ˆ

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Transmisja na żywo

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
dla uczestników sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miedzyrzecz.pl i na stronie Urzędu Miejskiego www.miedzyrzecz.pl.
Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. – tzw. RODO.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu (66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, tel.: 95 742 69 30, mail: ) jest Burmistrz Międzyrzecza.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: .
 
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy, radni Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej, w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz w instrukcji archiwalnej.
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 
Administrator Danych Osobowych
Burmistrz Międzyrzecza
 
Konwersji zapisu audio na tekst oraz umieszczenia go w materiale audio/wideo dokonała firma HELPDESK sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Skórzewie.
 
Ta strona widoczna jest tylko w przeglądarkach obsługujących ramki.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-16 21:20:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-16 21:32:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-22 22:11:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20652 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »