogą być opłacane przy użyciu maszyny frankującej, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia odrębnej umowy na realizację tej usługi?

  Odpowiedź: Nie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Śnieg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-13 16:15:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-13 16:19:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-07 22:37:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony