ˆ

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Międzyrzecza informuje o obowiązku zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m 3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku dostępnym w załączniku. Wniosek można również pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 7 w pokoju nr 207.
 
Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Jednocześnie przypominam, że oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona eksploatowana, prowadzący ją był obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.  
 
Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia.  Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności, zaprzestania działalności lub zmiany danych.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu).
3. Kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starosty Międzyrzeckiego z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do wglądu).
4. Kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu).
5. Oświadczenie zgłaszającego instalację lub dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Adamowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lubaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-05 14:09:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-05 14:13:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-05 14:14:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6017 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »