ˆ

Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-11-23 13:47:40 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYRZECZU
 
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
Termin posiedzenia: 15.04.2019 r., godz. 16.00, sala narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
Tematy:
  1. Raport z działalności Gminy Międzyrzecz na rzecz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
  2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
  3. Ocena zasobów pomocy społecznej.
  4. Materiały na sesję i sprawy bieżące.
 
KOMISJA KOMUNALNA
Termin posiedzenia: 16.04.2019 r., godz. 16.00, sala narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
Tematy:
  1. Sprawozdanie z działalności spółek gminnych: MTBS, MPWiK, PGK, PUBR, ZEC za rok 2018 i plany ich funkcjonowania w roku 2019.
  2. Administrowanie cmentarzami gminnymi – obowiązujące opłaty, planowanie inwestycje.
  3. Materiały na sesję i sprawy bieżące.
 
KOMISJA GOSPODARKI FINANSOWEJ
Termin posiedzenia: 17.04.2019 r., godz. 16..00, sala narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
Tematy:
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2018.
  2. Informacja Burmistrza na temat udzielonych ulg podatkowych w 2018 roku.
  3. Materiały na sesję i sprawy bieżące.
 
 
« powrót do poprzedniej strony